Meranie výkonnosti kľúčových slov vo Vyhľadávacej sieti

Kontrolujte výkonnosť svojich kľúčových slov, aby ste vedeli, ktoré z nich vám pomáhajú dosahovať reklamné ciele vašich kampaní zacielených na Vyhľadávaciu sieť Google. Môžete to spraviť tak, že si zobrazíte a stiahnete informácie o výkonnosti kľúčových slov za konkrétne časové obdobie alebo si prispôsobíte štatistickú tabuľku v službe Google Ads tak, aby ste mohli sledovať výkonnosť svojich kľúčových slov podľa typu zhody. Môžete tiež spustiť diagnostiku kľúčových slov a skontrolovať ich skóre kvality.

 

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

 

Zobrazenie a stiahnutie údajov o výkonnosti kľúčových slov

Prehliadka so sprievodcom: Prehľady

Kliknutím na tlačidlo Zobraziť sprievodcu nižšie prejdete do účtu a zobrazíte sprievodcu kľúčovými metrikami výkonnosti. Môžete si tiež prečítať pokyny uvedené nižšie.Zobraziť sprievodcu
 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na kartu Kľúčové slová. Skontrolujte, či tabuľka štatistických údajov obsahuje rozsah dátumov, stĺpce, filtre a segmenty, ktoré chcete zahrnúť do prehľadu. Segmenty použité na údaje v tabuľke sa v prehľade zobrazia ako stĺpce. Zistite, ako vytvoriť prispôsobené zobrazenie údajov.
 4. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť Ikona sťahovania.
 5. Nad tabuľkou štatistických údajov sa zobrazí panel Stiahnuť a naplánovať prehľad.
 6. Prehľad pomenujte a potom vyberte typ formátu.
 7. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Poznámka

Z dôvodu veľkého množstva informácií, ktoré sa musia zhromaždiť na vytvorenie prehľadov, sú kompletné údaje pre príslušný deň k dispozícii až na ďalší deň po 15:00 hod. tichomorského času. 

Používanie konkrétnych segmentov, stĺpcov alebo filtrov na sledovanie štatistických údajov kľúčových slov

Na prispôsobenie vzhľadu tabuľky štatistických údajov tak, aby sa v nej zobrazovali požadované údaje o kľúčových slovách, môžete použiť tieto súčasti:

 • Segmenty: Rozdeľte údaje do riadkov podľa zvolených možností (napríklad dátumu, typu kliknutia alebo zariadenia).
 • Stĺpce: Pridajte konkrétne typy údajov do svojej tabuľky štatistických údajov.
 • Filtre: Vyhľadávajte štatistické údaje, ktoré chcete zobraziť.

Používanie segmentov na zobrazenie výkonnosti podľa typu zhody hľadaného výrazu

Údaje kľúčových slov môžete zobraziť segmentované podľa typu zhody hľadaných výrazov, čiže podľa hľadaných výrazov s voľnou, frázovou a presnou zhodou, ktoré spustili vaše kľúčové slovo. To vám umožňuje porovnávať štatistické údaje, ako sú napríklad kliknutia, zobrazenia, MP alebo miery konverzie, pre hľadané výrazy, ktoré spustili vašu reklamu. Pomocou možností segmentácie môžete zistiť, ktoré kľúčové slová dosahujú najvyššiu výkonnosť pre konkrétny typ zhody hľadaného výrazu.

Ak chcete segmentovať údaje podľa typu zhody hľadaného výrazu, kliknite na tlačidlo Segmentovať nad tabuľkou štatistických údajov a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Typ zhody hľadaných výrazov.

Sledovanie kvality kľúčových slov pomocou stĺpcov

Skóre kvality charakterizuje relevanciu reklám, kľúčových slov a vstupnej stránky pre zákazníka. Každé kľúčové slovo má určité skóre kvality v rozsahu od jedna do desať, kde jedna predstavuje najnižšie skóre a desať najvyššie skóre.

