Zobrazovanie reklám v Obsahovej sieti vo videách

Zobrazovanie reklám v Obsahovej sieti v umiestneniach videí vám umožňuje osloviť milióny potenciálnych zákazníkov. Tieto reklamy vám umožňujú rozšíriť dosah vašej značky globálne v mnohých demografických skupinách v rámci služby YouTube a publikačných partnerov Google pre video. V tomto článku vám vysvetlíme, ako môže pomocou umiestnení videí v kampaniach v Obsahovej sieti osloviť nových ľudí, ktorí sledujú videoobsah.

Výhody

Postarajte sa o rozpoznanie svojej značky: Umiestnenia videí predstavujú vynikajúce riešenie, a to najmä na často navštevovaných weboch, ako je napríklad služba YouTube.

Zvýšte návštevnosť svojho webu: Môžete použiť svoje existujúce textové a obrázkové reklamy a zacieliť ich na konkrétne umiestnenia videí alebo na celú službu YouTube.

Ako fungujú umiestnenia videí

Online videá sú všade – na stránkach blogov, v článkoch internetových novín, na weboch, ktoré sú celé zamerané na videoobsah, a na ďalších miestach. Môžete ich sledovať na smartfónoch, tabletoch, počítačoch a ďalších pripojených zariadeniach.

V rámci Obsahovej siete Google môžu vlastníci videí povoliť umiestnenia reklamy vo svojom videoobsahu. V kampaniach zacielených na celú Obsahovú sieť (bez obmedzení) sa reklamy môžu zobrazovať vo videoobsahu alebo okolo neho. Weby zamerané na videoobsah, ako je napríklad YouTube, ponúkajú nielen videoprehrávač, ale aj priestor okolo videa.

Obsahové reklamy sa síce môžu predvolene zobrazovať v ľubovoľnom obsahu partnerov pre video v Obsahovej sieti, no máte možnosť zacieliť aj na konkrétne kanály YouTube, videá alebo celú službu YouTube. Zistite, ako môžete pomocou umiestnení zacieliť na službu YouTube.

S videoobsahom sa zobrazujú nasledujúce typy reklám:

  • Textové reklamy: Textová reklama sa môže zobraziť ako „prekrytie textom“. Ide v podstate o štandardnú textovú reklamu Google Ads, ktorá sa zobrazuje v špeciálnom formáte nad videoobsahom. V tomto priestore sa naraz zobrazí iba jedna reklama, pričom počas videostreamu sa môže vystriedať až 10 textových reklám, z ktorých každá sa zobrazí na 20 sekúnd. Reklamy s prekrývajúcim textom sa zobrazujú v rámci spodných 20 % celkového priestoru v okne videoprehrávača. Môžu sa zobraziť aj v priestoroch pre textové reklamy v rámci celej stránky, na ktorej sa zobrazuje videoobsah.
  • Obrázkové reklamy: Tieto reklamy sa môžu zobraziť v rámci prekrytia v spodných 20 % veľkosti prehrávača videa, kým sa video prehráva. Vaša reklama by sa mohla zobraziť aj v priestoroch pre obrázkovú reklamu v rámci celej stránky, na ktorej sa zobrazuje videoobsah.
  • Responzívne reklamy: Tieto reklamy môžu zväčšiť váš dosah tým, že sa budú zobrazovať v umiestneniach videa ako textové alebo obrázkové reklamy. Ďalšie informácie

Tip

Takisto môžete vytvoriť a spustiť pútavé videoreklamy určené na oslovenie a upútanie divákov v službe YouTube vrátane Obsahovej siete, ktorá je väčšia. Prečítajte si o formátoch videoreklamyvytváraní videokampane.

Aké interakcie sú možné medzi divákmi a reklamou

Ak sa vaša reklama zobrazuje v samotnom prehrávači videa, vlastník videa môže zvoliť spôsob, akým niekto spustí tieto reklamy, ako aj miesto, čas a spôsob zobrazovania týchto reklám. Keď potom niekto klikne na reklamu, prehliadač zvyčajne načíta vstupnú stránku danej reklamy.

V prípade textových reklám zobrazovaných v prehrávači videa môžu diváci počas sledovania videa danú reklamu skryť alebo zobraziť, znova otvoriť prekrytie alebo zatvoriť reklamu natrvalo. Ak divák neklikne na poslednú reklamu po zobrazení všetkých desiatich reklám, prekrytie sa automaticky minimalizuje. Po dokončení prehrávania videa sa v priestore videostreamu načítajú tri relevantné textové reklamy.

Vylúčenie niektorých webov alebo obsahu s videom

Ak nechcete svoje reklamy zobrazovať v určitých umiestneniach videí alebo s určitými typmi obsahu (ako sú napr. priame prenosy videí alebo obsah pre segmenty dospelého publika), použitím funkcie možností kategórií webu môžete vylúčiť kategórie videoobsahu.

Možnosti kategórií webu a vylúčenia obsahu

Môžete vylúčiť aj konkrétne umiestnenia videí, v ktorých nechcete zobrazovať svoje reklamy. Môžete ich vylúčiť na úrovni stránok kanálov YouTube až po individuálne videá.

Vylúčenie konkrétnych umiestnení

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory