Om sökordsstatus

Sökordsstatusen visar om sökorden är aktiva eller inte. Om ditt sökord inte får dina annonser att visas kan vi berätta vad problemet är.

I den här artikeln beskrivs olika typer av sökordsstatusar och vad de innebär.

Olika typer av sökordstatusar

Nedan visas olika statustyper:

Statustyp Exempel
Statustyper som du själv styr Kampanjen är pausad; Borttagen
Statustyper relaterade till var ditt sökord är i vår godkännandeprocess Kvalificerad
Statustyper som påverkas av andra faktorer Låg sökvolym; Under uppskattat förstasidesbud

Vad de betyder

Din sökordsstatus anger om ditt sökord får annonser att visas för din målgrupp eller inte. I allmänhet har ditt sökord en av följande tre allmänna statustyper:

  • Visar annonser
  • Visar inte annonser eftersom du har pausat eller tagit bort ett sökord, en annonsgrupp eller en kampanj
  • Visar inte annonser eftersom det finns ett problem med ditt konto eller sökord

Här kan du se vad de olika sökordsstatustyperna innebär:

Sökordsstatus Vad det innebär Nästa steg
Kampanjen är pausad Sökorden är inaktiva eftersom du har pausat kampanjen. Om kampanjen är pausad visas inte heller annonserna längre för sökorden i den kampanjen. Ta reda på hur du återupptar kampanjen.

Guide me in my account Visa mig hur jag kan aktivera ett pausat konto i mitt konto.
Kampanjen är vilande Sökorden är inaktiva eftersom din kampanj är schemalagd att börja ett visst datum längre fram och inte visar annonser ännu. Ta reda på hur du ändrar kampanjens startdatum.
Kampanj borttagen Sökorden är inaktiva eftersom du har tagit bort kampanjen som innehåller dessa sökord. Ta reda på hur du aktiverar kampanjen igen.
Kampanjen är avslutad Sökorden är inaktiva eftersom kampanjens schemalagda slutdatum har passerat och kampanjen har inaktiverats. Ta reda på hur du ändrar kampanjens slutdatum.

Guide me in my account Visa hur jag kan justera kampanjens slutdatum i mitt konto.
Annonsgruppen är pausad Sökorden är inaktiva eftersom du har pausat annonsgruppen. Om du pausar en annonsgrupp visas inte annonser för sökorden i den annonsgruppen. Ta reda på hur du återupptar din annonsgrupp.
Annonsgrupp borttagen Sökorden är inaktiva eftersom du har tagit bort annonsgruppen. Om du tar bort en annonsgrupp visas inte annonser för sökorden i den annonsgruppen. Läs om hur du återaktiverar din annonsgrupp.
Pausad Sökordet är inaktivt eftersom du har pausat det. Att ett sökord är pausat innebär att det inte visar annonser och inte genererar nya kostnader förrän det återupptas. Läs om hur du aktiverar ditt sökord.
Borttaget Sökordet är inaktivt eftersom du har tagit bort det. Att ett sökord är borttaget innebär att det inte visar annonser.  Läs om hur du lägger till sökord.

Guide me in my account Visa hur jag kan lägga till sökord i mitt konto.
Godkänd Sökord har granskats och är berättigad att visa sina annonser. Ingen åtgärd krävs.
Kvalificerad Sökordet är aktivt och kan visa annonser. I vissa fall kan ett sökord vara markerat som Kvalificerat även om det för tillfället inte visar annonsen. Det beror på att annonsens visning för ett kvalificerat sökord kan påverkas av ditt bud, ditt kvalitetsresultat eller andra faktorer. Ingen åtgärd krävs.
Undergår granskning Sökordet leder inte till annonser och kommer inte att visa sina annonser förrän det är godkänt. Vänta tills en arbetsdag att kontrollera status för ditt sökord.
Under uppskattat förstasidesbud Sökordet är aktivt och kan visa annonser. För närvarande visar sökordet emellertid inte annonser på förstasidan i Googles sökresultat. Läs om hur du får annonsen att visas på förstasidan i Googles sökresultat.
Inte godkänd Sökordet är inaktivt och visar inte annonser. Om ett sökord inte blir godkänt beror det antagligen på att det strider mot en eller flera av våra annonseringspolicyer, till exempel vår policy för måladresser eller slutliga webbadress. Håll muspekaren över status bubblan för mer information och läsa våra annonseringspolicy för att se om ditt sökord bryter en av vår politik.

Guide me in my account Visa vad jag kan göra för att få ett ej godkänt konto godkänt i mitt konto.
Låg sökvolym Sökordet är inte kvalificerat för att visas eftersom det är förknippat med mycket lite söktrafik på våra webbplatser. Detta betyder att ditt sökord kanske inte är relevant för användarnas sökningar eller att det är för specifikt eller ovanligt. Om antalet sökningar för de här sökorden ökar kan dina sökord återaktiveras och få dina annonser att visas. Läs om hur du använder Sökordsplaneraren för att få sökordsförslag och trafikuppskattningar.
Visas sällan på grund av lågt kvalitetsresultat Sökordet är inte kvalificerat för att visa annonser eftersom kvalitetsresultatet är lågt Du bör överväga att ta bort det här sökordet och lägga till ett mer relevant sökord i ditt konto. Andra faktorer, som din målsida, kan också påverka kvalitetsresultatet. Läs mer om kvalitetsresultatet.
Få sidor matchar Sökordet är tillfälligt avstängt eftersom det matchar mycket få sidor, vilket indikerar att frasen inte är vanlig i innehållet i Display-nätverket. Överväg att lägga till relevantare sökord i ditt konto.

Tips

Prova att optimera ditt konto genom att förbättra dina annonser och sökord.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt