Om inriktning på kampanjer i Display-nätverket

När du annonserar i Googles Display-nätverk, som omfattar över två miljoner webbplatser och når mer än 90 % av alla användare på internet, kan dina annonser visas på och i ett stort antal webbplatser, mobilappar och videoinnehåll.

Med Display-nätverkets stora räckvidd kan du nå dina annonseringsmål genom att fokusera din kampanj. Det kan du göra med hjälp av inställningar och inriktning, så att dina annonser kan visas för användarna som är viktigast för ditt företag. I den här artikeln får du en översikt över inriktningsmetoderna för Display-nätverket.

Var annonserna kan visas i Display-nätverket

Dina annonser visas i Display-nätverket beroende på vilken inriktningstyp du använder i kampanjen. I den här artikeln förklaras de olika inriktningsalternativen.

Dina inriktningsalternativ

I Display-nätverket kan du använda annonsgruppsinriktning om du vill att dina annonser ska visas för särskilda typer av användare, i särskilda sammanhang eller i särskilda innehållstyper.

  • Du kan fokusera inriktningen på särskilda användartyper (till exempel användare som har besökt din webbplats eller som sannolikt är intresserade av en viss produkt) eller särskilda demografier (till exempel unga män). Läs mer
  • När du fokuserar inriktningen kan du i vissa fall ange sökord eller ämnen, så att dina annonser visas i samband med specifika innehållstyper (t.ex. cykelrelaterat innehåll) eller på särskilda webbplatser (t.ex. en hanterad placering på nytimes.com). Läs mer

Räckvidd

Räckvidden är antalet möjliga visningar som matchar dina inriktningsinställningar. Varje gång du lägger till en ny inriktning begränsar du den potentiella räckvidden för dina annonser. Om du till exempel väljer att inrikta dig på kvinnor som aktivt funderar på att köpa hus (Demografi:Kön:Kvinna, Målgrupp:Med köpavsikt:Fastigheter) får dina annonser snävare räckvidd än om du inriktar dig på alla användare som funderar på att köpa hus.

Däremot kan du utöka räckvidden om du lägger till ytterligare objekt inom en viss inriktningstyp. Räckvidden utökas till exempel om du har en inriktning på Stockholm och sedan lägger till en inriktning på Göteborg. Läs mer

Budgivning

Du kan stärka effekten av en viss inriktningsinställning genom att justera budet för den. Om du till exempel i första hand vill visa din annons för föräldrar kan du använda budjusteringar och höja budet för den målgruppen.

Automatisk inriktning

Använd automatisk inriktning om du vill att inriktningen ska kunna optimeras snabbt och automatiskt. Med automatisk inriktning behöver du inte själv hantera alla aspekter av inriktningen, utan kan låta Googles system räkna ut vilka strategier som fungerar bäst för dig.  Läs mer

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt