Frazno ujemanje

Nastavitev ključne besede, pri kateri se oglasi prikazujejo samo, če nekdo izvede iskanje za frazo, ki je popolnoma enaka vaši ključni besedi ali pa je zelo podobna različica vaše ključne besede, pri čemer ima spredaj ali zadaj še druge besede. Ključna beseda s fraznim ujemanjem »kolesarski zvonec« lahko povzroči, da bo vaš oglas prikazan, če nekdo išče »kolesarski zvonec«, »nakup kolesarskega zvonca« in »ocene kolesarskih zvoncev«.

  • Pri fraznem ujemanju lahko ključna beseda sproži prikazovanje oglasa, ko nekdo išče točno vašo ključno besedo ali podobno različico te besedne zveze, pred katero ali po njej pa so lahko druge besede. Med podobne različice spadajo napačno črkovane besede, edninske in množinske oblike, kratice, različice enakega korena (na primer tla in tlakovec), okrajšave ter naglasi.
  • Če na primer kot ključno besedo s fraznim ujemanjem dodate »posvojitev mucke«, programu Google Ads poveste, naj poskuša pokazati oglas, samo ko nekdo za iskalno poizvedbo vnese »posvojitev mucke« ali podobno različico te fraze, kot je »kako posvojiti mucko« ali »kako posvojiti muco«.
  • Frazno ujemanje je eno od štirih možnosti ujemanja ključnih besed, ki omogočajo nadziranje, kako natančno se mora ključna beseda ujemati z iskalno poizvedbo uporabnika, da se prikaže oglas. Za ključno besedo lahko izberete eno ali več možnosti ujemanja; če ne določite nobene, je privzeto uporabljeno široko ujemanje.

Več o možnostih ujemanja ključnih besed.
Več člankov.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave