Täpne vaste: määratlus

Märksõnaseade, mille kasutamise korral esitatakse teie reklaami ainult siis, kui keegi otsib teie märksõna või teie märksõna lähedasi variatsioone. Lähedased variatsioonid võivad olla järgmised:

  • õigekirjavigadega märksõna;
  • ainsuse või mitmuse vormid;
  • tüvest tuletatud vormid (nt laud ja laudis);
  • lühendid;
  • rõhumärkidega sõnad;
  • muudetud sõnajärg, mis annab kokku sama tähenduse (nt [jalatsid meeste] ja [meeste jalatsid]);
  • fraasid, kus funktsioonisõnad on lisatud või eemaldatud. Funktsioonisõnad on eessõnad (nt enne või kuni), sidesõnad (nt ja või aga), artiklid (nt a ja the inglise keeles) ning muud sõnad, mis ei mõjuta otsingu kavatsust. Nt [jalatsid meeste jaoks] on otsingu [meeste jalatsid] lähedane variatsioon, mille funktsioonisõna „jaoks“ on eemaldatud.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

true
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false