Om målretting mot geografiske steder

Målrett annonsene dine mot folk i – eller som har vist interesse for – geografiske steder som er relevante for områdene der du driver forretninger. Du kan velge om annonsen din skal vises for brukerens fysiske posisjon, interessesteder eller begge deler. Med stedsmålretting kan det bli enklere å sørge for at annonsene dine er relevante for folkene som ser dem. Dette kan bidra til å øke verdien for kampanjen din.

Hvor brukerne dine – ofte eller for øyeblikket – befinner seg (på et fysisk sted)

En rekke faktorer benyttes i Google Ads-systemet for å fastslå brukerens fysiske posisjon og hvorvidt annonsen din skal vises. Når det er mulig, fastsetter vi den fysiske posisjonen ut fra posisjonen til brukerens datamaskin eller mobilenhet, eller ved hjelp av andre metoder.

 • IP-adresse:

  Posisjonen er vanligvis basert på IP-adressen. Dette er et unikt nummer som tilordnes av Internett-leverandører til hver enkelt datamaskin som er koblet til Internett.

  Hvis en enhet er koblet til et Wi-Fi-nettverk, kan vi finne IP-adressen til Wi-Fi-nettverket for å fastslå brukerens fysiske posisjon. Hvis en mobilenhet er koblet til proxy-tjeneren til en mobiloperatør, kan vi bruke operatør-IP-en for å finne ut hvor enheten befinner seg.

 • Enhetsposisjon:

  Avhengig av brukerens posisjonsinnstillinger kan det hende vi kan bruke en nøyaktig posisjon i annonseringen, på bakgrunn av følgende posisjonsdata:

  • GPS: Nøyaktigheten er avhengig av GPS-signalet og tilkoblingen.
  • Wi-Fi: Nøyaktigheten skal tilsvare signalets rekkevidde på en vanlig Wi-Fi-ruter.
  • Bluetooth: Hvis Bluetooth og/eller Bluetooth-søking er slått på på enheten, kan vi fastslå enhetens nøyaktige posisjon ut fra Bluetooth-signaler som sendes ut offentlig.
  • Googles database med mobil-ID-er (mobilmaster): Denne brukes når verken Wi-Fi eller GPS er tilgjengelig. Nøyaktigheten avhenger av hvor mange mobilmaster som finnes i området, og de tilgjengelige dataene. Enkelte enheter støtter imidlertid ikke posisjoner som er fastslått ut fra mobil-ID.
Steder brukerne dine har vist interesse for (interessesteder)

Hvis Google Ads-systemet registrerer at noen er interessert i et geografisk område, kan vi vise passende annonser rettet mot dette området eller områdene rundt (kalt interessesteder).

Noen av metodene vi bruker for å registrere interessesteder, er basert på følgende:

 • termer i søk som angir et sted.
 • tidligere søk som tyder på et interessested.
 • en persons tidligere fysiske posisjoner.
 • innholdet og konteksten på et nettsted der annonsen ble vist. Husk at om noen nevner et sted på en nettside, tyder ikke dette alltid på en spesiell interesse for stedet.
 • søk på Google Maps eller Google Maps for mobil.
 • Hvorvidt en person angir et egendefinert sted for Google-søkeresultater.

I Google Displaynettverk kan vi utlede et sted tilknyttet en side eller et nettsted hvis vi mener det er nyttig for målrettingen av annonsene dine. Selv om brukere leser sider der et bestemt stedsnavn forekommer, er det ikke dermed sagt at de interesserer seg spesielt for dette stedet. Det er for eksempel ikke sikkert at en person som leser nyheter fra San Francisco, bryr seg om å se annonser for blomsterbutikker i San Francisco. På lignende vis kan vi utlede interesse for et sted selv om stedet ikke står nevnt på siden, fordi sammenhengen for hele nettstedet tyder på en interesse for dette stedet.

Interessesteder er ikke begrenset til en persons hjemland eller Google Søk-domenet personen benytter i forbindelse med søket. Hvis noen som befinner seg i Paris i Frankrike, søker etter taxi Los Angelesgoogle.fr (i Frankrike), identifiserer vi fortsatt Los Angeles som et sted vedkommende er interessert i.

Avanserte posisjonsalternativer

Med standardalternativet for avansert stedsmålretting i Google Ads brukes både fysisk posisjon og interessested til å fastslå hvor annonsene kan vises. Du kan når som helst oppdatere de avanserte stedsalternativene dine.

Relaterte områder

Når du målretter mot et område, kan det hende vi også viser annonsen for kunder i nærliggende, nært relaterte områder som du ellers ikke kunne ha målrettet mot på grunn av lav befolkning, utilstrekkelige data om det geografiske området eller fordi et slikt målrettingsnivå ikke er tilgjengelig. Hvis du for eksempel målretter mot byen Portland, kan det hende vi viser annonsene dine for folk som befinner seg i områdene rundt Portland.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt