Tungkol sa pag-target sa mga heograpikong lokasyon

I-target ang iyong mga ad sa mga taong nasa, regular na nasa, o nagpakita ng interes sa mga heograpikong lokasyong may kaugnayan sa kung saan ka nagnenegosyo. Puwede mong piliin kung gusto mong ipakita ang iyong ad para sa aktwal na lokasyon ng isang tao, sa mga lokasyon kung saan may interes ang isang tao, o sa parehong lokasyon. Makakatulong sa iyo ang pag-target sa lokasyon na tiyaking nauugnay ang mga ad mo sa mga taong nakakakita sa mga iyon—na makakatulong sa pagpapataas ng halaga ng iyong campaign.

Kung saan matatagpuan o regular na matatapuan ang iyong mga user (aktwal na lokasyon)

Gumagamit ang Google Ads system ng ilang salik para matukoy ang aktwal na lokasyon ng isang tao at kung ipapakita ba ang iyong ad. Kapag posible, tinutukoy namin ang aktwal na lokasyon batay sa lokasyon ng computer o mobile device ng isang tao, o sa iba pang paraan.

 • IP address:

  Karaniwang nakabatay ang lokasyon sa Internet Protocol (IP), na isang natatanging numero na itinatalaga ng Mga Internet Service Provider sa bawat computer na nakakonekta sa Internet.

  Kapag nakakonekta ang isang device sa isang Wi-Fi network, puwede naming tukuyin ang IP address ng Wi-Fi network para matukoy ang aktwal na lokasyon. Kapag nakakonekta ang mobile device sa proxy server ng isang mobile carrier, puwede naming gamitin ang IP ng carrier para tukuyin ang lokasyon ng device.

 • Lokasyon ng device:

  Depende sa mga setting ng lokasyon ng isang user, posibleng makagamit kami ng tumpak na lokasyon para sa pag-advertise, batay sa isa sa mga source ng data ng lokasyong ito:

  • GPS: Nag-iiba-iba ang katumpakan depende sa signal at koneksyon ng GPS.
  • Wi-Fi: Ang katumpakan ay dapat na katulad ng access range ng isang karaniwang Wi-Fi router.
  • Bluetooth: Kapag naka-enable ang Bluetooth at/o ang pag-scan ng Bluetooth sa isang device, puwedeng magbigay ang isang Bluetooth signal na naka-broadcast sa publiko ng tumpak na indikasyon ng lokasyon.
  • Database ng lokasyon ng cell ID (cell tower) ng Google: Ginagamit kapag walang Wi-Fi o GPS. Nakadepende ang katumpakan sa kung ilang cell tower ang nasa saklaw ng isang lugar at sa available na data, at hindi sinusuportahan ng ilang device ang lokasyon ng cell ID.
Mga lokasyon kung saan nagpakita ng interes ang iyong mga user (lokasyon ng interes)

Kung may natukoy ang system ng Google Ads na mga heograpikong lugar kung saan nagpakita ng interes ang isang tao, posibleng magpakita kami ng mga naaangkop na ad na naka-target sa lugar na iyon o sa kalapit na lugar (kilala bilang "lokasyon ng interes").

Nakabatay sa mga sumusunod ang ilan sa mga paraan kung paano kami posibleng tumukoy ng lokasyon ng interes:

 • Mga terminong ginamit sa mga paghahanap na nagpapahiwatig ng lokasyon.
 • Mga dating paghahanap na nagpapahiwatig ng lokasyon ng interes.
 • Mga dating aktwal na lokasyon ng isang tao.
 • Ang content at konteksto ng isang website kung saan ipinapakita ang isang ad. Tandaan na ang pagbanggit ng isang lokasyon sa isang page ay hindi palaging nangangahulugang interesado ang isang tao sa lokasyong iyon.
 • Mga paghahanap sa Google Maps o Google Maps for Mobile.
 • Kung nagtakda ng custom na lokasyon para sa mga resulta ng paghahanap sa Google ang isang tao.

Sa Google Display Network, puwedeng tumukoy kami ng lokasyong nauugnay sa isang page o site kapag sa palagay namin ay magiging kapaki-pakinabang ito para sa pag-target ng iyong mga ad. Kahit na mabanggit ang isang lokasyon sa isang page, hindi iyon palaging nangangahulugang interesado ang isang tao sa lokasyong iyon. Halimbawa, ang isang taong nagbabasa ng balita tungkol sa San Francisco ay posibleng hindi naman talaga interesado sa mga ad para sa mga florist sa San Francisco. Tulad nito, puwede kaming tumukoy ng interes sa isang lokasyon, kahit na hindi partikular na binanggit ang lokasyong iyon sa isang page, pero maipagpapalagay ayon sa konteksto ng buong site na may interes sa lugar na iyon.

Ang lokasyon ng interes ay hindi lang tumutukoy sa bansa ng isang tao, o sa domain ng paghahanap ng Google kung saan naghahanap ang isang tao. Halimbawa, kung may isang tao sa Paris, France na naghahanap ng taxi sa Los Angeles sa google.fr (France), posibleng tukuyin pa rin namin ang Los Angeles bilang isang lokasyong kinaiinteresan niya.

Mga advanced na opsyon sa lokasyon

Gagamitin ng default na advanced na opsyon sa lokasyon sa Google Ads ang aktwal na lokasyon (kung nasaan ang isang user o kung saan siya regular na naroroon) at / o lokasyon ng interes para matukoy kung saan puwedeng lumabas ang mga ad. Puwede mong i-update ang iyong mga advanced na opsyon sa lokasyon anumang oras.

Mga kaugnay na lugar

Kapag nag-target ka ng isang lugar, puwede rin naming ipakita ang iyong ad sa mga customer na nasa kalapit at malapit na nauugnay na mga lugar na karaniwang hindi mata-target dahil sa maliit na populasyon, hindi sapat na data tungkol sa heograpikong lugar, o dahil hindi available ang antas ng pag-target na iyon. Halimbawa, kung ita-target mo ang lungsod ng Tacloban, puwede rin naming ipakita ang iyong mga ad sa mga munisipyong malapit sa Tacloban.

Tandaan
Ang pag-target sa lokasyon ay nakabatay sa iba't ibang signal, kabilang ang mga setting, mga device, at gawi ng mga user sa aming platform, at ito ang pinakamahusay na pagsisikap ng Google na maghatid ng mga ad sa mga user na natutugunan ang iyong mga setting ng lokasyon. Dahil nag-iiba-iba ang mga signal na ito, hindi ginagarantiya ang pagiging 100% tumpak sa bawat sitwasyon.

Tulad ng dati, dapat mong suriin ang iyong mga pangkalahatang sukatan ng performance para makatulong sa pagtiyak na natutugunan ng iyong mga setting ang mga layunin mo sa pag-advertise at baguhin ang mga ito alinsunod dito.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false
false