O negativnim ključnim riječima

Negativne ključne riječi omogućuju vam da izuzmete pojmove za pretraživanje iz kampanja i da se fokusirate samo na one ključne riječi koje su važne za vaše korisnike. Uz pomoć boljeg ciljanja vaš se oglas može prikazivati zainteresiranim korisnicima, a možete i povećati povrat ulaganja (ROI).

U ovom se članku objašnjava kako negativne ključne riječi funkcioniraju i u kojim situacijama mogu biti korisne. Potom možete saznati više o tome kako u kampanje dodati negativne ključne riječi.

Način funkcioniranja

Jedna od ključnih komponenti dobro ciljane kampanje jest odabir onoga što se neće ciljati.

Prilikom odabira negativnih ključnih riječi za pretraživačke kampanje tražite pojmove za pretraživanje koji su slični vašim ključnim riječima, ali su usmjereni na korisnike koji traže drugi proizvod. Na primjer, pretpostavimo da ste optičar koji prodaje leće. U tom slučaju preporučujemo da dodate negativne ključne riječi za pojmove za pretraživanje kao što su "leće za mikroskope" i "leće za teleskope".

Negativne ključne riječi neće se podudarati s bliskim inačicama ili drugim proširenjima. Na primjer, ako izuzmete negativnu ključnu riječ sa širokom podudaranjem cvijeće, oglasi neće ispunjavati uvjete za posluživanje ako korisnik pretražuje crveno cvijeće, ali mogu ispunjavati uvjete ako korisnik traži crveni cvijet.

Ako upotrebljavate kampanje za prikazivačku mrežu ili videokampanje, pomoću negativnih ključnih riječi možete izbjeći ciljanje nepovezanih web-lokacija ili videozapisa, ali imajte na umu da negativne ključne riječi za kampanje na prikazivačkoj mreži i videokampanje funkcioniraju drugačije nego za pretraživanje. Ovisno o drugim ključnim riječima ili načinima ciljanja u grupi oglasa, neka mjesta na kojima se oglas prikazuje mogu povremeno sadržavati izuzete pojmove. Za prikazne oglase i videooglase maksimalno je ograničenje 5000 negativnih ključnih riječi. Ciljanje nepovezanih web-lokacija ili videozapisa možete izbjeći i implementacijom opcija kategorija web-lokacija i izuzimanja sadržaja.

Vrste negativnih ključnih riječi

Za pretraživačke kampanje možete upotrebljavati negativne ključne riječi sa širokim podudaranjem, podudaranjem fraze ili točnim podudaranjem. Međutim, vrste negativnog podudaranja ne funkcioniraju na isti način kao vrste pozitivnog podudaranja. Glavna je razlika u tome što ćete trebati dodati sinonime, verzije u jednini ili množini, pogrešno napisane verzije i ostale bliske varijante ako ih želite isključiti.

Za kampanje na prikazivačkoj mreži skup negativnih ključnih riječi isključit će se kao precizna tema. Oglasi se neće prikazivati na stranici čak i ako precizne ključne riječi ili izrazi nisu izričito na stranici, ali tema sadržaja u velikoj je mjeri povezana s isključenim skupom negativnih ključnih riječi.

Na primjer, skup negativnih ključnih riječi poput "ženske hlače" blokirat će licitiranje na stranici sa sadržajem o ženskim trapericama, čak i ako se točan izraz "ženske hlače" ne pojavljuje na stranici. Međutim, ne bismo generalizirali šire od ženskih hlača, primjerice drugim vrstama donjih dijelova ženskih odjevnih predmeta (npr. suknji) ili muških hlača. To se razlikuje od načina na koji bismo tretirali pozitivnu ključnu riječ, npr. cipele, koju bismo također uparili sa širom kategorijom poput obuće.

Negativno široko podudaranje

Ta je vrsta zadana za negativne ključne riječi. Uz negativne ključne riječi sa širokim podudaranjem oglas se neće prikazivati ako pretraživanje sadrži sve izraze negativne ključne riječi, čak i ako je njihov redoslijed drugačiji. Oglas se i dalje može prikazati ako pretraživanje sadrži samo neke od izraza ključne riječi.

Primjer

Negativna ključna riječ sa širokim podudaranjem: obuća za trčanje

Pretraživanje Može li se oglas prikazati?
plava obuća za tenis Yes
obuća za trčanje Yes
plava obuća za trčanje No
trčanje obuća No
obuća za trčanje No

Negativno podudaranje fraze

Uz negativne ključne riječi s podudaranjem fraze oglas se neće prikazivati ako pretraživanje sadrži točne pojmove ključne riječi istim redoslijedom. Pretraživanje može uključivati dodatne riječi, ali oglas se neće prikazivati ako su svi pojmovi ključne riječi uključeni u pretraživanje istim redoslijedom. Pretraživanje može uključivati i znakove dodane riječi, a oglas će se prikazati čak i kada se ostali pojmovi ključnih riječi uključe u pretraživanje istim redoslijedom.

Primjer

Negativna ključna riječ s podudaranjem fraze: "obuća za trčanje"

Pretraživanje Može li se oglas prikazati?
plava obuća za tenis Yes
obuća za trčanje Yes
plava obuća za trčanje No
trčanje obuća Yes
obuća za trčanje No

Negativno točno podudaranje

Uz negativne ključne riječi s točnim podudaranjem oglas se neće prikazivati ako pretraživanje sadrži točne pojmove ključne riječi istim redoslijedom i bez dodatnih riječi. Oglas se i dalje može prikazati ako pretraživanje sadrži pojmove ključne riječi s dodatnim riječima.

Primjer

Negativna ključna riječ s točnim podudaranjem: [obuća za trčanje]

Pretraživanje Može li se oglas prikazati?
plava obuća za tenis Yes
obuća za trčanje Yes
plava obuća za trčanje Yes
trčanje obuća Yes
obuća za trčanje No

Simboli u negativnim ključnim riječima

U negativnim ključnim riječima možete upotrebljavati tri znaka: znak &, znakove naglaska (á) i zvjezdice (*). Negativne ključne riječi sa znakovima naglasaka smatraju se dvjema ključnim riječima poput cafe na nogostupu i café na nogostupu. Isto tako “čarape & cipele” različito je od “čarape i cipele”.

Slijede neki od simbola koje naš sustav ne prepoznaje:

  • Zanemareni simboli: negativnim ključnim riječima možete dodati točke (.) , ali one će se zanemariti. To znači da npr. ključne riječi Fifth Ave. i Fifth Ave smatramo istim negativnim ključnim riječima. Ako negativnim ključnih riječima dodate plusove (+), oni će se uglavnom zanemariti (na primjer, plavi+auto). No u nekim slučajevima, ako je + postavljen na kraj riječi (na primjer C++), neće se zanemariti.
  • Nevažeći simboli: ako dodate ključne riječi koje sadrže određene simbole, prikazuje se poruka pogreške. U negativnim ključnim riječima ne mogu se upotrebljavati sljedeći simboli: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Operatori za web-lokaciju i pretraživanje: operator "site:" uklonit će se iz vaših negativnih ključnih riječi. Drugim riječima, ako dodate negativnu ključnu riječ [site:www.example.com tamna čokolada], smatramo da se ona ne razlikuje od negativne ključne riječi [tamna čokolada]. Operatori za pretraživanje također će se zanemariti. Na primjer, ako u negativnu ključnu riječ tamna čokolada dodate operator za pretraživanje "OR", kao što je "OR tamna čokolada", operator "OR" zanemarit će se i vaša će negativna ključna riječ biti samo tamna čokolada.
  • Ostali operatori za pretraživanje: dodavanje operatora minus (-) ispred ključne riječi uzrokovat će zanemarivanje te ključne riječi kod negativnog podudaranja ključnih riječi. Na primjer, ako imate negativnu ključnu riječ “tamna-čokolada” ona će se smatrati istom kao ključna riječ “tamna”.

Napomene

  • Pažljivo birajte negativne ključne riječi. Ako upotrebljavate previše negativnih ključnih riječi, vaši oglasi mogu doseći manje korisnika.
  • Negativne ključne riječi ne podudaraju se s bliskim inačicama, pa bi se vaš oglas mogao prikazivati i u pretraživanjima ili na stranicama koje sadrže bliske inačice pojmova vaše negativne ključne riječi.
  • Ne postoji negativna vrsta podudaranja modifikatora širokog podudaranja.
  • Oglas se i dalje može prikazati ako netko traži frazu koja sadrži više od 16 riječi i ako iza šesnaeste riječi slijedi negativna ključna riječ. Pretpostavimo da je vaša negativna ključna riječ "popust". Vaš se oglas može prikazati ako netko traži "fine i čiste hotelske sobe ili krevet i doručak u Splitu u blizini plaže popust" jer je negativna ključna riječ sedamnaesta riječ fraze. S druge strane, nećemo prikazivati vaš oglas ako netko traži "fine i čiste hotelske sobe ili krevet i doručak u Splitu u blizini plaže popust" jer je negativna ključna riječ šesnaesta riječ fraze.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem