Om negativa sökord

Med negativa sökord kan du utesluta söktermer från dina kampanjer och bara fokusera på de sökord som är viktiga för dina kunder. En snävare inriktning kan göra att din annons visas för användare som faktiskt är intresserade och öka avkastningen på din investering.

I denna artikel beskriver vi hur negativa sökord fungerar och när de kan vara användbara. Sedan kan du läsa mer om hur du lägger till negativa sökord i kampanjer.

Så fungerar de

Hemligheten bakom en väl inriktad kampanj är det du väljer att inte inrikta dig på.

När du väljer negativa sökord för sökkampanjer ska du välja söktermer som liknar dina sökord men som kanske används av kunder som söker efter en annan produkt. Anta att du säljer mobilglas. Då kan du lägga till negativa sökord för söktermer som ”vinglas” och ”dricksglas”.

Negativa sökord matchas inte mot liknande varianter eller andra utökningar. Om du till exempel utesluter det negativa brett matchade sökordet blommor visas inte annonser när någon söker efter röda blommor. De kan däremot visas vid en sökning efter röd blomma.

Om du använder display- eller videokampanjer kan du undvika att inrikta dig på orelaterade webbplatser eller videor genom att använda negativa sökord. Tänk dock på att negativa sökord fungerar annorlunda för display- och videokampanjer än för sökkampanjer. Beroende på de andra sökorden eller inriktningsmetoderna i annonsgruppen kan det hända att dina annonser visas på platser som innehåller uteslutna termer. När det gäller display- och videoannonser tar vi hänsyn till högst 5 000 negativa sökord. Ett annat sätt att undvika inriktning på orelaterade webbplatser och videor är att ange alternativ för webbplatskategorier och innehållsuteslutningar.

Typer av negativa sökord

För sökkampanjer kan du använda brett matchade, frasmatchade och exakt matchade negativa sökord. De negativa matchningstyperna fungerar emellertid annorlunda än sina positiva motsvarigheter. Den främsta skillnaden är att du måste lägga till synonymer, singular- eller pluralformer, felstavningar och andra liknande varianter om du vill utesluta dem.

För displaykampanjer utesluts grupper av negativa sökord som ett exakt ämne. Annonser visas inte på en sida även om de exakta sökorden eller fraserna inte uttryckligen finns på sidan men ämnesinnehållet har en stark koppling till de uteslutna negativa sökorden.

Exempelvis skulle ett negativt sökord som ”dambyxor” blockera budgivning på en sida med innehåll om damjeans, även om det exakta ordet ”dambyxor” inte förekommer på sidan. Däremot generaliserar vi inte bortom begreppet dambyxor till andra typer av damkläder (till exempel kjolar) eller herrchinos. Detta skiljer sig från hur vi behandlar positiva sökord, till exempel ”promenadskor”, som vi också matchar med en bredare kategori som ”skor”.

Negativ bred matchning

Detta är standardmatchningstypen för negativa sökord. Med negativa brett matchade sökord visas din annons inte vid sökningar där varje ord i det negativa sökordet förekommer i sökningen, oavsett inbördes ordning. Annonsen kan fortfarande visas om sökningen innehåller endast vissa av orden.

Exempel

Negativa brett matchade sökord: handstickade tröjor

Sök Kan en annons visas?
blå tröjor Yes
handstickad tröja Yes
blå handstickade tröjor No
tröjor handstickade No
handstickade tröjor No

Negativ frasmatchning

Med negativa frasmatchade sökord visas din annons inte vid sökningar som innehåller de exakta orden i sökordet i samma ordning. Sökningen kan innehålla ytterligare ord, men annonsen visas inte om alla ord i sökordet förekommer i samma ordning i sökningen. Sökningen kan även innehålla fler tecken i ett ord. Annonsen visas även när övriga sökord ingår i sökningen i samma ordning.

Exempel

Negativt frasmatchade sökord: ”handstickade tröjor”

Sök Kan en annons visas?
blå tröjor Yes
handstickad tröja Yes
blå handstickade tröjor No
tröjor handstickade Yes
handstickade tröjor No

Negativ exakt matchning

Med negativa exakt matchade sökord visas din annons inte om sökningen innehåller de exakta orden i sökordet, i samma ordning och utan ytterligare ord. Annonsen kan fortfarande visas om sökningen innehåller orden i sökordet med ytterligare ord.

Exempel

Negativt exakt matchat sökord: [handstickade tröjor]

Sök Kan en annons visas?
blå tröjor Yes
handstickad tröja Yes
blå handstickade tröjor Yes
tröjor handstickade Yes
handstickade tröjor No

Specialtecken i negativa sökord

Du kan använda tre specialtecken i dina sökord: och-tecken (&), accent (á) och asterisk (*). Sökord som innehåller accent tolkas som separata sökord, till exempel ”cafe” och ”café”. På samma sätt räknas ”strumpor & skor” som ett annat sökord än ”strumpor och skor”.

Här följer några av de specialtecken som vårt system inte känner igen:

  • Tecken som ignoreras: Du kan lägga till punkt (.) i sökorden, men dessa tecken ignoreras. Sökorden Kungsgat. och Kungsgat tolkas med andra ord som identiska negativa sökord. Om du lägger till plustecken (+) i negativa sökord ignoreras de vanligtvis (till exempel blå+bil). Plustecken som läggs till i slutet av ett ord (till exempel C ++) ignoreras inte i vissa fall.
  • Ogiltiga specialtecken: Det visas ett felmeddelande om du lägger till negativa sökord som innehåller vissa specialtecken. Exempel på tecken som inte kan användas i negativa sökord: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Webbplats- och sökoperatorer: Operatorn ”site” tas bort från de negativa sökorden. Det innebär att om du lägger till det negativa sökordet [site:www.example.com mörk choklad] tolkas det som [mörk choklad]. Sökoperatorer ignoreras också. Om du till exempel lägger till sökoperatorn ELLER i det negativa sökordet ”mörk choklad”, som ”ELLER mörk choklad”, ignoreras kommandot ELLER och det negativa sökordet blir enbart ”mörk choklad”.
  • Andra sökoperatorer: Om du lägger till ett minustecken (-) framför ett sökord medför det att sökordet ignoreras vid negativ sökordsmatchning. Det negativa sökordet ”mörk -choklad” tolkas med andra ord som bara ”mörk”.

Viktigt att tänka på

  • Välj negativa sökord med omsorg. Om du använder för många negativa sökord kan det hända att dina annonser når färre kunder.
  • Negativa sökord matchas inte mot liknande varianter. Det innebär att annonsen fortfarande kan visas vid sökningar eller på sidor som innehåller liknande varianter av dina negativa sökord.
  • Det finns ingen negativ matchningstyp för modifierare av bred matchning.
  • Din annons kan fortfarande visas när någon söker med en fras som är längre än 16 ord och det negativa sökordet kommer efter det 16:e ordet. Anta att ditt negativa sökord är ”rabatt”. Annonsen kan visas när någon söker efter ”fina rena hotellrum eller bed and breakfast i Göteborg med gångavstånd till rolig shopping och sevärdheter rabatt” eftersom det negativa sökordet är det 17:e ordet i frasen. Däremot visas annonsen inte om någon söker efter ”fina rena hotellrum eller bed and breakfast i Göteborg gångavstånd till rolig shopping och sevärdheter rabatt” eftersom det negativa sökordet är det 16:e ordet i frasen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt