Tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa chiến dịch

Bạn có thể bắt đầu, tạm dừng hoặc xóa chiến dịch của mình. Khi bạn tạm dừng hoặc xóa một chiến dịch, quảng cáo của chiến dịch đó sẽ ngừng hiển thị.

Bài viết này giải thích các bước bạn cần thực hiện để bật, tạm dừng hoặc xóa chiến dịch của mình.

Lưu ý

Nếu bạn xóa một chiến dịch, chiến dịch đó sẽ ngừng chạy vĩnh viễn và không thể tiếp tục chạy. Bạn không thể tạo các mục mới hoặc chỉnh sửa những mục đã xóa trong một chiến dịch mà bạn đã xóa.

Ngoài ra, khi bạn tiếp tục một chiến dịch đang tạm dừng, chiến dịch đó có thể sẽ không bắt đầu chạy nếu bạn cũng đã tạm dừng nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc quảng cáo trong chiến dịch đó. Trong trường hợp đó, bạn cần tiếp tục từng nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc quảng cáo đã bị tạm dừng.

Hướng dẫn

Cách tạm dừng hoặc bật chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang, nhấp vào Chiến dịch
 3. Bạn sẽ thấy một chấm màu biểu thị trạng thái của từng chiến dịch cạnh tên của mỗi chiến dịch. Để thay đổi trạng thái của một chiến dịch, hãy nhấp vào biểu tượng trạng thái. Sau đó, nhấp vào một trong các nút sau:

  • Bật để tiếp tục chiến dịch.
  • Tạm dừng để đặt chiến dịch ở trạng thái chờ.

Cách xóa hoặc cập nhật nhiều chiến dịch cùng một lúc

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang, nhấp vào Chiến dịch
 3. Đối với mỗi chiến dịch bạn muốn cập nhật, hãy chọn chiến dịch đó bằng cách chọn hộp.
 4. Sau khi chọn mọi chiến dịch bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào một trong các nút sau:

  • Bật để tiếp tục chiến dịch.
  • Tạm dừng để đặt chiến dịch ở trạng thái chờ.
  • Xóa để ngừng vĩnh viễn chiến dịch.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false