Om annonselevering

 

Hvor lenge budsjettet ditt varer avhenger av annonseleveringsmåten du har valgt.

Hvis du har et begrenset budsjett, bør du velge en standard eller akselerert annonseleveringsmåte slik at du kan bestemme hvor ofte annonsene dine skal vises i løpet av dagen. I denne artikkelen finner du informasjon om de to annonseleveringsmåtene, og når de bør brukes.

Annonselevering og gjennomsnittlig dagsbudsjett

Når du lager en kampanje, angir du et gjennomsnittlig dagsbudsjett. Dette er gjennomsnittsbeløpet du ønsker å bruke per dag på denne kampanjen (du betaler muligens mindre, eller noen ganger litt mer, enn det gjennomsnittlige daglige budsjettbeløpet på en gitt dag). Når det gjennomsnittlige dagsbudsjettet er oppbrukt, blir annonsene normalt sett ikke vist flere ganger den dagen.

For de fleste annonsører brukes det av budsjettet når en potensiell kunder klikker på annonsen. Jo oftere en annonse klikkes på, desto raskere bruker du opp det gjennomsnittlige dagsbudsjettet. Hvor raskt annonsene dine blir vist og hvor lenge budsjettet varer på en gitt dag avhenger av annonseleveringsmåten du har valgt for kampanjen.

Annonseleveringsmåten er relevant hvis kampanjen har begrenset budsjett, ettersom du kan bestemme hvor raskt du ønsker at budsjettet skal brukes. Hvis kampanjen ikke har begrenset budsjett, har annonseleveringsmåten ingen betydning, ettersom budsjettet er høyt nok til at annonsene dine kan vises gjennom hele dagen.

Velg «standard» eller «akselerert» annonselevering

Du kan velge mellom to forskjellige annonseleveringsmåter: «Standard» (standardinnstillingen for alle kampanjer, som optimaliserer budsjettet ved å spre forbruket over hele dagen) eller «Akselerert» (anbefales ikke for de fleste annonsører).

Standard levering (standardinnstillingen)

  • Slik fungerer det: Hvis du velger standard levering, prøver vi å fordele budsjettet ditt jevnt utover hele døgnet (00.00 til 23.59), slik at budsjettet ikke brukes opp for raskt.
  • Anvendelse: Denne leveringsmåten anbefales for nye annonsører, og er nyttig hvis du ønsker å nå ut til kunder i løpet av hele dagen. Hvis du har et lite budsjett, kan dette alternativet også bidra til at du unngår å bruke opp hele budsjettet om morgenen. Hvis du for eksempel driver en virksomhet som tilbyr levering av gourmetmat, bør du sørge for at du når frem til kundene rundt frokost-, lunsj- og middagstid.
  • Hva du kan forvente: Ettersom annonseleveringen pågår gjennom hele dagen, er det ikke sikkert at en annonse vises hver gang du ser etter den – spesielt hvis kampanjen har begrenset budsjett.

Tips

Husk: Hvis du vil se annonsen i kontekst, bør du bruke verktøyet for forhåndsvisning og diagnostisering av annonser i stedet for å søke etter den på Google.

Akselerert levering (anbefales ikke for de fleste annonsører)

  • Slik fungerer det: Akselerert levering er gjenstand for mindre optimalisering. Med denne leveringsmåten brukes budsjettet ditt raskere opp, vanligvis tidlig på dagen (f.eks. klokken 12 på dagen). På grunn av dette anbefaler vi ikke akselerert levering for de fleste annonsører. Hvis kampanjen har et begrenset budsjett, kan det gjennomsnittlige dagsbudsjettet for kampanjen bli brukt opp tidlig på dagen, og dermed blir ikke annonsene dine vist resten av døgnet.
  • Anvendelse: For flertallet av annonsører er akselerert levering ikke anbefalt. Du kan imidlertid velge å bruke denne løsningen hvis det er viktig at annonsene dine vises fra morgenen av og deretter hyppig inntil det gjennomsnittlige dagsbudsjettet er brukt opp – selv om dette kan innebære at annonsene ikke vises gjennom hele dagen.
  • Hva du kan forvente: Hvis kampanjen har begrenset budsjett, stoppes annonsevisningen når du har brukt opp det gjennomsnittlige dagsbudsjettet som er satt av til den aktuelle dagen. Hvis du når budsjettgrensen tidlig på morgenen, publiseres ikke annonsen din igjen før neste dag. Derfor vises kanskje ikke annonsen hver gang du ser etter den – spesielt på kveldstid.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?