Täpne vaste: määratlus

Märksõnaseade, mille kasutamise korral esitatakse teie reklaami ainult siis, kui keegi otsib teie märksõna või teie märksõna lähedasi variatsioone. Lähedased variatsioonid võivad olla järgmised:

  • õigekirjavigadega märksõna;
  • ainsuse või mitmuse vormid;
  • tüvest tuletatud vormid (nt laud ja laudis);
  • lühendid;
  • rõhumärkidega sõnad;
  • muudetud sõnajärg, mis annab kokku sama tähenduse (nt [jalatsid meeste] ja [meeste jalatsid]);
  • fraasid, kus funktsioonisõnad on lisatud või eemaldatud. Funktsioonisõnad on eessõnad (nt enne või kuni), sidesõnad (nt ja või aga), artiklid (nt a ja the inglise keeles) ning muud sõnad, mis ei mõjuta otsingu kavatsust. Nt [jalatsid meeste jaoks] on otsingu [meeste jalatsid] lähedane variatsioon, mille funktsioonisõna „jaoks“ on eemaldatud.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse