Natančno ujemanje: definicija

Nastavitev ključne besede, ki omogoča, da se vaš oglas prikazuje samo, ko nekdo išče vašo ključno besedo ali podobne različice vaše ključne besede. Podobne različice vključujejo naslednje:

  • napačno črkovane besede;
  • edninske ali množinske oblike;
  • različice enakega korena (na primer tla in tlakovec);
  • okrajšave;
  • naglasi;
  • besede v drugačnem vrstnem redu, vendar enakega pomena (na primer [čevlji moški] in [moški čevlji]);
  • dodajanje ali odstranjevanje slovničnih besed. Slovnične besede so predlogi (npr. v ali na), vezniki (npr. kajti ali toda), členi (npr. a ali the v angleščini) in druge besede, ki ne vplivajo na namen iskanja. Primer: [čevlji za moške] je podobna različica besedne zveze [moški čevlji], kateri je bila odstranjena slovnična beseda »za«.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave