เกี่ยวกับการแสดงโฆษณา

คุณใช้การแสดงโฆษณาแบบเร่งตามงบประมาณกับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา แคมเปญ Shopping หรืองบประมาณที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อีกต่อไป
วิธีการแสดงโฆษณาของคุณจะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาการใช้งบประมาณ

หากคุณมีงบประมาณจำกัด ให้เลือกวิธีการแสดงโฆษณาแบบ "มาตรฐาน" หรือแบบ "เร่ง" เพื่อกำหนดว่าต้องการเร่งการแสดงโฆษณามากแค่ไหนในวันหนึ่งๆ บทความนี้จะพูดถึงวิธีการแสดงโฆษณา 2 ประเภทและเวลาที่ควรใช้

การแสดงโฆษณาและงบประมาณรายวันเฉลี่ย

คุณจะต้องกำหนดงบประมาณรายวันเฉลี่ยเมื่อสร้างแคมเปญ ขั้นตอนนี้จะกำหนดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในแต่ละวันสำหรับแคมเปญ (ระบบอาจเรียกเก็บเงินคุณน้อยกว่านี้หรือบางครั้งอาจมากกว่าเงินงบประมาณรายวันเฉลี่ยถึง 2 เท่าในวันหนึ่งๆ)

สำหรับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ ระบบจะใช้งบประมาณเมื่อใดก็ตามที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคลิกที่โฆษณา ยิ่งโฆษณาได้รับคลิกบ่อย คุณก็จะใช้งบประมาณรายวันเฉลี่ยหมดไปเร็วเท่านั้น วิธีการแสดงโฆษณาของแคมเปญเป็นตัวกำหนดว่าจะใช้งบประมาณเร็วเพียงใด

คุณอาจควรเลือกวิธีการแสดงโฆษณาหากแคมเปญมีงบประมาณจำกัด เนื่องจากจะช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าต้องการให้ใช้งบประมาณเร็วเพียงใด แต่หากแคมเปญไม่ได้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณ การเลือกวิธีการแสดงโฆษณาก็ไม่มีประโยชน์ เพราะคุณมีงบประมาณเพียงพอที่จะแสดงโฆษณาตลอดทั้งวันอยู่แล้ว

เลือกการแสดงโฆษณาแบบ "มาตรฐาน" หรือแบบ "เร่ง"

มีวิธีการแสดงโฆษณา 2 แบบให้คุณเลือก นั่นคือ แบบ "มาตรฐาน" (ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของทุกแคมเปญ โดยจะจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณให้ทั่วถึงตลอดทั้งวัน) และแบบ "เร่ง" (ซึ่งไม่แนะนำสำหรับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)

การแสดงโฆษณาแบบ "มาตรฐาน" (ตัวเลือกเริ่มต้น)

 • วิธีการทำงาน: Google จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายให้สอดคล้องมากขึ้นกับการค้นหาของผู้ใช้ในพื้นที่โฆษณาเป้าหมาย (เช่น ผู้ใช้ค้นหาผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ) ระบบจะกระจายงบประมาณตลอดทั้งวันเพื่อไม่ให้ใช้จ่ายงบประมาณหมดก่อน โดยกระจายตลอดช่วงเวลาที่คุณกำหนดให้โฆษณาแสดง
 • เหตุผลที่ควรใช้: แนะนำสำหรับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ วิธีการแสดงโฆษณานี้มีประโยชน์หากคุณต้องการเข้าถึงลูกค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน หากคุณมีงบประมาณน้อย วิธีการนี้ยังช่วยไม่ให้ใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่ในช่วงเช้าได้ด้วย
 • สิ่งที่จะเกิดขึ้น: เนื่องจากการแสดงโฆษณาจะเกิดขึ้นโดยกระจายตลอดทั้งวัน คุณจึงอาจไม่เห็นโฆษณาปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ค้นหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแคมเปญถูกจำกัดโดยงบประมาณ

เคล็ดลับ

โปรดทราบว่าหากต้องการดูโฆษณาแบบมีบริบท คุณควรใช้เครื่องดูตัวอย่างและวิเคราะห์โฆษณาแทนที่จะค้นหาบน Google

การแสดงโฆษณาแบบ "เร่ง" (ไม่แนะนำสำหรับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่)

 • วิธีการทำงาน: การแสดงโฆษณาแบบเร่งได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพน้อยกว่าและใช้จ่ายงบประมาณอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการแสดงโฆษณาแบบมาตรฐาน เราไม่แนะนำให้ผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ใช้การแสดงโฆษณาแบบเร่ง ดังนั้นหากแคมเปญถูกจำกัดโดยงบประมาณ แคมเปญก็อาจใช้งบประมาณส่วนใหญ่หมดในช่วงต้นวันซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเวลาที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มองหาผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ 
 • เหตุผลที่ควรใช้: เราไม่แนะนำให้ผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้ แต่คุณใช้ได้หากต้องการให้โฆษณาปรากฏในช่วงต้นวันมากกว่าช่วงเย็น แม้ว่านี่อาจทำให้โฆษณาไม่ได้แสดงตลอดทั้งวันก็ตาม
 • สิ่งที่จะเกิดขึ้น: หากแคมเปญถูกจำกัดโดยงบประมาณ โฆษณาจะหยุดแสดงเมื่อคุณใช้งบประมาณรายวันเฉลี่ยสำหรับวันนั้นๆ หมดแล้ว หากมีการใช้งบประมาณถึงขีดจำกัดตั้งแต่ตอนเช้า โฆษณาจะไม่ได้แสดงอีกจนกว่าจะถึงวันถัดไป คุณจึงอาจไม่เห็นโฆษณาทุกครั้งที่ค้นหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน

โปรดทราบ

 • การแสดงโฆษณาแบบเร่งไม่ได้มีไว้เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายเมื่อคุณใช้งบประมาณไม่ได้ ในกรณีที่คุณใช้งบประมาณรายวันไม่ได้ ให้พิจารณาใช้การขยายคีย์เวิร์ดหรือเพิ่มราคาเสนอแทนการเปลี่ยนไปใช้การแสดงโฆษณาแบบเร่งตามงบประมาณ เมื่อแคมเปญไม่ถูกจำกัดโดยงบประมาณ โหมดการแสดงโฆษณาทั้งสองจะมุ่งที่จะแสดงโฆษณาของคุณสำหรับพื้นที่โฆษณาเป้าหมายทั้งหมดที่มีอยู่
 • การแสดงโฆษณาแบบเร่งอาจทำให้ราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) สูงขึ้นเมื่อโฆษณาแสดงบ่อยขึ้นในช่วงต้นวัน ซึ่งอาจส่งผลให้มีราคาจากการแข่งขันมากขึ้น การกระจายงบประมาณที่เหมาะสมของการแสดงโฆษณาแบบมาตรฐานอาจทำให้ CPC ลดลงเมื่อเทียบกับการแสดงโฆษณาแบบเร่ง หากบัญชีไม่ได้ถูกจำกัดโดยงบประมาณ การตั้งค่าดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
 • การแสดงโฆษณาแบบเร่งอาจส่งผลให้โฆษณาแสดงในภูมิภาคหรือต่อข้อมูลประชากรที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น โฆษณาอาจแสดงต่อผู้ที่อยู่ในเขตเวลาที่เร็วกว่า หากคุณกำหนดเป้าหมายที่สหรัฐอเมริกา โฆษณาก็อาจแสดงต่อผู้ที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกมากกว่าผู้ที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเนื่องจากเวลาที่แตกต่างกัน 
 • การแสดงโฆษณาแบบเร่งอาจส่งผลให้ได้รับจำนวนคลิกน้อยลงหากคุณมีงบประมาณจำกัด
 • คุณใช้การแสดงโฆษณาแบบเร่งกับแคมเปญประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและแคมเปญ Shopping ไม่ได้อีกต่อไป
 • โดยรวมแล้ว การแสดงโฆษณาแบบเร่งอาจทำให้ ROI ลดลงหากคุณมีงบประมาณจำกัด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว