Потпуно подударање: дефиниција

Подешавање кључних речи које омогућава приказивање огласа само кад неко претражи вашу кључну реч или њене блиске варијације. У блиске варијације могу да спадају:

  • Погрешно написане речи
  • Облици једнине или множине
  • Речи са истим кореном (нпр. рачунар и рачунарство)
  • Скраћенице
  • Различито акцентоване речи
  • Другачији ред речи са истим значењем (нпр. [ципеле мушке] и [мушке ципеле])
  • Додавање или уклањање помоћних врста речи. Помоћне врсте речи су предлози (нпр. у или на), везници (нпр. и или али), чланови и друге врсте речи које не утичу на намеру у основи упита. На пример, упит [ципеле и патике] је блиска варијација упита [ципеле патике] у коме је помоћна реч „и“ уклоњена.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем