Σχετικά με τη στόχευση με βάση τα συμφραζόμενα

Η στόχευση με βάση τα συμφραζόμενα είναι μία από τις διάφορες μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να εμφανίσετε τις διαφημίσεις προβολής σε ιστοτόπους, εφαρμογές και ιστοσελίδες που ανήκουν στο Δίκτυο εμφάνισης. Αυτή η μέθοδος στόχευσης χρησιμοποιεί τις λέξεις-κλειδιά ή τα θέματα που έχετε επιλέξει, για να αντιστοιχίσετε τις διαφημίσεις σας σε σχετικούς ιστοτόπους. Σημείωση: Αυτό ισχύει μόνο για λέξεις-κλειδιά στις οποίες έχει οριστεί η επιλογή "Περιεχόμενο" για τη ρύθμιση λέξης-κλειδιού.

1. Εσείς επιλέγετε λέξεις-κλειδιά και θέματα

Η ρύθμιση της στόχευσης με βάση τα συμφραζόμενα ξεκινά όταν προσθέτετε λέξεις-κλειδιά περιεχομένου ή θέματα σε ομάδες διαφημίσεων, στις καμπάνιες του Δικτύου εμφάνισης. Οι λέξεις-κλειδιά είναι μεμονωμένες λέξεις, ενώ το θέμα είναι οι έννοιες ή το κεντρικό θέμα μιας ιστοσελίδας και όχι οι μεμονωμένοι όροι του.

2. Το σύστημά μας αναλύει τις ιστοσελίδες που αποτελούν το Δίκτυο εμφάνισης

Το σύστημά μας αναλύει το περιεχόμενο κάθε ιστοσελίδας ή διεύθυνσης URL του Δικτύου εμφάνισης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι εξής:

  • Κείμενο
  • Γλώσσα
  • Δομή συνδέσμου
  • Δομή σελίδας

Το κεντρικό θέμα κάθε σελίδας καθορίζεται με βάση αυτήν την ανάλυση.

3. Η διαφήμισή σας τοποθετείται

Βάσει λέξεων-κλειδιών περιεχόμενου

Όταν η λέξη-κλειδί (που χρησιμοποιεί τη ρύθμιση λέξης-κλειδιού "Περιεχόμενο")  αντιστοιχεί στις έννοιες ή στο κεντρικό θέμα μιας ιστοσελίδας, η διαφήμισή σας είναι κατάλληλη για εμφάνιση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (γνωστή και ως αυτόματη τοποθέτηση). Το εάν θα εμφανιστεί όντως η διαφήμιση, καθορίζεται από ορισμένους παράγοντες, μεταξύ των οποίων η στόχευση γλώσσας και η γεωγραφική στόχευση.

 

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι έχετε δημιουργήσει μια ομάδα διαφημίσεων, για να διαφημίσετε την πιο πρόσφατη σειρά αυτοκινήτων της αντιπροσωπείας που διευθύνετε και έχετε συμπεριλάβει λέξεις-κλειδιά όπως οικονομικά αυτοκίνητα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα 2015. Χρησιμοποιούμε τη στόχευση με βάση τα συμφραζόμενα, για να προσδιορίσουμε και να τοποθετήσουμε τη διαφήμισή σας στις σελίδες του Δικτύου εμφάνισης που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.

Βάσει θέματος

Όταν το θέμα σας αντιστοιχεί με το κεντρικό θέμα μιας ιστοσελίδας, η διαφήμισή σας είναι κατάλληλη για εμφάνιση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Το εάν όντως εμφανίζεται η διαφήμισή σας, καθορίζεται από ορισμένους παράγοντες, όπως η γλώσσα και η στόχευση τοποθεσίας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ξανά ότι θέλετε να προβάλετε διαφημίσεις σχετικά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διατίθενται προς πώληση. Θα μπορούσατε να προσθέσετε το δευτερεύον θέμα Αυτοκίνητα και οχήματα > Αγορά οχήματος > Προδιαγραφές, αξιολογήσεις και συγκρίσεις οχημάτων στην ομάδα διαφημίσεών σας. Αυτό θα σας βοηθούσε να στοχεύσετε όλες τις σελίδες στο Δίκτυο εμφάνισης που σχετίζονται με τις αξιολογήσεις και τις συγκρίσεις αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από το εάν οι ακριβείς λέξεις-κλειδιά σας εμφανίζονται στη σελίδα.

Επόμενα βήματα

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας