Giới thiệu về danh sách từ khóa phủ định

Nếu có các cụm từ tìm kiếm mang lại cho bạn các lần hiển thị hoặc nhấp chuột không mong muốn qua nhiều chiến dịch, bạn có thể tạo danh sách từ khóa phủ định bao gồm các cụm từ đó, sau đó áp dụng danh sách này vào các chiến dịch có liên quan. Bằng cách này, bạn sẽ không phải thêm từ khóa phủ định tương tự vào từng chiến dịch theo cách thủ công và có thể dễ dàng quản lý các thay đổi trong tương lai đối với từ khóa phủ định trong chiến dịch. Bài viết này giải thích cách hoạt động của danh sách từ khóa phủ định. 

Trước khi bắt đầu

Nếu không quen thuộc với cách hoạt động của từ khóa phủ định, bạn có thể tìm thêm thông tin trong Giới thiệu về từ khóa phủ định.

Cách hoạt động

Để tạo danh sách từ khóa phủ định, bạn sẽ nghĩ đến các từ mà bạn không muốn kích hoạt quảng cáo của mình. Bạn có thể sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để lấy ý tưởng. Bạn cũng có thể muốn sắp xếp những từ này theo chủ đề, chẳng hạn như các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau mà bạn cung cấp. Bạn có thể thêm tối đa 5.000 từ khóa phủ định trên mỗi danh sách và tạo tới 20 danh sách từ khóa phủ định trong tài khoản của mình. 

Sau khi tạo danh sách từ khóa phủ định, bạn có thể áp dụng danh sách cho nhiều chiến dịch cùng một lúc. Sau đó, nếu bạn cần thêm một từ khóa phủ định mới vào chính những chiến dịch đó, bạn chỉ có thể thêm từ khóa đó vào danh sách từ khóa phủ định và thay đổi sẽ áp dụng cho tất cả các chiến dịch có cùng danh sách. 

Ví dụ

Giả sử bạn chạy ba chiến dịch riêng biệt cho du lịch trên biển, chuyến bay và khách sạn bạn cung cấp cho Hawaii và Alaska nhưng không phải Mexico. Bạn muốn ngăn quảng cáo của mình hiển thị cho những người tìm kiếm du lịch trên biển, chuyến bay và khách sạn cho Mexico. Đây là những việc bạn có thể làm:

  • Tạo danh sách từ khóa phủ định có tên "Điểm đến du lịch bị loại trừ".
  • Thêm các từ khóa phủ định, chẳng hạn như "Du lịch trên biển Riviera Mexico", "Khách sạn Cancun" và "Chuyến bay đến Mexico" vào danh sách. Bạn sẽ muốn bao gồm các biến thể khác nhau của từ khóa liên quan đến Mexico, bao gồm các khu vực và thành phố cụ thể. 
  • Áp dụng danh sách vào cả ba chiến dịch.

Lưu ý:

Từ khóa phủ định hoạt động cho Chiến dịch mạng hiển thị và Chiến dịch video khác với hoạt động cho tìm kiếm. Tùy thuộc vào các từ khóa hoặc phương pháp nhắm mục tiêu khác trong nhóm quảng cáo của bạn, một số trang nơi quảng cáo xuất hiện thỉnh thoảng có thể chứa cụm từ bị loại trừ.  Đối với Quảng cáo hiển thị và Quảng cáo video, tối đa 5.000 từ khóa phủ định sẽ được xem xét. 

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố