Om søgeordsstatus

Din søgeordsstatus fortæller dig, om dine søgeord er aktive eller ej. Hvis dit søgeord ikke fører til visning af dine annoncer, oplyser vi dig om, hvad det skyldes.

Denne artikel beskriver de forskellige statustyper for søgeord, og hvad de betyder.

Typer af søgeordsstatusser

Nedenfor ser du de forskellige statustyper:

Statustype Eksempler
Statusser, du selv styrer Kampagne sat på pause; Fjernet
Statusser, der er relateret til, hvor dit søgeord er i vores godkendelsesproces Kvalificeret
Statusser, der er påvirket af andre faktorer Lav søgevolumen, Under estimeret bud for første side

Betydning

Din søgeordsstatus fortæller dig, om dit søgeord sørger for, at dine annoncer vises til din målgruppe. Dit søgeord er normalt rubriceret under en af følgende tre generelle tilstande:

  • Der vises annoncer.
  • Der vises ikke annoncer, fordi du har standset eller fjernet et søgeord, en annoncegruppe eller en kampagne.
  • Der vises ikke annoncer, fordi der er et problem med din konto eller dit søgeord

Her kan du se de forskellige typer søgeordsstatusser og deres betydning:

Søgeordsstatus Betydning Næste trin
Kampagne sat på pause Søgeordene er inaktive, fordi du har sat din kampagne på pause. Hvis din kampagne er sat på pause, ophører søgeordene i kampagnen også med at udløse visning af annoncer. Find ud af, hvordan du genoptager din kampagne.

Guide me in my account Vis mig, hvordan jeg aktiverer en kampagne, der er sat på pause, på min konto.
Kampagnen afventer Søgeordene er inaktive, fordi din kampagne endnu ikke er startet og endnu ikke viser annoncer. Se, hvordan du ændrer din kampagnes startdato.
Kampagne fjernet Søgeordene er inaktive, fordi du har fjernet den kampagne, der indeholder dem. Find ud af, hvordan du genaktiverer din kampagne.
Kampagne afsluttet Søgeordene er inaktive, fordi slutdatoen for din kampagne er overskredet, så kampagnen ikke længere er aktiv. Se, hvordan du ændrer din kampagnes slutdato.

Guide me in my account Vis mig, hvordan jeg justerer kampagneslutdatoer, på min konto.
Annoncegruppe sat på pause Søgeordene er inaktive, fordi du har sat din annoncegruppe på pause. Hvis du sætter din annoncegruppe på pause, holder søgeordene i den pågældende annoncegruppe op med at vise annoncer. Find ud af, hvordan du genoptager din annoncegruppe.
Annoncegruppe fjernet Søgeordene er inaktive, fordi du har fjernet din annoncegruppe. Hvis du fjerner din annoncegruppe, holder søgeordene i den pågældende annoncegruppe op med at vise annoncer. Find ud af, hvordan du genaktiverer din annoncegruppe.
Sat på pause Søgeordet er inaktivt, fordi du har sat det på pause. Når et søgeord sættes på pause, betyder det, at det hverken viser annoncer eller akkumulerer nye omkostninger, før det aktiveres igen. Find ud af, hvordan du aktiverer dit søgeord.
Fjernet Søgeordet er inaktivt, fordi du har fjernet det. Fjernelse af et søgeord betyder, at det ikke viser annoncer.  Se, hvordan du tilføjer søgeord.

Guide me in my account Vis mig, hvordan jeg tilføjer søgeord, på min konto.
Godkendt Søgeordet er blevet gennemgået, og det er kvalificeret til at vise sine annoncer. Du behøver ikke gøre noget.
Kvalificeret Søgeordet er aktivt og kan udløse visning af annoncer. I nogle tilfælde kan dit søgeord blive markeret som Kvalificeret, selvom det ikke viser din annonce i øjeblikket. Det skyldes, at din annonces visning for et kvalificeret søgeord kan blive påvirket af dit bud, dit kvalitetsresultat og en række andre faktorer. Du behøver ikke gøre noget.
Under gennemgang Søgeordet udløser ikke annoncer og viser ikke sine annoncer, før det er godkendt. Vent én hverdag, inden du tjekker din søgeordsstatus igen.
Under estimeret bud for første side Søgeordet er aktivt og kan udløse visning af annoncer. Søgeordet udløser imidlertid ikke visning af annoncer på den første side i Google-søgeresultaterne i øjeblikket. Find ud af, hvordan du får din annonce vist på den første side i Google-søgeresultaterne.
Afvist Søgeordet er inaktivt og viser ikke annoncer. Et afvist søgeord betyder som regel, at der er et problem med en eller flere af vores annonceringspolitikker. Det kan f.eks. være politikken om destinationswebadresser eller politikken om endelige webadresser. Hold markøren over statusboblen for at få flere oplysninger, og gennemgå vores annonceringspolitikker for at se, om dit søgeord overtræder en af vores politikker.

Guide me in my account Vis mig, hvordan jeg retter en afvist annonce, på min konto.
Lav søgevolumen Søgeordet er ikke kvalificeret til at blive vist, fordi det er forbundet med meget lav søgetrafik på vores ejendomme. Det betyder, at søgeordet muligvis ikke er relevant for brugernes søgninger, eller at det er for specifikt eller usædvanligt. Hvis antallet af søgninger efter disse søgeord øges, kan dine søgeord blive genaktiveret, så de eventuelt kan begynde at udløse visning af dine annoncer igen. Find ud af, hvordan du bruger værktøjet Søgeordsplanlægning til at få søgeordsidéer og trafikvurderinger.
Vises sjældent pga. et lavt kvalitetsresultat Søgeordet er ikke kvalificeret til at vise annoncer på grund af et lavt kvalitetsresultat. Du bør overveje at fjerne dette søgeord og føje et mere relevant søgeord til din konto. Andre faktorer, f.eks. din landingsside, kan også påvirke på dit kvalitetsresultat. Få flere oplysninger om kvalitetsresultatet.
Få sidematch Søgeordet er midlertidigt suspenderet, fordi det matcher meget få sider, hvilket er tegn på, at udtrykket ikke er almindeligt forekommende i indhold på Displaynetværket. Du bør overveje at føje et mere relevant søgeord til din konto.

Tip!

Optimer din konto ved at forbedre dine annoncer og søgeord.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet