Точно съвпадение: определение

Това е настройка за ключовите думи, която дава възможност на рекламата Ви да се показва само когато някой търси по ключовата Ви думи или неин близък вариант. Такива близки варианти могат да включват:

  • неправилен правопис;
  • форми за единствено и множествено число;
  • сродни думи (например под и подов);
  • съкращения;
  • ударения;
  • изрази с променен словоред, но едно и също значение (например [обувки мъжки] и [мъжки обувки]);
  • добавяне или премахване на служебни думи. Служебни думи са предлозите (в, до), съюзите (защото, но) и други думи, които често не влияят върху намерението за заявката. Например [обувки за мъже] е близък вариант на [мъже обувки], като служебната дума „за“ е премахната.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си