Teave negatiivsete märksõnade kohta

Negatiivsete märksõnade abil saate teatud otsinguterminid oma kampaaniatest välja jätta ja keskenduda ainult neile märksõnadele, mis on teie klientide jaoks olulised. Täpsem sihtimine võimaldab teil reklaame näidata neist huvitatud kasutajatele ja sel moel suurendada investeeringutasuvust (ROI).

Selles artiklis selgitatakse, kuidas negatiivsed märksõnad toimivad ja millal võib neist kasu olla. Võite hiljem lugeda lisateavet artiklist Negatiivsete märksõnade lisamine kampaaniatele.

Kuidas need toimivad?

Kampaania tõhusaks sihtimiseks on oluline valida, mida mitte sihtida.

Otsingukampaaniate jaoks negatiivsete märksõnade valimisel keskenduge otsinguterminitele, mis on teie märksõnadega sarnased, kuid mida võivad kasutada mõnda muud toodet otsivad kliendid. Oletagem näiteks, et olete optometrist, kelle kaupluses müüakse prilliklaase. Sel juhul võiksite negatiivsete märksõnadena lisada näiteks sellised otsinguterminid nagu „veiniklaasid“ ja „joogiklaasid“.

Kui kasutate displei- või videokampaaniaid, aitavad negatiivsed märksõnad teil vältida selliste saitide või videote sihtimist, mis pole teie jaoks asjakohased. Küll aga tuleks arvesse võtta, et negatiivsed märksõnad toimivad displei- ja videokampaaniates otsingukampaaniatega võrreldes teisiti. Olenevalt sellest, milliseid muid märksõnu või sihtimismeetodeid teie reklaamirühm hõlmab, võivad teatud kohad, kus teie reklaam ilmub, välistatud üksusi aeg-ajalt siiski sisaldada. Displei- ja videoreklaamide korral arvestatakse kuni 5000 negatiivset märksõna. Ebaoluliste saitide või videote sihtimise vältimiseks võite kasutusele võtta ka saidikategooria valikud ja sisuvälistamised.

Negatiivsete märksõnade tüübid

Otsingukampaaniate jaoks saate kasutada osalise vaste, täpse vaste või fraasivastega negatiivseid märksõnu. Kuid negatiivse vaste tüübid toimivad positiivse vaste omadest erinevalt. Peamine erinevus on see, et nende välistamiseks peate lisama sünonüümid, ainsuse ja mitmuse vormid, kirjavigadega vormid ning muud lähedased variatsioonid.

Displeikampaaniate puhul välistatakse negatiivsete märksõnade komplekt täpse teemana. Reklaame ei esitata lehel isegi siis, kui täpsed märksõnad või fraasid pole otseselt lehel, kuid sisu teema on tihedalt seotud määratud negatiivsete märksõnade komplektiga.

Näiteks blokeeriks selline negatiivsete märksõnade komplekt nagu „naiste püksid” pakkumise naiste teksaseid puudutava sisuga lehel isegi siis, kui täpset fraasi „naiste püksid” lehel ei kuvata. Siiski ei laiene naiste pükste kontseptsioon muudele naisteriietele (nt seelikutele) ega meeste pükstele. See erineb sellest, kuidas me käsitleme positiivseid märksõnu, nt kingi, mis vastaksid ka laiemale kategooriale (nt jalatsid).

Negatiivne osaline vaste

See on negatiivsete märksõnade vaiketüüp. Negatiivsete osalise vastega märksõnade korral ei näidata teie reklaami, kui otsing sisaldab kõiki teie negatiivsete märksõnade termineid – seda ka juhul, kui nende terminite järjestus erineb teie määratust. Teie reklaami võidakse siiski näidata juhul, kui otsing sisaldab ainult mõnda teie märksõnaterminit.

Näide

Negatiivne osalise vastega märksõna: jooksu jalatsid

Otsingureklaam Kas reklaami võidakse näidata?
sinised tennisejalatsid Yes
jooksuvarustus Yes
sinised jooksujalatsid No
jalatsid jooksu No
jooksujalatsid No

Negatiivne fraasivaste

Negatiivsete fraasivastega märksõnade korral ei näidata reklaami juhul, kui otsing sisaldab täpseid märksõnatermineid täpselt samas järjestuses. Otsing võib sisaldada ka muid sõnu, ent reklaami ei näidata, kui märksõnaterminid sisalduvad otsingus teie märksõnale vastavas järjestuses.

Näide

Negatiivne fraasivastega märksõna: jooksu jalatsid

Otsingureklaam Kas reklaami võidakse näidata?
sinised tennisejalatsid Yes
jooksuvarustus Yes
sinised jooksujalatsid No
jalatsid jooksu Yes
jooksujalatsid No

Negatiivne täpne vaste

Negatiivsete täpse vastega märksõnade korral ei näidata reklaami juhul, kui otsing sisaldab täpselt samu märksõnatermineid samas järjestuses ja ilma ühegi muu täiendava sõnata. Teie reklaam võib siiski ilmuda, kui otsing sisaldab märksõnatermineid koos mõne muu sõnaga.

Näide

Negatiivne täpse vastega märksõna: [jooksu jalatsid]

Otsingureklaam Kas reklaami võidakse näidata?
sinised tennisejalatsid Yes
jooksuvarustus Yes
sinised jooksujalatsid Yes
jalatsid jooksu Yes
jooksujalatsid No

 

Pidage meeles

  • Valige negatiivsed märksõnad hoolikalt. Kui kasutate liiga palju negatiivseid märksõnu, võivad teie reklaamid jõuda väiksema arvu klientideni.
  • Teie reklaame võidakse siiski näidata selliste otsingute korral või lehtedel, mis sisaldavad teie negatiivse märksõna terminite lähedasi variatsioone. 
  • Teie reklaami võidakse siiski esitada, kui keegi otsib pikemaid kui kümnesõnalisi fraase ja teie negatiivne märksõna järgneb kümnendale sõnale. Oletame, et teie negatiivne märksõna on „soodushind”. Teie reklaami võidakse esitada, kui keegi otsib fraasi „uued kenad puhtad hotellitoad lastega perele kauni Pirita ranna lähedal soodushind”, sest teie negatiivne märksõna on fraasi 11. sõna. Teisalt ei esita me teie reklaami, kui keegi otsib märksõnu „kenad puhtad hotellitoad lastega perele kauni Pirita ranna lähedal soodushind”, kuna negatiivne märksõna on fraasi 10. sõna.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse