มีสิทธิ์: คำจำกัดความ

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

สถานะที่กำหนดให้แก่โฆษณาที่ได้รับการตรวจทานแล้วและทำงานได้ โฆษณาสอดคล้องกับนโยบาย Google Ads จึงแสดงต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้

โฆษณาต้องเป็นไปตามนโยบาย Google Ads จึงจะมีสิทธิ์แสดงได้ ดูสถานะของโฆษณาได้ที่คอลัมน์ "สถานะ"

สาเหตุที่คุณอาจไม่เห็นโฆษณาของตนเอง

เกี่ยวกับกระบวนการตรวจทานโฆษณา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก