Paieškos tinklo raktinių žodžių našumo įvertinimas

Peržiūrėkite raktinių žodžių našumą ir sužinokite, kurie iš jų padeda įgyvendinti „Google“ paieškos tinkle taikomų kampanijų reklamavimo tikslus. Kad tai atliktumėte, galite peržiūrėti ir atsisiųsti tam tikro laikotarpio raktinių žodžių našumo duomenis arba tinkinti „Google Ads“ statistikos lentelę, kad galėtumėte stebėti raktinių žodžių našumą pagal atitikties tipą. Be to, galite paleisti raktinių žodžių diagnostiką, kad peržiūrėtumėte jų kokybės balą.

 

Naujo dizaino „Google Ads“ dabar daugeliui naudotojų suteikia išskirtinių galimybių tvarkyti paskyras. Jei vis dar naudojate ankstesnio dizaino „AdWords“, toliau pasirinkite AnkstesnisSužinokite daugiau

 

Raktinių žodžių našumo duomenų peržiūra ir atsisiuntimas

Apžvalga: ataskaitos

Spustelėkite toliau esantį mygtuką „Parodykite, kaip tai padaryti“ ir perėję į savo paskyrą peržiūrėkite pagrindinės našumo metrikos apžvalgą. Arba galite perskaityti toliau pateiktas instrukcijas.Parodykite, kaip tai padaryti
 1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros.
 2. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 3. Spustelėkite skirtuką Raktiniai žodžiai. Įsitikinkite, kad jūsų statistikos lentelėje pateiktos dienų sekos, stulpeliai, filtrai ir segmentai, kuriuos norite įtraukti į ataskaitą. Segmentai, kuriuos pritaikėte lentelės duomenims, ataskaitoje rodomi kaip stulpeliai. Sužinokite, kaip sukurti tinkintą duomenų vaizdą.
 4. Spustelėkite mygtuką Atsisiųsti Atsisiuntimo piktograma.
 5. Virš statistikos lentelės bus pateiktas skydas Atsisiųsti ir planuoti ataskaitą.
 6. Pavadinkite ataskaitą, tada pasirinkite formato tipą.
 7. Spustelėkite Sukurti.

Pastaba

Ataskaitoms paruošti reikia surinkti daug informacijos, todėl visi tam tikros dienos duomenys pasiekiami tik kitą dieną, ne anksčiau kaip 15.00 val. Ramiojo vandenyno laiku. 

Raktinių žodžių statistikos stebėjimas naudojant konkrečius segmentus, stulpelius arba filtrus

Galite tinkinti statistikos lentelę, kad peržiūrėtumėte raktinių žodžių duomenis pagal:

 • Segmentus: išskaidykite duomenis į eilutes pagal pasirinktas parinktis (pvz., datą, paspaudimo tipą ar įrenginį).
 • Stulpelius: pridėkite konkrečių tipų duomenų prie statistikos lentelės.
 • Filtrus: ieškokite norimos peržiūrėti statistikos.

Paieškos terminų atitikties tipų našumo peržiūra naudojant segmentus

Galite peržiūrėti raktinių žodžių duomenis, suskirstytus į segmentus pagal paieškos terminų atitikties tipus, t. y. plačios, frazės ir tikslios atitikties paieškos terminus, suaktyvinusius raktinį žodį. Taip galite lyginti skelbimą suaktyvinusių paieškos terminų statistiką, pvz., paspaudimus, parodymus, PR arba konversijos rodiklius. Naudokite segmentavimo parinktis, kad nustatytumėte, kuriuos raktinius žodžius taikant pasiekiama didžiausio našumo pagal konkretų paieškos termino atitikties tipą.

Jei norite segmentuoti duomenis pagal paieškos terminų atitikties tipą, spustelėkite mygtuką Segmentas virš statistikos lentelės ir išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Paieškos terminų atitikties tipas“.

Stulpelių naudojimas raktinių žodžių kokybei stebėti

Pagal kokybės balą nustatomas skelbimų, raktinių žodžių ir nukreipimo puslapio atitikimas kliento poreikiams. Kiekvieno raktinio žodžio kokybės balas gali būti nuo 1 iki 10, kai 1 nurodo žemiausią balą, o 10 – aukščiausią.

Žemas rezultatas nurodo, kad reikia patikrinti, kuriam raktinių žodžių kokybės balo komponentui turėtumėte skirti dėmesio. Yra trys kokybės balo komponentai: skelbimo atitikimas, numatomas PR ir nukreipimo puslapio naudojimas

Jei norite įgalinti stulpelį Kokybės balas, pereikite į skirtuką Raktiniai žodžiai ir spustelėkite mygtuką Stulpeliai, esantį virš statistikos lentelės, tada pasirinkite Keisti stulpelius. Skiltyje Kokybės balas spustelėkite nuorodą Pridėti šalia parinkties Kokyb. balas. Skelbimo atitikimas, numatomas PR ir nukreipimo puslapio naudojimas. Tai yra būsenos stulpeliai, kuriuose nurodoma šiandienos būsena. Taip pat galite pridėti istorinių stulpelių, kuriuose teikiami ankstesni statistiniai duomenys. 

Customize columns

Pirmojo puslapio, puslapio viršaus ir pirmosios pozicijos kainos pasiūlymų įvertinimų peržiūra naudojant stulpelius

Jūsų pirmojo puslapio kainos pasiūlymo įvertinimas, puslapio viršaus kainos pasiūlymo įvertinimas ir pirmosios pozicijos kainos pasiūlymo įvertinimas nurodo apytikrius mokesčio už paspaudimą (MUP) kainos pasiūlymus, reikalingus, kad skelbimas pasiektų „Google“ paieškos rezultatų pirmąjį puslapį, puslapio viršų arba pirmąją skelbimo poziciją, kai paieškos terminas tiksliai atitinka raktinį žodį. Įvertinimai pagrįsti kokybės balu ir dabartine reklamuotojų konkurencija dėl to raktinio žodžio. Jei šie skelbimo pozicijos kainos pasiūlymo įvertinimai labai aukšti, raktinio žodžio kokybės balas gali būti prastas.

Jei norite peržiūrėti skelbimo pozicijos įvertinimus, pereikite į skirtuką Raktiniai žodžiai ir spustelėkite mygtuką Stulpeliai, esantį virš statistikos lentelės, tada pasirinkite Keisti stulpelius. Skiltyje Atributai spustelėkite nuorodą Pridėti, esančią šalia „Įvert. pirmojo puslapio kainos pasiūlymas“, „Įvert. puslapio viršaus kainos pasiūlymas“ arba „Įvert. pirmosios pozicijos kainos pasiūlymas“.

Galimo kainos pasiūlymų pakeitimų poveikio Paieškos tinklo srautui peržiūra naudojant stulpelius

Kainos pasiūlymo modeliuoklio stulpeliuose įvertinama, kaip raktinio žodžio kainos pasiūlymo pakeitimai, 50 proc. padidinus, 50 proc. sumažinus ir 300 proc. padidinus kainos pasiūlymą bei pritaikius puslapio viršaus kainos pasiūlymo įvertinimą, paveiktų Paieškos tinklo paspaudimus ir mokesčius per savaitę.

Jei norite peržiūrėti įvertinimus, pereikite į skirtuką Raktiniai žodžiai ir spustelėkite mygtuką Stulpeliai, esantį virš statistikos lentelės, tada pasirinkite Keisti stulpelius. Kainos pasiūlymo modeliuoklio skiltyje spustelėkite nurodą Pridėti šalia jus dominančių stulpelių arba spustelėkite Pridėti visus stulpelius.

Raktinių žodžių atitikties tipo peržiūra naudojant stulpelius

Raktinių žodžių atitikties tipai – tai raktinių žodžių atitikimo parinktys (plati, frazės, tiksli), pagal kurias nustatome, kurios „Google“ paieškos gali suaktyvinti rodytinus skelbimus. Naudodami tam tikrus atitikties tipus galite sulaukti daugiau skelbimų parodymų, paspaudimų ir konversijų, o naudodami kitus tipus – mažiau parodymų ir tikslesnio taikymo.

Jei norite stebėti, koks našus yra konkretus raktinio žodžio atitikties tipas, eikite į skirtuką Raktiniai žodžiai ir spustelėkite mygtuką Stulpeliai, esantį virš statistikos lentelės, tada pasirinkite Keisti stulpelius. Skiltyje Atributai spustelėkite nuorodą Pridėti, esančią šalia Atitikties tipas.

Raktinių žodžių duomenų rūšiavimo filtrų naudojimas

Naudodami filtrus galite ieškoti konkrečių tipų duomenų, kad galėtumėte lengvai įvertinti raktinių žodžių našumą. Galite filtruoti duomenis, kad sužinotumėte, kurie raktiniai žodžiai gali suaktyvinti skelbimus, arba galbūt norite sužinoti, kuriuos raktinius žodžius naudojant sulaukiama didelės investicijų grąžos.

Jei norite sukurti filtrą, eikite į skirtuką Raktiniai žodžiai ir spustelėkite mygtuką Filtruoti, tada pasirinkite Sukurti filtrą. Filtro skydo išskleidžiamajame meniu pasirinkite, kurį filtrą norite naudoti. 

Raktinių žodžių diagnozavimas

Jei norite sužinoti, ar pagal raktinius žodžius rodomi skelbimai, arba gauti glaustą raktinio žodžio kokybės balo informaciją, galite lengvai diagnozuoti raktinius žodžius. Atsižvelgdami į tai, ar norite diagnozuoti vieną ar iš karto kelis raktinius žodžius, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Atskirų raktinių žodžių diagnozavimas:

 1. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 2. Spustelėkite skirtuką Raktiniai žodžiai.
 3. Užveskite žymeklį ant kalbos debesėlio šalia raktinio žodžio būsenos ir peržiūrėkite, ar pagal raktinį žodį rodomi skelbimai ir koks jo kokybės balas. Jei skelbimai nerodomi pagal raktinį žodį, sužinosite priežastį ir galėsite išspręsti problemą. Be to, galėsite peržiūrėti kokybės balo analizę, į kurią įtraukiamas raktinio žodžio atitikimas, nukreipimo puslapio naudojimo patirtis ir nukreipimo puslapio įkėlimo laikas.

Kad nereikėtų pelės žymeklio užvesti ant kalbos debesėlių, diagnozuojant atskirus raktinius žodžius, taip pat galite įgalinti Kokybės balo stulpelius: pereikite į skirtuką Raktiniai žodžiai ir spustelėkite mygtuką Stulpeliai, esantį virš statistikos lentelės, tada pasirinkite Keisti stulpelius. Skiltyje Kokybės balas spustelėkite nuorodą Pridėti šalia parinkties Kokyb. balas. Skelbimo atitikimas, numatomas PR ir nukreipimo puslapio naudojimas. Tai yra būsenos stulpeliai, kuriuose nurodoma šiandienos būsena. Taip pat galite pridėti istorinių stulpelių, kuriuose teikiami ankstesni statistiniai duomenys. 

See your keyword performance

Kelių raktinių žodžių diagnozavimas vienu metu

 1. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 2. Spustelėkite skirtuką Raktiniai žodžiai.
 3. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Išsami informacija.
 4. Pasirinkite Diagnozuoti raktinius žodžius.Diagnose your keywords
 5. Bus pateiktas skydelis Diagnozuoti raktinius žodžius, kuriame galėsite tinkinti vykdomą diagnostiką, kad rastumėte atsakymus į konkrečius klausimus dėl skelbimo matomumo. Pavyzdžiui, galite patikrinti, ar jūsų skelbimus peržiūri žmonės konkrečiuose „Google“ domenuose, naudojantys „Google“ konkrečia kalba arba esantys konkrečiose šalyse. Pasirinkite norimus išbandyti atributus.Test your keywords
 6. Spustelėkite Paleisti bandymą.
 7. Kai gausite diagnostikos rezultatus, informacija stulpelyje Būsena pasikeis. Jei norite peržiūrėti konkretaus raktinio žodžio rezultatus, užveskite žymeklį ant kalbos debesėlio Būsenos stulpelyje. Jei norite išvalyti diagnostikos rezultatus, virš lentelės spustelėkite nuorodą Uždaryti.Keyword performance data

 

Pastaba

Diagnostikos rezultatai galioja tik tada, kai atliekama diagnostika, ir gali greitai pasenti. Naujausia diagnostika bus pažymėta laiko žyma virš statistikos lentelės („Diagnostika atlikta – -“). Kai norėsite peržiūrėti naujus duomenis, atlikite naują raktinių žodžių diagnostiką.

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Ankstesnė Nauja