Široko podudaranje

Postavka ključne riječi koja omogućuje prikazivanje oglasa kada netko pretražuje tu ključnu riječ ili njezinu varijaciju. Ključna riječ sa širokim podudaranjem "zvono za bicikl" može uzrokovati prikazivanje vašeg oglasa ako netko pretražuje varijacije kao što su "zvona za bicikle", "kupnja zvona za bicikl" i "recenzije zvona za bicikle".

  • Široko podudaranje omogućuje da ključna riječ pokreće prikazivanje oglasa kada netko pretražuje tu frazu, slične fraze, oblike u jednini i množini, pravopisne pogreške, sinonime, korijen riječi (npr. pod i ispod), povezana pretraživanja i druge relevantne varijacije.
  • Na primjer, dodavanjem ključne riječi sa širokim podudaranjem "šeširi" postavljate program Google Ads tako da on pokušava vaš oglas prikazati za pretraživanja koja sadrže taj izraz ili sličan izraz. Vaš će se oglas možda prikazati za pretraživanja izraza "šešir", "šeširi za sunce" i "kape". Ključne riječi sa širokim podudaranjem omogućuju dosezanje najšire publike.
  • Široko podudaranje jedna je od četiri opcije podudaranja ključnih riječi pomoću koje možete odrediti koliko ključna riječ mora odgovarati korisnikovom izrazu pretraživanja da bi se vaš oglas prikazao. Za ključnu riječ možete odabrati jednu ili više opcija podudaranja, a ako ne precizirate nijednu opciju podudaranja, široko podudaranje upotrebljavat će se prema zadanim postavkama.

Više o opcijama podudaranja ključne riječi
Pogledajte više članaka

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem