Използване на данните за безплатните кликвания

Някои реклами имат екстри като кратък видеоклип или разгъващо се изображение. Ако сте създали подобни реклами, някои от възможните взаимодействия на клиентите с тях може да са безплатни. Тези безплатни взаимодействия няма да се показват автоматично в таблиците със статистически данни в профила Ви, но можете да персонализирате изгледа на данните си, за да ги виждате.

Информацията за начина, по който клиентите взаимодействат с рекламите Ви, може да Ви помогне да разберете кои формати привличат и кои части от рекламите Ви задържат вниманието им. Чрез нея можете също да разберете кое кара клиентите да се съсредоточават върху рекламата Ви, да кликват върху нея и така да влизат в сайта Ви. Можете да използвате тази информация, за да прецизирате стила на рекламите си така, че да е възможно най-ангажиращ за клиентите Ви.

Как да намерите данните за безплатните кликвания

Трябва само да изпълните следните стъпки:

  1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
  2. Кликнете върху иконата за отчитане и след това – върху Предварително зададени отчети > Основни > Безплатни взаимодействия.

    Таблицата със статистически данни съдържа графите за типа безплатно взаимодействие, безплатните взаимодействия, както и импресиите и честотата на тези взаимодействия.

  3. Можете да редактирате отчета чрез иконите Показване на опциите и Редактиране на ред или графа.
  4. Когато таблицата със статистически данни изглежда така, както искате, можете да изтеглите данните във вид на отчет. Трябва само да кликнете върху бутона за изтегляне Download.
Изпробвайте

Разясняване на начина на работа на безплатните кликвания и взаимодействия

Кликването е и „взаимодействие с рекламата“. Всеки път, когато клиент постави курсора на мишката си върху рекламата Ви, той взаимодейства с нея, независимо дали кликва, или не. Ако кликне върху определени части от нея и тя е интерактивна, някои от тези взаимодействия ще са безплатни. В тези случаи взаимодействието се счита за „безплатно кликване“.

Пример

Ако имате разгъваща се графична реклама, няма да бъдете таксувани, ако клиент кликне върху нея, за да разгъне изображението, защото такъв е интерактивният характер на рекламния формат.

В зависимост от рекламния формат ще бъдете таксувани, ако клиентът извърши взаимодействие с рекламата, което го свързва с Вашия бизнес или услуга или с основното взаимодействие, за което е предназначена тя.

Пример

  1. Кликване върху заглавието на стандартна текстова реклама ще отведе клиента до целевата й страница. Това е стандартно кликване, за което ще бъдете таксувани.
  2. Ако клиент кликне върху рекламата Ви, за да стартира рекламното Ви съдържание в Google Ads за видео, няма да бъдете таксувани веднага. Ще бъдете таксувани обаче, ако потребителят продължи да гледа видеоклипа минимален период от време.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си