O negativnih ključnih besedah

Negativne ključne besede vam omogočajo izključitev iskalnih izrazov iz oglaševalskih akcij in vam pomagajo, da se osredotočite samo na ključne besede, ki so pomembne za vaše stranke. Z boljšim ciljanjem lahko dosežete, da bodo oglasi prikazani uporabnikom, ki jih zanima to, kar ponujate, in povečate donosnost naložbe.

V tem članku je opisano, kako delujejo negativne ključne besede in kdaj so lahko koristne. Preberete lahko več o tem, kako dodate negativne ključne besede v oglaševalske akcije.

Kako delujejo

Če želite ustvariti dobro ciljano oglaševalsko akcijo, določite elemente, na katere ne želite ciljati.

Pri izbiri negativnih ključnih besed za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju izberite iskalne izraze, ki so podobni vašim ključnim besedam, vendar morda ustrezajo strankam, ki iščejo drug izdelek. Recimo, da prodajate rezervne dele za kolesa. V tem primeru boste morda dodali negativne ključne besede za iskalne izraze, kot so »motorna kolesa« in »avtomobilska kolesa«.

Negativne ključne besede se ne bodo ujemale s podobnimi različicami ali drugimi razširitvami. Primer: če izključite negativno ključno besedo s širokim ujemanjem rože, oglasi ne bodo primerni za prikaz, ko bo uporabnik iskal rdeče rože, lahko pa se bodo prikazali, če bo uporabnik iskal besedno zvezo rdeča roža.

Če uporabljate oglaševalske akcije v prikaznem omrežju ali oglaševalske akcije z videooglasi, vam negativne ključne besede lahko pomagajo, da se izognete ciljanju na nepovezana spletna mesta ali videoposnetke. Vendar ne pozabite, da negativne ključne besede v oglaševalskih akcijah v prikaznem omrežju in oglaševalskih akcijah z videooglasi delujejo drugače kot v iskalnem omrežju. Odvisno od ostalih ključnih besed ali načinov ciljanja v skupini oglasov, lahko nekatera mesta, kjer se pojavlja vaš oglas, občasno vsebujejo izključene izraze. Za prikazne oglase in videooglase je število negativnih ključnih besed omejeno na največ 5000. Ciljanju nepovezanih spletnih mest ali videoposnetkov se lahko izognete tudi z uporabo možnosti kategorij spletnih mest in izključitev vsebine.

Vrste negativnih ključnih besed

Za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju lahko uporabite negativne ključne besede s širokim, natančnim ali fraznim ujemanjem. Vendar te vrste negativnega ujemanja delujejo drugače kot njihove pozitivne ustreznice. Poglavitna razlika je v tem, da morate dodati sopomenke, edninske, dvojinske ali množinske oblike, napačna črkovanja in druge podobne različice, če jih želite izključiti.

Pri oglaševalskih akcijah v prikaznem omrežju bo nabor negativnih ključnih besed izključen kot točno določena tema. Oglasi se na strani ne bodo prikazovali tudi v primeru, da stran ne vsebuje izrecno točnih ključnih besed ali besednih zvez, vendar je tema vsebine močno povezana z izključenim naborom negativnih ključnih besed.

Nabor negativnih ključnih besed, kot so »ženske hlače«, bi na primer blokiral ponujanje na strani z vsebino o ženskih kavbojkah, tudi če se točna besedna zveza »ženske hlače« ni prikazala na tisti strani. Pojem ženskih hlač pa ne bo posplošen za druge vrste ženskih spodnjih delov oblačil (kot so krila) ali moške hlače. To se razlikuje od tega, kako obravnavamo pozitivno ključno besedo (npr. čevlje), kjer bi obstajalo ujemanje tudi s širšo kategorijo, kot je »obutev«.

Negativno široko ujemanje

To je privzeta vrsta za negativne ključne besede. V primeru negativnih ključnih besed s širokim ujemanjem se vaš oglas ne bo prikazal, če iskanje vsebuje vse negativne ključne izraze, čeprav so izrazi v drugačnem vrstnem redu. Oglas se vseeno lahko prikaže, če iskanje vsebuje le nekatere od vaših izrazov ključnih besed.

