Потпуно подударање: дефиниција

Подешавање кључних речи које омогућава приказивање огласа само кад неко претражи вашу кључну реч или њене блиске варијације. У блиске варијације могу да спадају:

  • Погрешно написане речи
  • Облици једнине или множине
  • Речи са истим кореном (нпр. рачунар и рачунарство)
  • Скраћенице
  • Различито акцентоване речи
  • Другачији ред речи са истим значењем (нпр. [ципеле мушке] и [мушке ципеле])
  • Додавање или уклањање помоћних врста речи. Помоћне врсте речи су предлози (нпр. у или на), везници (нпр. и или али), чланови и друге врсте речи које не утичу на намеру у основи упита. На пример, упит [ципеле и патике] је блиска варијација упита [ципеле патике] у коме је помоћна реч „и“ уклоњена.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?