Nízke skóre signalizuje, že máte skontrolovať, na ktorej súčasti skóre kvality kľúčového slova treba ešte zapracovať. Skóre kvality tvoria tri súčasti – relevancia reklám, očakávaná CTRdojem zo vstupnej stránky

Ak chcete povoliť stĺpec Skóre kvality, prejdite na kartu Kľúčové slová, kliknite na tlačidlo Stĺpce nad tabuľkou štatistických údajov a potom vyberte možnosť Upraviť stĺpce. V sekcii Skóre kvality kliknite na odkaz Pridať vedľa položiek Skór. kval. Relevancia reklamy, očakávaná CTR a Dojem zo vstupnej stránky. Tieto stĺpce stavu vyjadrujú váš dnešný stav. Môžete pridať aj historické stĺpce, ktoré vyjadrujú vaše minulé štatistiky. 

Customize columns

Používanie stĺpcov na zobrazenie odhadu ponuky pre prvú stránku, odhadu ponuky pre hornú časť stránky a odhadu ponuky pre prvú pozíciu

Odhad ponuky pre prvú stránku, odhad ponuky pre hornú časť stránky a odhad cenovej ponuky pre prvú pozíciu uvádzajú približnú ponuku ceny za kliknutie (CZK), ktorá je potrebná na umiestnenie reklamy na prvej stránke, v hornej časti stránky alebo na prvej pozícii reklamy vo výsledkoch Vyhľadávania Google v prípade, ak sa hľadaný výraz presne zhoduje s kľúčovým slovom. Odhady sa určujú na základe skóre kvality a aktuálnej konkurencie medzi inzerentmi v súvislosti s daným kľúčovým slovom. Ak sú tieto odhady cenovej ponuky pre pozície reklamy vysoké, môže to znamenať, že skóre kvality kľúčového slova je nízke.

Ak chcete získať odhady cenovej ponuky pre pozíciu reklamy, prejdite na kartu Kľúčové slová, kliknite na tlačidlo Stĺpce nad tabuľkou so štatistikami a potom na možnosť Upraviť stĺpce. V sekcii Atribúty kliknite na odkaz Pridať vedľa položky Odhad ponuky pre prvú stránku, Odhad ponuky pre hornú časť stránky alebo Odhad cenovej ponuky pre prvú pozíciu.

Zobrazenie možného vplyvu zmien cenových ponúk na návštevnosť vo Vyhľadávacej sieti pomocou stĺpcov

Stĺpce vyhradené pre Simulátor cenových ponúk poskytujú odhady toho, ako zmeny cenových ponúk pre kľúčové slovo o +/- 50 %, o 300 % a dosiahnutie odhadu cenovej ponuky za umiestnenie navrchu stránky ovplyvnia počet a ceny kliknutí zaznamenané za týždeň vo Vyhľadávacej sieti.

Ak chcete vidieť odhady cenových ponúk, prejdite na kartu Kľúčové slová a kliknite na tlačidlo Stĺpce nad tabuľkou štatistických údajov, a potom vyberte položku Upraviť stĺpce. V sekcii Simulátor cenových ponúk kliknite na odkaz Pridať vedľa stĺpcov, ktoré vás zaujímajú, alebo kliknite na možnosť Pridať všetky stĺpce.

Používanie stĺpcov na zobrazenie typu zhody kľúčového slova

Typy zhody kľúčových slov predstavujú možnosti zhody kľúčových slov (voľná, frázová a presná), podľa ktorých určujeme, aké vyhľadávanie Google môže spustiť zobrazovanie vašich reklám. Niektoré typy zhody môžu priniesť viac zobrazení, kliknutí a konverzií z reklamy, zatiaľ čo pri iných bude počet zobrazení nižší a zacielenie presnejšie.

Ak chcete sledovať výkonnosť konkrétneho typu zhody kľúčového slova, prejdite na kartu Kľúčové slová a kliknite na tlačidlo Stĺpce nad tabuľkou štatistických údajov, potom vyberte položku Upraviť stĺpce. V sekcii Atribúty kliknite na odkaz Pridať, ktorý sa nachádza vedľa položky Typ zhody.

Používanie filtrov na zoradenie údajov o kľúčových slovách

Filtre vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy údajov, aby ste mohli jednoducho hodnotiť výkonnosť svojich kľúčových slov. Na základe filtrovania údajov môžete zistiť, ktoré kľúčové slová sú vhodné na spúšťanie reklám alebo s ktorými kľúčovými slovami dosahujete vysokú návratnosť investícií.

Ak chcete vytvoriť filter, prejdite na kartu Kľúčové slová, kliknite na tlačidlo Filter a potom vyberte možnosť Vytvoriť filter. V rozbaľovacej ponuke na paneli filtrov vyberte filter, ktorý chcete používať. 

Diagnostika kľúčových slov

Ak chcete zistiť, či kľúčové slovo zobrazuje reklamy, alebo ak chcete zistiť jeho skóre kvality, môžete svoje kľúčové slová jednoducho diagnostikovať. Ak chcete diagnostikovať jednotlivé kľúčové slová alebo niekoľko kľúčových slov naraz, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Diagnostika jednotlivých kľúčových slov:

 1. Kliknite na kartu Kampane.
 2. Kliknite na kartu Kľúčové slová.
 3. Umiestnením kurzora nad rečovú bublinu vedľa stavu kľúčového slova zistíte, či kľúčové slovo zobrazuje reklamy a aké je jeho skóre kvality. Ak kľúčové slovo nezobrazuje reklamy, vysvetlíme vám dôvod a pomôžeme vám odstrániť tento problém. Zobrazia sa aj podrobnejšie informácie o vašom skóre kvality, ktoré zahŕňajú údaje o relevancii kľúčového slova, dojmu zo vstupnej stránky a trvania načítania vstupnej stránky.

Namiesto umiestnenia kurzora myši na rečovú bublinu pri jednotlivých kľúčových slovách môžete tiež povoliť stĺpce Skóre kvality, prejsť na kartu Kľúčové slová a kliknúť na tlačidlo Stĺpce nad štatistickou tabuľkou, a nakoniec vybrať možnosť Upraviť stĺpce. V sekcii Skóre kvality kliknite na odkaz Pridať vedľa možnosti Skóre kval. Relevancia reklamy, očakávaná CTR a Dojem zo vstupnej stránky. Tieto stĺpce stavu vyjadrujú váš dnešný stav. Môžete pridať aj historické stĺpce, ktoré vyjadrujú vaše minulé štatistiky. 

See your keyword performance

Súčasná diagnostika viacerých kľúčových slov:

 1. Kliknite na kartu Kampane.
 2. Kliknite na kartu Kľúčové slová.
 3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Podrobnosti.
 4. Vyberte položku Diagnostikovať kľúčové slová.Diagnose your keywords
 5. Zobrazí sa panel Diagnostikovať kľúčové slová, na ktorom môžete prispôsobiť svoju diagnostiku tak, aby ste získali odpovede na konkrétne otázky o viditeľnosti svojich reklám. Môžete napríklad otestovať, či sa vaše reklamy zobrazujú ľuďom v konkrétnych doménach Google, ľuďom používajúcim služby Google v určitom jazyku alebo ľuďom nachádzajúcim sa v určitých krajinách. Vyberte atribúty, ktoré chcete testovať.Test your keywords
 6. Kliknite na tlačidlo Spustiť test.
 7. Po získaní výsledkov diagnostiky sa zmenia informácie zobrazené v stĺpci Stav. Ak chcete zobraziť výsledky pre konkrétne kľúčové slovo, prejdite kurzorom nad bublinu reči v stĺpci Stav. Diagnostiku vymažete kliknutím na odkaz Zavrieť nad tabuľkou.Keyword performance data

 

Poznámka

Výsledky diagnostiky sú platné len v čase spustenia diagnostiky a môžu byť rýchlo neaktuálne. Čas poslednej diagnostiky bude uvedený na časovej pečiatke nad tabuľkou štatistických údajov (Diagnostika bola ukončená - -). Ak chcete zobraziť najnovšie údaje, spustite novú diagnostiku kľúčových slov.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?