Primer

Negativna ključna beseda s širokim ujemanjem: tekaški copati

Iskanje Ali se oglas lahko prikaže?
modri teniški copati Yes
tekaški copat Yes
modri tekaški copati No
copati tekaški No
tekaški copati No

Negativno frazno ujemanje

V primeru negativnih ključnih besed s fraznim ujemanjem se vaš oglas ne bo prikazal, če iskanje vsebuje točno določene ključne besede v enakem vrstnem redu. Iskanje lahko vsebuje dodatne besede, vendar se oglas ne bo prikazal, če bodo vse ključne besede vključene v iskanje v enakem vrstnem redu.

Primer

Negativna ključna beseda s fraznim ujemanjem: »tekaški copati«

Iskanje Ali se oglas lahko prikaže?
modri teniški copati Yes
tekaški copat Yes
modri tekaški copati No
copati tekaški Yes
tekaški copati No

Negativno natančno ujemanje

V primeru negativnih ključnih besed z natančnim ujemanjem se vaš oglas ne bo prikazal, če iskanje vsebuje točno določene ključne besede v istem vrstnem redu brez dodatnih besed. Oglas se vseeno lahko prikaže, če iskanje vsebuje izraze ključnih besed z dodatnimi besedami.

Primer

Negativna ključna beseda z natančnim ujemanjem: [tekaški copati]

Iskanje Ali se oglas lahko prikaže?
modri teniški copati Yes
tekaški copat Yes
modri tekaški copati Yes
copati tekaški Yes
tekaški copati No

Simboli v negativnih ključnih besedah

V negativnih ključnih besedah lahko uporabite tri simbole: znak »&«, naglasna znamenja (á) in zvezdico (*). Negativne ključne besede z naglasnimi znamenji se obravnavajo kot dve različni ključni besedi, npr. goveji hašé in goveji haše. Podobno se tudi »nogavice & čevlji« razlikuje od »nogavice in čevlji«.

Nekaj simbolov, ki jih naš sistem ne prepozna:

  • Prezrti simboli: negativnim ključnim besedam lahko dodate pike (.), vendar bodo te pike prezrte. To pomeni, da sta na primer besedni zvezi Naziv Ga. in Naziv Ga obravnavani kot enaki negativni ključni besedi. Če negativnim ključnim besedam dodate znake plus (+), bodo običajno prezrti (primer: moder+avtomobil), v določenih primerih pa ne, če je + na koncu besede (npr. C++).
  • Neveljavni simboli: če boste dodali negativne ključne besede, ki vsebujejo določene simbole, se bo prikazalo sporočilo o napaki. Nekaj simbolov, ki jih ni mogoče uporabiti v negativnih ključnih besedah: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Operatorji za spletna mesta in iskanje: operator »site:« bomo odstranili iz negativnih ključnih besed. Če torej dodate negativno ključno besedo [site:www.example.com temna čokolada], bo sistem to obravnaval enako kot [temna čokolada]. Operatorji za iskanje bodo prav tako prezrti. Če negativni ključni besedi temna čokolada na primer dodate operator za iskanje »OR« (npr. OR temna čokolada), sistem prezre ukaz »OR«, tako da je vaša ključna beseda kar temna čokolada.
  • Drugi operatorji za iskanje: če pred ključno besedo dodate operator minus (-), bo ta ključna beseda pri ujemanju negativnih ključnih besed prezrta. Če imate na primer negativno ključno besedo »temna -čokolada«, bo sistem to obravnaval enako kot »temna«.

Upoštevajte

  • Skrbno izberite negativne ključne besede. Če uporabite preveč negativnih ključnih besed, bodo vaši oglasi morda dosegli manj strank.
  • Negativne ključne besed se ne ujemajo s podobnimi različicami, zato se bo vaš oglas morda vseeno prikazal pri iskanjih ali na straneh, ki vsebujejo podobne različice vaših negativnih ključnih besed.
  • Vrsta ujemanja spreminjevalnika za negativno široko ujemanje ne obstaja.
  • Oglas se bo morda vseeno prikazal, če bo nekdo iskal besedno zvezo, ki vsebuje več kot 16 besed, vaša negativna ključna beseda pa je za 16. besedo. Recimo, da je vaša negativna ključna beseda »popust«. Vaš oglas se lahko prikaže, če bo uporabnik iskal »lepe čiste hotelske sobe ali gostišča z nočitvijo z zajtrkom v Piranu blizu obale in centra popust«, ker je negativna ključna beseda 17. beseda v besedni zvezi. Po drugi strani pa oglasa ne bomo prikazali, če bo uporabnik iskal »lepe čiste hotelske sobe ali gostišča z nočitvijo z zajtrkom v Piranu blizu obale popust«, ker je negativna ključna beseda 15. beseda v besedni zvezi.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave