Αντιστοίχιση φράσης

Μια ρύθμιση λέξης-κλειδιού που επιτρέπει στη διαφήμισή σας να εμφανίζεται μόνο όταν η αναζήτηση ενός χρήστη περιλαμβάνει την ακριβή φράση της λέξης-κλειδιού σας ή κοντινές παραλλαγές της ακριβούς φράσης της λέξης-κλειδιού σας, με πρόσθετες λέξεις πριν ή μετά από αυτήν. Η λέξη-κλειδί αντιστοίχισης φράσης "κουδούνι ποδηλάτου" μπορεί να προβάλλει τη διαφήμισή σας, αν κάποιος πραγματοποιήσει αναζήτηση για τις λέξεις "κουδούνι ποδηλάτου", "αγορά κουδουνιού ποδηλάτου" και "κριτικές για κουδούνι ποδηλάτου".

  • Η αντιστοίχιση φράσης επιτρέπει σε μια λέξη-κλειδί να ενεργοποιήσει τη διαφήμισή σας, ώστε να προβάλλεται μόνο όταν κάποιος αναζητά την ακριβή φράση της λέξης-κλειδιού σας ή κοντινές παραλλαγές της ακριβούς λέξης-κλειδιού σας, η οποία μπορεί να εμφανίζεται και με άλλες λέξεις πριν και μετά από αυτήν. Στις κοντινές παραλλαγές περιλαμβάνονται τα ορθογραφικά σφάλματα, οι μορφές ενικού και πληθυντικού, τα ακρωνύμια, οι παραλλαγές θέματος (όπως, δάπεδο και επιδαπέδιο), οι συντομογραφίες και οι τονισμοί των λέξεων.
  • Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε τη φράση "υιοθεσία γάτας" ως λέξη-κλειδί αντιστοίχισης φράσης, υποδεικνύετε στο Google Ads να προσπαθήσει να προβάλλει τη διαφήμισή σας μόνο όταν η αναζήτηση κάποιου χρήστη περιλαμβάνει τη φράση "υιοθεσία γάτας" ή κοντινές παραλλαγές της φράσης "υιοθεσία γάτας", όπως "πώς γίνεται η υιοθεσία γάτας" ή "πώς γίνεται η υιοθεσεία γάτας".
  • Η αντιστοίχιση φράσης είναι μία από τις τέσσερις επιλογές αντιστοίχισης λέξης-κλειδιού που βοηθούν στον έλεγχο του πόσο στενά πρέπει να αντιστοιχεί η λέξη-κλειδί σε έναν όρο αναζήτησης για να εμφανιστεί η διαφήμισή σας. Μπορείτε να ορίσετε μία ή περισσότερες επιλογές αντιστοίχισης για μια λέξη-κλειδί και θα χρησιμοποιηθεί από προεπιλογή η ευρεία αντιστοίχιση, αν δεν προσδιορίσετε μια συγκεκριμένη επιλογή αντιστοίχισης.

Περισσότερα σχετικά με τις επιλογές αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών
Εμφάνιση περισσότερων άρθρων

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας