Tietoja maantieteellisen kehityksen mittaamisesta

Olet ehkä huomannut, että yrityksesi menestyy paremmin tietyissä maissa. Esimerkiksi lumikenkäyritys saa todennäköisemmin asiakkaita vuoristosta kuin aurinkorantojen läheisyydestä. Google Ads ‑tilin kehitysdatan avulla tunnistat nämä maantieteelliset alueet, jolloin voit kohdistaa niihin suuremman osan mainonnastasi ja budjetistasi.

Tässä artikkelissa kerrotaan Google Adsin kolmesta raporttityypistä, joiden avulla ymmärrät paremmin, miten mainoksesi menestyvät eri sijainneissa.

Uusi Google Ads on nyt useimpien käyttäjien ainoa tapa hoitaa tilejä. Jos käytät edelleen aiempaa AdWordsia, valitse alta AiempiLisätietoja

Maantieteelliset raportit ja käyttäjien sijaintiraportit

Jos olet jo määrittänyt aluekohdistuksen asetukset ja kampanjasi ovat olleet aktiivisia jonkin aikaa, voit seurata mainostesi alueellista menestystä Sijainnit-osion Asetukset-välilehdeltä.

location reports

Voit katsoa tietoja kahdesta erilaisesta sijaintiraportista:

 • Mikä käynnisti mainoksen (maantieteellinen): Tästä raportista näet asiakkaidesi fyysiset sijainnit tai heitä kiinnostaneet sijainnit.
 • Missä käyttäjäsi olivat (käyttäjien sijainnit): Tämä raportti sisältää vain asiakkaiden fyysiset sijainnit riippumatta siitä, mistä sijainneista he ovat olleet kiinnostuneita.

Sijaintiraporttien avulla näet mainostesi kehityksen tarkimmalla kohdistustasolla. Jos kohdistit mainoksesi Yhdysvaltoihin, voit katsoa sijaintitietoja esimerkiksi postinumeron, yliopiston tai lentokentän mukaan. Näin saat kattavan kuvan siitä, missä kampanjasi menestyvät hyvin.

Muista, että sijaintiraporteissa voidaan näyttää tietoja vain niistä aluekohdistustavoista, joita kyseisessä maassa voidaan käyttää mainonnan kohdistamiseen.

Lue lisää maantieteellisen sijainnin määrittämisestä mainosten näyttämisen yhteydessä ja tutustu sijaintiraporttien käyttöön.

Sijaintiraporttien käyttäminen

Voit luoda raportin mainoksesi käynnistäneistä asioista ja toisen raportin siitä, missä käyttäjäsi olivat. Kun vertaat raportteja, saat käsityksen siitä, missä käyttäjäsi ovat, vaikka he olisivat olleet kiinnostuneita muusta kuin fyysisestä sijainnistaan.

Esimerkki

Omistat kirjakaupan Salossa. Luot maantieteellisen raportin, joka sisältää käyttäjien fyysistä sijaintia sekä heitä kiinnostavaa sijaintia koskevat tiedot, ja huomaat, että raportti sisältää
 • 70 mainoksen näyttökertaa, joiden aluekohdistuksena on ollut Salo (Salossa asuvat tai Salosta kiinnostuneet ihmiset)
 • 30 mainoksen näyttökertaa, joiden aluekohdistuksena on ollut Turku (missä tahansa sijainnissa olevat ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita Turusta).
Seuraavaksi luot Käyttäjän sijainnit ‑raportin (joka sisältää ainoastaan käyttäjien fyysiset sijainnit). Tästä raportista näet, että vain 10 mainoksen näyttökertaa sadasta on tullut Salosta. Loput 90 näyttökertaa ovat peräisin Turusta.
Tietojen perusteella voit päätellä, että useimmat yritystäsi hakeneista ihmisistä ovat Turussa, joten päätät suunnata suuremman osan mainontabudjetistasi sinne.

Etäisyysraportit

Jos olet ottanut käyttöön sijaintilaajennuksia, voit tarkastella mainostesi kehitystietoja sijaintilaajennusten avulla. Tietosi järjestetään mainoksen käynnistäneen sijainnin ja yrityksesi lähimmän toimipisteen välisen etäisyyden mukaan. Mainoksesi käynnistänyt sijainti voi olla potentiaalisen asiakkaan fyysinen sijainti tai häntä kiinnostanut sijainti. Etäisyysraportti sisältää 17.11.2013 alkaen kertyneet tilastot. Tutustu etäisyysraporttien käyttöön Hakuverkostokampanjoissa ja Shopping-kampanjoissa.

Etäisyysraporttien käyttäminen

Jos omistat kivijalkayrityksen ja käytät jo sijaintilaajennuksia, haluat ehkä tietää, kuinka tehokkaita mainoksesi ovat, kun potentiaaliset asiakkaasi ovat lähellä kauppaasi tai kaukana siitä. Etäisyysraporttien avulla voit nähdä kampanjan tehokkuuden tietyllä säteellä yrityksesi sijainnista (0,7–65 kilometriä).

Esimerkki

Luot mainostamaasi kirjakauppaa koskevan etäisyysraportin. Sen mukaan henkilöt, jotka sijaitsevat enintään 10 kilometrin säteellä kaupastasi, konvertoivat muita useammin. Nämä ihmiset ovat olleet muita kiinnostuneempia mainoksistasi, joten sädekohdistamisen ja sijainnin hintatarjousten muokkausten avulla voit korottaa hintatarjouksiasi niiden asiakkaiden osalta, joiden fyysinen sijainti on enintään 10 kilometrin etäisyydellä kaupastasi.

Maantieteellisen kehityksen sarakkeet ja arvot

Tilastotaulukon maantieteelliset tiedot saattavat sisältää myös seuraavia sarakkeita ja lisätietoja:

Tarkin sijainti

Tarkin sijainti ‑sarakkeessa näkyvät yksityiskohtaisimmat tiedot sijainnista, jota käytettiin mainoksiesi näyttämiseen. Sijainti voi olla joko asiakkaan fyysinen sijainti tai sijainti, josta hän oli kiinnostunut. Tarkimman sijainnin tiedot määräytyvät maakohtaisesti käytettävissä olevan maantieteellisen kohdistustarkkuuden mukaan.

Jos esimerkiksi vain aluekohdistus on käytettävissä tietyssä maassa, maantieteellisten raporttien sijaintitiedot näytetään vain niiden alueiden tarkkuudella, joille mainonta voidaan kohdistaa kyseisessä maassa. Yhdysvalloissa tarkin käytettävissä oleva sijainti voi olla postinumerotasolla.

Tarkinta sijaintia koskevia tilastotietoja ei ole saatavilla 15.11.2011 edeltävältä ajalta. Tämä osoitetaan raportissa merkinnällä --.

Määrittämättömät alueet

Saatat huomata raportissa joitakin tietoja määrittämättömiltä alueilta. Alue, jolla mainoksesi näytettiin, voi olla määrittämätön esimerkiksi näistä syistä:

 • IP-osoite tai hakulauseke: Sijaintia ei voitu määrittää IP-osoitteesta, eikä käyttäjä ollut kiinnostunut havaitusta sijainnista hakulausekkeen perusteella.
 • Useita kaupunkeja/alueita Google Mapsissa: Haku tehtiin Google Mapsissa laajalle maantieteelliselle alueelle, joka sisälsi useita kaupunkeja tai alueita.

Vaihtelu maantieteellisen raportoinnin luvuissa

AdWords-tilastotaulukon maantieteelliset tiedot voivat poiketa jonkin verran muista tilisi tiedoista tai tiedoista, jotka ovat peräisin muista lähteistä, kuten kolmansien osapuolten tarjoamista seurantapalveluista tai verkkolokeista. Klikkaa alla olevia kohtia, jos haluat nähdä joitakin mahdollisia syitä tähän.

Syyt tietojen vaihteluihin
 • Kampanjan tai laskutuksen yhteenveto: Kehitystiedot saattavat poiketa hieman kampanjan yhteenvedon tai laskutusyhteenvedon tiedoista, koska tiedonkeruutekniikkamme voivat vaihdella. Katso laskutuksen ja kampanjakulujen tiedot Laskutusyhteenveto-välilehden raporteista.
 • IP-osoitteet: IP-osoitteet muuttuvat aika ajoin, joten IP-tiedot päivitetään AdWordsissa säännöllisesti ajan tasalle Seurantapalveluja tarjoavat kolmannet osapuolet saattavat päivittää IP-tietonsa muun aikataulun mukaisesti.
 • Kelpaamattomat klikkaukset:AdWords suodattaa pois kelpaamattomat klikkaukset, joten maantieteellisen alueen klikkausten määrä saattaa poiketa muiden tietolähteiden näyttämistä määristä.
 • Kiinnostava sijainti: AdWords saattaa tunnistaa asiakkaita kiinnostavia sijainteja, joita muut tietolähteet eivät tunnista.
 • Muut liikenteen lähteet: Kolmansien osapuolten seurantapalvelut saattavat laskea kaikki sivustosi liikenteen lähteet pelkän AdWords-liikenteen sijaan. Oletetaan esimerkiksi, että AdWords tuo sivustollesi 50 käyntiä, mutta sivusto saa yhteensä 100 käyntiä kaikista lähteistä. AdWordsissa kirjataan tässä tapauksessa vain 50 klikkausta AdWords‑liikenteestä.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Aiempi Uusi