Točno podudaranje: definicija

Postavka ključne riječi koja omogućuje prikazivanje vašeg oglasa samo kada netko pretražuje vašu ključnu riječ ili slične varijacije vaše ključne riječi. Slične varijacije mogu uključivati:

  • pravopisne pogreške
  • oblike za jedninu ili množinu
  • korijen riječi (npr. pod i ispod)
  • kratice
  • naglaske
  • riječi s drugačijim redoslijedom istog značenja (npr. [cipele muške] i [muške cipele])
  • dodavanje ili uklanjanje funkcijskih riječi. Funkcijske su riječi prijedlozi (npr. u ili za), veznici (kao što su jer ili ali), članovi (kao što su a ili the u eng.) i druge riječi koje ne utječu na namjeru pretraživanja. Na primjer, [cipele za muške] slična je varijacija izraza [muške cipele] u kojem je uklonjena funkcijska riječ "za".
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?