Exakt matchning: Definition

En sökordsinställning som innebär att din annons bara kan visas vid sökningar med ditt sökord eller liknande varianter av det. Liknande varianter kan inbegripa

  • felstavningar
  • singular- och pluralformer
  • avledningar (till exempel bak och bakning)
  • förkortningar
  • accenter
  • ord med annan inbördes ordning men samma innebörd (till exempel [bärbar dator] och [dator bärbar])
  • tillägg eller frånvaro av funktionsord. Funktionsord är prepositioner (som i och till), konjunktioner (som för och men), artiklar (som en och ett) och andra ord som inte påverkar sökavsikten. Till exempel är [hörlurar för mobiler] en liknande variant av [hörlurar mobiler] med funktionsordet ”för” borttaget.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt