Om annoncelevering

Fra og med april 2020 er det ikke længere muligt at vælge accelereret levering til brug med nogen Google Ads-kampagnetype. Kampagner, der bruger accelereret levering, overflyttes automatisk til standardlevering fra den 1. maj 2020.

Vi anbefaler, at du skifter til standardlevering ved at gå til siden med kampagneindstillinger og ændre din indstilling for budgetlevering. Hvis du indstiller kampagner eller delte budgetter til accelereret levering via tredjepartsværktøjer eller -scripts, kan det medføre en fejl. Besøg bloggen for Google Ads-udviklere for at få flere oplysninger.

Accelereret levering bidrager ikke til bedre brug af budgetter Kampagner, der er begrænset af budgettet og bruger et accelereret budget, vil sandsynligvis opnå en højere pris pr. tusinde eksponeringer (CPM, cost per thousand impressions) eller pris pr. klik (CPC, cost-per-click) på grund af det højere auktionspres i de tidlige timer. Hvis du ændrer dine kampagner, der har begrænsede budgetter, til standardlevering, kan det medføre en bedre klikrate (CTR, click-through rate) for Displaynetværket eller bedre priser pr. visning (CPV, cost-per-view) for YouTube. Hvis du har svært ved at nå dit forbrugsmål, kan du prøve at bruge optimeringsmulighederne på siden med anbefalinger.

Se nedenstående afsnit om budget med accelereret levering for at få oplysninger om, hvornår du bør undgå at bruge accelereret levering.

Skift fra accelereret levering til standardlevering for dine kampagner

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Gå til oversigtsiden, og klik på Indstillinger på sidemenuen til venstre.
 3. Klik på Søgekampagner på fanen til venstre for at filtrere visningen, så der kun vises søgekampagner.
 4. Vælg alle søgekampagner ved at markere afkrydsningsfeltet ud for kolonneoverskriften "Kampagne".
 5. Klik på Rediger, og vælg Skift leveringsmetode.
 6. Vælg Standard for at skifte til metoden standardlevering for alle filtrerede kampagner.
 7. Klik på Anvend.
Din annonceleveringsmetode kan udgøre en afgørende faktor for, hvor længe dit budget varer.

Hvis dit budget er begrænset, angiver du, hvor hurtigt du vil vise dine annoncer i løbet af dagen, ved at vælge "standard" eller "accelereret" levering. Denne artikel beskriver de to slags metoder til annoncelevering, og hvornår du bør anvende dem.

Annoncelevering og dit gennemsnitlige daglige budget

Når du opretter en kampagne, angiver du et gennemsnitligt dagligt budget. Dette bestemmer, hvor meget du vil bruge på denne kampagne i gennemsnit pr. dag (det er muligt, at du bliver opkrævet mindre eller til tider op til dobbelt så meget som dit gennemsnitlige daglige budgetbeløb på en given dag).

For de fleste annoncørers vedkommende bruges der af budgettet, når en potentiel kunde klikker på vedkommendes annonce. Jo oftere der klikkes på annoncen, desto hurtigere bliver det gennemsnitlige daglige budget brugt. Den metode til annoncelevering, du har valgt for din kampagne, er afgørende for, hvor hurtigt dit budget bruges.

Metoden til annoncelevering er relevant, hvis din kampagne er begrænset af budgettet, da du kan bruge metoden til at vælge, hvor hurtigt budgettet skal bruges. Hvis din kampagne ikke er begrænset af budgettet, er annonceleveringsmetoden ikke relevant, da dit budget så er tilstrækkeligt stort til, at dine annoncer kan vises hele dagen.

Vælg "Standard" eller "Accelereret" annoncelevering

Du kan vælge mellem to annonceleveringsmetoder: "Standard" (standardindstillingen for alle kampagner, hvor dit budget optimeres ved at fordele det jævnt i løbet af dagen) og "Accelereret" (som kun anbefales til et fåtal af annoncører).

Leveringsmetoden "Standard" (standardindstilling)

 • Sådan fungerer det: Google optimerer dit forbrug i henhold til den beholdning, der målrettes mod (f.eks. brugersøgninger efter dit produkt eller din tjeneste). Dit budget fordeles over hele dagen for at forhindre, at det bliver opbrugt for tidligt. Budgettet fordeles over de timer, hvor dine annoncer er planlagt til at blive vist.
 • Fordele ved metoden: Metoden anbefales til de fleste annoncører, da den er praktisk, hvis du vil nå ud til kunderne jævnt fordelt over hele dagen. Hvis dit budget ikke er så stort, kan denne metode også hjælpe dig med at undgå, at størstedelen af dit budget allerede er opbrugt om morgenen.
 • Dette kan du forvente: Da annonceleveringen er fordelt ud over hele dagen, vises din annonce muligvis ikke, hver gang du søger efter den (især ikke, hvis din kampagne er begrænset af budgettet).

Tip!

Husk, at hvis du vil se din annonce i kontekst, er det bedre at bruge værktøjet til forhåndsvisning og diagnose af annoncer end at søge efter den på Google.

Leveringsmetoden "Accelereret" (anbefales kun til et fåtal af annoncører)

 • Sådan fungerer det: Accelereret levering er ikke så optimeret som standardlevering, og dit budget bruges hurtigere end med standardlevering. Accelereret levering anbefales kun til et fåtal af annoncører. Så hvis din kampagne er begrænset af budgettet, kan det meste af budgettet blive opbrugt tidligt på dagen, hvilket muligvis ikke er det tidspunkt, hvor de fleste brugere søger efter dit produkt eller din tjeneste. 
 • Fordele ved metoden: Selvom metoden kun anbefales til et fåtal af annoncører, kan du bruge denne metode, hvis det er vigtigt for dig, at dine annoncer vises tidligt på dagen i stedet for senere på dagen – også selvom det så betyder, at de måske ikke vises hele dagen.
 • Dette kan du forvente: Hvis din kampagne er begrænset af budgettet, vises dine annoncer ikke længere, når det gennemsnitlige daglige budget for den pågældende dag er opbrugt. Hvis du når grænsen for dit budget tidligt om morgenen, vises din annonce ikke igen før næste dag. Din annonce vises derfor ikke nødvendigvis, hver gang du kigger efter den (især ikke, hvis du gør det om natten).

Husk!

 • Formålet med accelereret levering er ikke at øge dit forbrug, hvis du ikke bruger hele dit budget. Hvis du ikke bruger hele dit daglige budget, kan du overveje at bruge søgeordsudvidelse eller at forhøje dine bud i stedet for at skifte til accelereret levering. Hvis din kampagne ikke er begrænset af budgettet, er målet med begge leveringsmetoder at få din annonce vist i al tilgængelig beholdning, der målrettes mod.
 • Accelereret levering kan føre til en højere CPM, CTR for displaykampagner og CPV for YouTube-kampagner. Dette skyldes, at dine annoncer vises hyppigere i de tidlige åbningstider, hvilket kan medføre mere konkurrencedygtige priser. Den optimale fordeling for leveringsmetoden "Standard" kan give en lavere pris pr. klik i forhold til leveringsmetoden "Accelereret". Hvis din konto aldrig er begrænset af budgettet, har denne indstillingen ikke nogen indflydelse på effektiviteten.
 • Accelereret levering kan medføre, at dine annoncer vises for en bestemt region eller et bestemt demografisk segment. Der er f.eks. større sandsynlighed for, at dine annoncer vises for personer i nogle af de tidligere tidszoner. Hvis du målretter mod USA, er der på grund af tidsforskellen større sandsynlighed for, at dine annoncer bliver vist for personer på østkysten end personer på vestkysten. 
 • Accelereret levering er ikke længere tilgængelig for en række forskellige kampagnetyper, herunder søge- og Shopping-kampagner.
 • Generelt kan accelereret annoncelevering medføre et lavere investeringsafkast, hvis du er begrænset af budgettet.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet