Teave negatiivsete märksõnade kohta

Negatiivsete märksõnade abil saate teatud otsinguterminid oma kampaaniatest välistada ja keskenduda ainult neile märksõnadele, mis on teie klientide jaoks olulised. Täpsem sihtimine võimaldab reklaame näidata neist huvitatud kasutajatele ja sel moel suurendada investeeringutasuvust (ROI).

Selles artiklis selgitatakse, kuidas negatiivsed märksõnad toimivad ja millal võib neist olla kasu. Võite hiljem lugeda lisateavet artiklist Negatiivsete märksõnade lisamine kampaaniatele.

Kuidas need toimivad?

Kampaania tõhusaks sihtimiseks on oluline valida, mida mitte sihtida.

Otsingukampaaniate jaoks negatiivsete märksõnade valimisel keskenduge otsinguterminitele, mis on teie märksõnadega sarnased, kuid mida võivad kasutada mõnda muud toodet otsivad kliendid. Oletagem näiteks, et olete optometrist, kelle kaupluses müüakse prilliklaase. Sel juhul võiksite negatiivsete märksõnadena lisada näiteks sellised otsinguterminid nagu „veiniklaasid“ ja „joogiklaasid“.

Negatiivsed märksõnad ei vasta lähedastele variantidele ega teistele laiendustele. Näiteks kui välistate negatiivse osalise vastega märksõna lilled, siis ei esitata reklaame kasutajale, kes otsib fraasi punased lilled, kuid seda esitatakse juhul, kui kasutaja otsib fraasi punane lill.

Kui kasutate displei- või videokampaaniaid, aitavad negatiivsed märksõnad vältida selliste saitide või videote sihtimist, mis pole teie jaoks asjakohased. Küll aga tuleks arvesse võtta, et negatiivsed märksõnad toimivad displei- ja videokampaaniates teisiti kui otsingukampaaniates. Olenevalt sellest, milliseid muid märksõnu või sihtimismeetodeid teie reklaamirühm hõlmab, võivad teatud kohad, kus teie reklaam ilmub, välistatud üksusi aeg-ajalt siiski sisaldada. Displei- ja videoreklaamide korral arvestatakse kuni 5000 negatiivset märksõna. Ebaoluliste saitide või videote sihtimise vältimiseks võite kasutusele võtta ka saidikategooria valikud ja sisuvälistamised.

Negatiivsete märksõnade tüübid

Otsingukampaaniates saab kasutada osalise vaste, fraasivaste või täpse vastega negatiivseid märksõnu. Kuid negatiivse vaste tüübid toimivad positiivse vaste omadest erinevalt. Peamine erinevus on see, et nende välistamiseks peate lisama sünonüümid, ainsuse ja mitmuse vormid, kirjavigadega vormid ning muud lähedased variatsioonid.

Displeikampaaniate puhul välistatakse negatiivsete märksõnade komplekt täpse teemana. Reklaame ei esitata lehel isegi siis, kui täpsed märksõnad või fraasid pole otseselt lehel, kuid sisu teema on tihedalt seotud määratud negatiivsete märksõnade komplektiga.

Näiteks blokeeriks selline negatiivsete märksõnade komplekt nagu „naiste püksid” pakkumise naiste teksaseid puudutava sisuga lehel isegi siis, kui täpset fraasi „naiste püksid” lehel ei kuvata. Siiski ei laiene naiste pükste kontseptsioon muudele naisteriietele (nt seelikutele) ega meeste pükstele. See erineb sellest, kuidas me käsitleme positiivseid märksõnu, nt kingi, mis vastaksid ka laiemale kategooriale (nt jalatsid).

Negatiivne osaline vaste

See on negatiivsete märksõnade vaiketüüp. Negatiivsete osalise vastega märksõnade korral ei näidata teie reklaami, kui otsing sisaldab kõiki teie negatiivseid märksõnatermineid – seda ka juhul, kui nende terminite järjestus erineb teie määratust. Teie reklaami võidakse siiski näidata juhul, kui otsing sisaldab ainult mõnda teie märksõnaterminit.

Näide

Negatiivne osalise vastega märksõna: jooksu jalatsid

Otsingureklaam Kas reklaami võidakse näidata?
sinised tennisejalatsid Yes
jooksujalats Yes
sinised jooksujalatsid No
jalatsid jooksu No
jooksujalatsid No

Negatiivne fraasivaste

Negatiivsete fraasivastega märksõnade korral ei näidata reklaami juhul, kui otsing sisaldab täpseid märksõnatermineid täpselt samas järjestuses. Otsing võib sisaldada ka muid sõnu, ent reklaami ei näidata, kui märksõnaterminid sisalduvad otsingus teie märksõnale vastavas järjestuses. Otsing võib lisaks sõnale sisaldada ka lisatähemärke ja reklaami näidatakse isegi siis, kui ülejäänud märksõnaterminid on otsingusse kaasatud täpselt samas järjestuses.

Näide

Negatiivne fraasivastega märksõna: jooksu jalatsid

Otsingureklaam Kas reklaami võidakse näidata?
sinised tennisejalatsid Yes
jooksujalats Yes
sinised jooksujalatsid No
jalatsid jooksu Yes
jooksujalatsid No

Negatiivne täpne vaste

Negatiivsete täpse vastega märksõnade korral ei näidata reklaami juhul, kui otsing sisaldab täpselt samu märksõnatermineid samas järjestuses ja ilma ühegi muu täiendava sõnata. Teie reklaam võib siiski ilmuda, kui otsing sisaldab märksõnatermineid koos mõne muu sõnaga.

Näide

Negatiivne täpse vastega märksõna: [jooksu jalatsid]

Otsingureklaam Kas reklaami võidakse näidata?
sinised tennisejalatsid Yes
jooksujalats Yes
sinised jooksujalatsid Yes
jalatsid jooksu Yes
jooksujalatsid No

Sümbolid negatiivsetes märksõnades

Negatiivsetes märksõnades saab kasutada kolme sümbolit – ampersandi (&), rõhumärki (á) ja tärni (*). Rõhumärkidega negatiivseid märksõnu käsitletakse erinevate märksõnadena, näiteks otsinguterminid Pal ja Pál. Samuti käsitletakse erinevalt märksõnu „sokid & kingad“ ja „sokid ja kingad“.

Siin on toodud mõned sümbolid, mida meie süsteem ära ei tunne.

  • Eiratavad sümbolid: saate oma negatiivsetesse märksõnadesse lisada punkte (.), ent neid eiratakse. See tähendab, et näiteks märksõnu Lõuna tn ja Lõuna tn. peetakse identseteks negatiivseteks märksõnadeks. Kui lisate oma negatiivsetesse märksõnadesse plussmärke (+), siis tavaliselt neid eiratakse (nt sinine+auto), kuid mõnel juhul, kui + on sõna lõpus (nt C++), seda ei eirata.
  • Sobimatud sümbolid: kui lisate sobimatuid sümboleid sisaldavad negatiivsed märksõnad, kuvatakse veateade. Sümbolid, mida negatiivsetes märksõnades ei saa kasutada, on näiteks järgmised: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Saidi- ja otsinguoperaatorid: operaator „sait:“ eemaldatakse teie märksõnade hulgast. See tähendab, et kui lisate negatiivse märksõna [site:www.example.com tume šokolaad], peetakse seda identseks märksõnaga [tume šokolaad]. Samuti eiratakse otsinguoperaatoreid. Näiteks kui lisate otsingutehtemärgi „OR“ („või“) negatiivsele märksõnale „tume šokolaad“ (nt „OR tume šokolaad“), eiratakse käsku „OR“ ja negatiivseks märksõnaks on lihtsalt tume šokolaad.
  • Muud otsingutehtemärgid: kui lisate märksõna ette tehtemärgi „-“ (miinus), eiratakse negatiivse märksõna vaste korral seda märksõna. Näiteks kui lisate negatiivse märksõna „tume -šokolaad“, peetakse seda identseks märksõnaga „tume“.

Tasub teada

  • Valige negatiivsed märksõnad hoolikalt. Kui kasutate liiga palju negatiivseid märksõnu, võivad teie reklaamid jõuda väiksema hulga klientideni.
  • Negatiivsed märksõnad ei sobi lähedaste variantidega. Sellepärast võidakse teie reklaami siiski näidata selliste otsingute korral või sellistel lehtedel, mis sisaldavad teie negatiivsete märksõnaterminite lähedasi variatsioone.
  • Negatiivsetel osalise vaste teisendaja märksõnadel pole vaste tüüpi.
  • Teie reklaami võidakse siiski esitada, kui keegi otsib pikemaid kui 16-sõnalisi fraase ja teie negatiivne märksõna järgneb 16. sõnale. Oletame, et teie negatiivne märksõna on „soodushind“. Teie reklaami saab esitada siis, kui keegi otsib märksõnu „kenad puhtad ja suured hotellitoad või hommikusööki pakkuv ööbimiskoht lastega perele Tallinnas kauni Pirita ranna lähedal soodushind“, kuna negatiivne märksõna on fraasi 17. sõna. Teisalt ei näita me teie reklaami, kui keegi otsib märksõnu „kenad puhtad ja suured hotellitoad või hommikusööki pakkuv ööbimiskoht lastega perele kauni Pirita ranna lähedal soodushind”, kuna negatiivne märksõna on fraasi 16. sõna.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse