Om søkeordstatus

Søkeordstatusen viser om søkeordene er aktive eller ikke. Hvis et av søkeordene dine ikke utløser visning av noen av annonsene dine, forteller vi deg hvor problemet ligger.

I denne artikkelen beskriver vi de ulike statustypene for søkeord og hva de betyr.

Ulike typer søkeordstatuser

De ulike statustypene er oppført nedenfor:

Statustype Eksempler
Statuser som du kontrollerer Kampanjen er satt på pause eller fjernet
Statuser som er knyttet til hvor søkeordet befinner seg i godkjenningsprosessen Kvalifisert
Statuser som påvirkes av andre faktorer Lavt søkevolum, Lavere enn anslaget for førstesidebud

Dette betyr de

Søkeordstatusen indikerer om søkeordet ditt utløser annonsevisninger til målgruppen din. På et overordnet nivå har søkeordet én av disse tre statusene:

  • Viser annonser
  • Viser ikke annonser, fordi et søkeord, en annonsegruppe eller en kampanje er satt på pause eller fjernet
  • Viser ikke annonser på grunn av problemer med kontoen din eller søkeordet ditt

Her er en oversikt over de ulike søkeordstatusene og hva de betyr:

Søkeordstatus Hva betyr dette? Tiltak
Kampanjen er satt på pause Søkeordene er inaktive fordi du har stoppet kampanjen midlertidig. Hvis kampanjen er satt på pause, slutter søkeordene i denne kampanjen også å utløse annonser. Finn ut hvordan du gjenopptar kampanjen.

Guide me in my account Vis meg hvordan jeg aktiverer en kampanje som er satt på pause, i kontoen min.
Kampanjen venter Søkeordene er inaktive fordi kampanjen starter på et senere tidspunkt og foreløpig ikke viser annonser. Finn ut hvordan du endrer startdatoen for kampanjen din.
Kampanjen er fjernet Søkeordene er inaktive fordi du har fjernet kampanjen der disse søkeordene befinner seg. Finn ut hvordan du aktiverer kampanjen på nytt.
Kampanjen er avsluttet Søkeordene er inaktive fordi kampanjen har passert den planlagte sluttdatoen og ikke lenger er aktiv. Finn ut hvordan du endrer sluttdato for kampanjen.

Guide me in my account Vis meg hvordan jeg justerer kampanjenes sluttdatoer, i kontoen min.
Annonsegruppen er satt på pause Søkeordene er inaktive fordi du har satt annonsegruppen på pause. Hvis du setter en annonsegruppe på pause, vises det ikke annonser for søkeord i den aktuelle annonsegruppen. Finn ut hvordan du gjenopptar annonsegruppen.
Annonsegruppen er fjernet Søkeordene er inaktive fordi du har fjernet annonsegruppen. Hvis du fjerner en annonsegruppe, vises det ikke annonser for søkeord i den aktuelle annonsegruppen. Finn ut hvordan du aktiverer annonsegruppen på nytt.
Satt på pause Søkeordet er inaktivt fordi du har stoppet det midlertidig. Hvis du setter et søkeord på pause, utløser det ikke annonser og akkumulerer ikke nye kostnader før det aktiveres på nytt. Finn ut hvordan du aktiverer søkeordet.
Fjernet Søkeordet er inaktivt fordi du har fjernet det. Det vises ikke annonser for søkeord som er fjernet.  Finn ut hvordan du legger til søkeord.

Guide me in my account Vis meg hvordan jeg legger til søkeord, i kontoen min.
Godkjent Søkeordet er gjennomgått, og de tilhørende annonsene er kvalifiserte for visning. Du trenger ikke å foreta deg noe.
Kvalifisert Søkeordet er aktivt og kan utløse annonser. I noen tilfeller kan søkeordet være merket som Kvalifisert selv om det for øyeblikket ikke vises annonser for det. Dette skyldes at annonsevisningen for et kvalifisert søkeord kan påvirkes av budet ditt, kvalitetspoengene dine og andre faktorer. Du trenger ikke å foreta deg noe.
Under evaluering Søkeordet utløser ingen annonser, og annonsene det opptrer i, vises ikke før søkeordet er godkjent. Vent én virkedag før du sjekker statusen for søkeordet ditt.
Lavere enn anslaget for førstesidebud Søkeordet er aktivt og kan utløse annonser. På det nåværende tidspunktet utløste søkeordet imidlertid ikke annonser på den første siden med søkeresultater. Finn ut hvordan du får annonsene vist på den første siden med søkeresultater.
Ikke godkjent Søkeordet er inaktivt og utløser ikke annonser. Når et søkeord ikke blir godkjent, betyr dette vanligvis at det finnes et problem med tanke på retningslinjene for annonsering, for eksempel retningslinjene for destinasjonsadresser eller endelige nettadresser. Hold markøren over statusboblen for å se flere detaljer, og les retningslinjene for annonsering for å se om søkeordet ditt bryter med noen av retningslinjene våre.

Guide me in my account Vis meg hvordan jeg korrigerer en annonse som ikke ble godkjent, i kontoen min.
Lavt søkevolum Søkeordet har svært lite tilknyttet søketrafikk på områdene våre og er derfor ikke kvalifisert for visning. Dette betyr at søkeordet ikke er relevant for søkene som utføres, eller at det er for spesifikt eller uvanlig. Hvis antallet søk etter disse søkeordene øker, kan søkeordene aktiveres på nytt og igjen utløse annonsevisninger. Finn ut hvordan du genererer forslag til søkeord og trafikkanslag ved hjelp av Søkeordplanleggeren.
Vises sjelden på grunn av få kvalitetspoeng Søkeordet er ikke kvalifisert for annonsevisning ettersom antallet kvalitetspoeng er for lavt Du bør vurdere å fjerne dette søkeordet og legge til et mer relevant søkeord i kontoen din. Også andre faktorer, som for eksempel landingssiden, kan ha innvirkning på kvalitetspoengene. Finn ut mer om kvalitetspoeng.
Få samsvarende sider Søkeordet er midlertidig suspendert fordi det samsvarer med svært få sider, noe som tyder på at uttrykket ikke forekommer ofte i innholdet i Displaynettverket. Du bør vurdere å legge til et mer relevant søkeord i kontoen din.

Tips

Prøv å optimalisere kontoen din ved å forbedre annonsene og søkeordene dine.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt