Dopasowanie do wyrażenia

Ustawienie słowa kluczowego umożliwiające wyświetlenie reklamy tylko wtedy, gdy wyszukiwanie przeprowadzane przez użytkownika zawiera dokładne brzmienie słowa kluczowego lub jego zbliżoną odmianę, ewentualnie również inne wyrazy przed nim i po nim. Słowo kluczowe „dzwonek rowerowy” w dopasowaniu do wyrażenia może spowodować wyświetlenie reklamy wtedy, gdy ktoś szuka hasła „dzwonek rowerowy”, „dzwonek rowerowy tanio” lub „używany dzwonek rowerowy”.

  • Dopasowanie do wyrażenia umożliwia wyświetlenie reklamy w wynikach wyszukiwania słowa kluczowego tylko wtedy, gdy ktoś wpisze jako wyszukiwane hasło dokładne wyrażenie kluczowe lub jego zbliżoną odmianę, które może zawierać inne słowa przed lub po tym wyrażeniu. Zbliżone odmiany obejmują hasła z błędami w pisowni, formy liczby pojedynczej i mnogiej, akronimy, odmiany fleksyjne i wyrazy pokrewne (np. podłoga i podłogowe), skróty i formy z akcentami.
  • Jeżeli na przykład dodasz słowo kluczowe „adopcja kotów” w dopasowaniu do wyrażenia, Google Ads będzie starać się wyświetlać reklamę tylko w wynikach wyszukiwania hasła „adopcja kotów” lub jego zbliżonych odmian, takich jak „adopcja kotków”, „jak zaadoptować kota” czy „jak zaadoptować kotka”.
  • Dopasowanie przybliżone to jedna z czterech opcji dopasowania słów kluczowych, które pozwalają określić, jak bardzo słowo kluczowe musi odpowiadać wyszukiwanemu hasłu, by reklama mogła się pojawić. Dla każdego słowa kluczowego możesz wybrać opcję lub kilka opcji dopasowania, a jeśli nie określisz żadnej, domyślnie zostanie zastosowane dopasowanie przybliżone.

Zapoznaj się dokładniej z opcjami dopasowania słów kluczowych.
Przeczytaj więcej artykułów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem