Používanie dát bezplatných kliknutí

Niektoré reklamy majú mimoriadne prvky, či už to je krátke video, alebo obrázok s možnosťou zväčšenia. Ak ste takéto reklamy vytvorili, niektoré z možných interakcií zákazníkov s týmito reklamami môžu byť bezplatné. Tieto voľné interakcie sa nezobrazia automaticky v štatistickej tabuľke vášho účtu. Môžete však upraviť zobrazenie dát tak, aby ste ich videli.

Ak viete, aká je interakcia zákazníkov s vašimi reklamami, lepšie pochopíte, ktoré formáty pútajú ich pozornosť a ktoré časti vašich reklám udržiavajú ich záujem. Takto môžete získať ďalšie informácie o tom, čo pomáha udržať pozornosť zákazníkov na reklame a vďaka čomu prekliknú na vaše webové stránky. Pomocou týchto informácií môžete prispôsobiť reklamy štýlu, ktorý vaši zákazníci považujú za najpútavejší.

Nájdenie dát bezplatných kliknutí

Postupujte takto:

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
  2. Kliknite na ikonu prehľadov a potom na položky Preddefinované prehľady > Základné > Voľné interakcie.

    Štatistická tabuľka bude obsahovať stĺpce typu voľných interakcií, voľných interakcií a miery a zobrazení voľných interakcií.

  3. Upravte prehľad pomocou ikony Zobraziť objekty typu chip deck a ikony Upraviť riadok alebo stĺpec.
  4. Keď sa v štatistickej tabuľke zobrazia požadované dáta, môžete ich stiahnuť vo forme prehľadu. Stačí kliknúť na tlačidlo stiahnutia Download.
Vyskúšať

Ako fungujú bezplatné kliknutia a voľné interakcie

Kliknutie tiež možno považovať za interakciu s reklamou. Keď zákazník umiestni kurzor na vašu reklamu, ide o interakciu s reklamou bez ohľadu na to, či na reklamu klikne. Ak klikne na niektoré časti reklamy a reklama je interaktívna, niektoré z týchto interakcií budú bezplatné. V takýchto prípadoch sa interakcia považuje za bezplatné kliknutie.

Príklad

Ak má vaša reklama formát rozbaliteľnej obrázkovej reklamy a zákazník na ňu klikne, čím zväčší jej obrázok, nebudeme vám účtovať žiadne poplatky, pretože ide o interaktívny charakter formátu reklamy.

V závislosti od formátu reklamy vám zúčtujeme poplatky vtedy, keď zákazník dokončí interakciu s reklamou, ktorá ho spojí s vašou firmou alebo službou, prípadne s kľúčovou zákazníckou interakciou, na ktorú je reklama určená.

Príklad

  1. Kliknutím na nadpis v štandardnej textovej reklame sa zákazník dostane na vstupnú stránku reklamy. Ide o štandardné prekliknutie, za ktoré vám budú účtované poplatky.
  2. Ak zákazník klikne na vašu reklamu, aby spustil reklamný obsah zo služby Google Ads pre video, k zúčtovaniu poplatkov nedochádza hneď. No ak bude sledovať video počas stanoveného minimálneho času, poplatky vám budú účtované.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?