Voľná zhoda

Nastavenie kľúčového slova, ktoré umožňuje zobraziť reklamu, keď niekto vyhľadáva dané kľúčové slovo alebo jeho variáciu. Kľúčové slovo s voľnou zhodou „bicyklový zvonček“ môže spustiť reklamu, keď niekto vyhľadáva variácie ako „bicyklové zvončeky“, „kúpiť zvonček na bicykel“ a „prehľad zvončekov na bicykle“.

  • Voľná zhoda umožňuje kľúčovému slovu spustiť reklamu, keď niekto vyhľadáva danú frázu, podobné frázy, tvary v jednotnom a množnom čísle, variácie slov s nesprávnym pravopisom, synonymá, odvodené tvary (ako napríklad podlaha a podlahovina), súvisiace vyhľadávania alebo relevantné variácie.
  • Ak napríklad pridáte frázu „klobúky“ ako kľúčové slovo s voľnou zhodou, informujete systém Google Ads, že reklama sa má zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré obsahujú daný alebo podobný výraz. Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach výrazov „klobúk“, „klobúky proti slnku“ a „čiapky“. Kľúčové slová s voľnou zhodou pomáhajú osloviť najširšie publikum.
  • Voľná zhoda je jednou zo štyroch možností zhody kľúčových slov, pomocou ktorých môžete určiť, nakoľko sa musí kľúčové slovo zhodovať s vyhľadávaným výrazom používateľa, aby sa zobrazila reklama. Pre kľúčové slovo môžete vybrať jednu alebo viac možností zhody. Ak neurčíte konkrétnu možnosť zhody, ako predvolené nastavenie sa použije voľná zhoda.

Viac informácií o možnostiach zhody kľúčových slov
Ďalšie články

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory