Om annonselevering

Fra og med april 2020 kan du ikke lenger bruke budsjetter med akselerert levering i noen Google Ads-kampanjetyper. Kampanjer med akselerert levering overføres automatisk til standard levering fra og med 1. mai 2020.

Vi anbefaler at du bytter til standard levering. For å gjøre dette må du gå til siden med kampanjeinnstillinger og endre innstillingen for budsjettlevering. Hvis du bruker skript eller tredjepartsverktøy til å velge akselerert levering for kampanjer eller delte budsjetter, kan det oppstå feil. Gå til utviklerbloggen for Google Ads hvis du vil ha mer informasjon.

Du får ikke nødvendigvis mer ut av budsjettene med akselerert levering. Hvis du har kampanjer med akselerert budsjettlevering som er begrenset av budsjettet, oppnår du sannsynligvis en høyere kostnad per tusen visninger (CPM) eller kostnad per klikk click (CPC) på grunn av det høye auksjonstrykket tidlig på dagen. Hvis du overfører kampanjer som har begrensede budsjetter, til standard levering, kan det gi deg bedre klikkfrekvens (CTR) i Displaynettverket eller høyere CPV-verdier (kostnad per avspilling) på YouTube. Hvis du ikke klarer å nå forbruksmålet ditt, kan du prøve å følge optimaliseringstipsene på Anbefalinger-siden.

I delen om akselerert levering nedenfor kan du se hvorfor du bør unngå å bruke denne løsningen.

Gå over fra akselerert levering til standard levering i kampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger i sidemenyen til venstre på Oversikt-siden.
 3. Filtrer bort alt annet enn søkekampanjer ved å klikke på Søkekampanjer i den venstre fanen.
 4. Velg alle søkekampanjene ved å merke av i avmerkingsboksen ved siden av Kampanje-kolonneoverskriften.
 5. Klikk på Endre, og velg så Endre leveringsmåte.
 6. Velg Standard for å endre leveringsmåten for alle de filtrerte kampanjene til standard levering.
 7. Klikk på Bruk.
Hvor lenge budsjettet ditt varer, avhenger av leveringsmåten du har valgt for annonser.

Hvis du har et begrenset budsjett, bør du velge en standard eller akselerert annonseleveringsmåte slik at du kan bestemme hvor ofte annonsene dine skal vises i løpet av dagen. I denne artikkelen presenterer vi informasjon om de to leveringsmåtene for annonser, og vi forteller i hvilke tilfeller du bør bruke dem.

Annonselevering og gjennomsnittlig dagsbudsjett

Når du oppretter kampanje, må du fastsette et gjennomsnittlig dagsbudsjett. Dette bestemmer hvor mye du i gjennomsnitt ønsker å bruke hver dag for denne kampanjen (det er mulig at du må betale mindre eller av og til opptil det dobbelte av det gjennomsnittlige dagsbudsjettet på en gitt dag).

For de fleste annonsører brukes det av budsjettet når en potensiell kunder klikker på annonsen. Jo oftere annonsen din blir klikket på, desto raskere blir det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt brukt opp. Det er leveringsmåten for annonsene i kampanjen som avgjør hvor raskt budsjettet brukes opp.

Leveringsmåten for annonsene er relevant hvis kampanjen er begrenset av budsjettet, ettersom du kan bestemme hvor raskt du ønsker at budsjettet skal brukes opp. Hvis kampanjen ikke har begrenset budsjett, har annonseleveringsmåten ingen betydning, ettersom budsjettet er høyt nok til at annonsene dine kan vises gjennom hele dagen.

Velg «standard» eller «akselerert» annonselevering

Du kan velge mellom to forskjellige annonseleveringsmåter: «Standard» (standardinnstillingen for alle kampanjer, som optimaliserer budsjettet ved å spre forbruket over hele dagen) eller «Akselerert» (anbefales ikke for de fleste annonsører).

Standard levering (standardinnstillingen)

 • Sånn fungerer det: Google optimaliserer forbruket ditt på en slik måte at det bedre gjenspeiler hvordan beholdningen målrettes mot brukersøk (brukere som søker etter produktene eller tjenestene du tilbyr). Budsjettet ditt fordeles utover hele dagen for å unngå at det blir oppbrukt tidlig på dagen. Budsjettet fordeles på det antallet timer du har planlagt at annonsene dine skal vises.
 • Hvorfor bør jeg bruke dette? Denne leveringsmåten anbefales for de fleste annonsører og er nyttig hvis du ønsker å nå ut til kunder jevnt i løpet av dagen. Hvis du har et lite budsjett, kan du unngå å bruke opp mesteparten av budsjettet om morgenen ved å benytte denne leveringsmåten.
 • Hva du kan forvente: Ettersom annonseleveringen pågår gjennom hele dagen, vises kanskje ikke annonsen din hver gang du ser etter den – spesielt hvis kampanjen er begrenset av budsjettet.

Tips

Husk at hvis du vil se annonsen i kontekst, kan du bruke verktøyet for forhåndsvisning og diagnostisering av annonser i stedet for å søke etter annonsen på Google.

Akselerert levering (frarådes for de fleste annonsører)

 • Sånn fungerer det: Sammenlignet med standard levering er akselerert levering mindre optimalisert, og budsjettet ditt blir raskere brukt opp. Vi fraråder de fleste annonsører å bruke akselerert levering. Hvis kampanjen din er begrenset av budsjettet, kan dermed det meste av kampanjebudsjettet bli brukt opp tidlig på dagen. Dette gjenspeiler kanskje ikke tidspunktene på dagen hvor de fleste brukerne kikker etter produktene eller tjenestene du tilbyr. 
 • Gode grunner til å bruke denne metoden: Vi fraråder de fleste annonsører å bruke denne leveringsmåten, men du kan bruke den hvis det er viktig for deg at annonsene dine oftere vises tidlig på dagen enn sent om kvelden, selv om det vil si at de kanskje ikke vises hele dagen gjennom.
 • Hva du kan forvente: Hvis kampanjen er begrenset av budsjettet, stoppes annonsevisningen når du har brukt opp det gjennomsnittlige dagsbudsjettet som er satt av til den aktuelle dagen. Hvis du når budsjettgrensen tidlig på morgenen, publiseres ikke annonsen din igjen før neste dag. Derfor vises kanskje ikke annonsen hver gang du ser etter den – spesielt på kveldstid.

Vær oppmerksom på følgende

 • Hensikten med akselerert levering er ikke å øke forbruket ditt hvis du ikke får brukt opp det aktuelle budsjettet. Hvis du ikke får brukt opp dagsbudsjettet, kan du vurdere å bruke søkeordutvidelse eller å øke budene dine i stedet for å bytte til akselerert levering. Hvis du har en kampanje som ikke er begrenset av budsjettet den er tilordnet, er målet med begge disse leveringsmåtene å få vist annonsen din for all tilgjengelig målrettet beholdning.
 • Akselerert levering kan føre til høyere CPM-verdier, CTR-verdier i bannerkampanjer og CPV-verdier i YouTube-kampanjer. Dette kommer av at annonsene dine vises hyppigere tidlig på dagen, noe som kan resultere i lavere priser. Den optimale fordelingen du oppnår med standard levering, kan føre til lavere CPC-verdier sammenlignet med verdiene du kan oppnå med akselerert levering. Hvis kontoen din aldri er begrenset av budsjettet, har innstillingen ingen innvirkning på resultatene.
 • Hvis du bruker akselerert levering, kan annonsene dine bli vist for en bestemt region eller demografisk gruppe. Det blir for eksempel større sjanse for at annonsene blir vist til folk i tidligere tidssoner. Hvis du målretter annonsene mot USA, er sannsynligheten større for at de blir vist til brukere på østkysten enn til brukere på vestkysten. Dette skyldes tidsforskjellen. 
 • Akselerert levering er ikke lenger tilgjengelig for en rekke kampanjetyper, deriblant søkekampanjer og Shopping-kampanjer.
 • For å oppsummere kan vi si at akselerert levering kan resultere i lavere avkastning om du er begrenset av budsjettet.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt