Stav z hľadiska vhodnosti pre rodinu: definícia

Stav priradený všetkým reklamám na označenie, pre ktoré publikum sú reklama a webové stránky vhodné. Reklamy, ktoré sú vhodné pre rodinu, nevhodné pre rodinu, prípadne sú určené pre dospelých, majú rôzne obmedzenia týkajúce sa toho, kedy a kde sa môžu zobraziť.

  • Keď vytvoríte alebo upravíte reklamu, Google skontroluje, či je reklama v súlade s našimi pravidlami inzercie. Po posúdení bude reklame priradený stav z hľadiska vhodnosti pre rodinu v závislosti od obsahu reklamy a webu.
  • Existujú tri stavy z hľadiska vhodnosti pre rodinu: vhodné pre rodinu, nevhodné pre rodinupre dospelých.
  • Stav z hľadiska vhodnosti pre rodinu ovplyvňuje to, kde sa reklama môže zobraziť vrátane krajín, v ktorých sa môže zobraziť. Reklamy s obsahom pre dospelých napríklad nie sú v určitých krajinách vôbec povolené. V krajinách, v ktorých sa zobrazujú, sú obmedzené na vyhľadávania, ktoré možno svojou povahou považovať za vyhľadávania s obsahom pre dospelých. Ďalšie podrobnosti nájdete v pravidlách pre stav z hľadiska vhodnosti pre rodinu.
  • Stav schválenia reklamy nájdete v stĺpci Stav na karte Reklamy v rámci stránky Kampane. Reklamy, ktoré sú vhodné pre rodinu, sa môžu zobrazovať so stavom Schválené, zatiaľ čo pre iné stavy z hľadiska vhodnosti pre rodinu budú použité konkrétnejšie štítky ako Schválené (pre dospelých)Schválené (nevhodné pre rodinu).

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?