Оценяване на ефективността на рекламите в дисплейната мрежа

Graph

На страниците Реклами и активи и Разположения можете да преглеждате подробна статистика, за да оценявате ефективността на дисплейните си реклами.

В тази статия ще научите как да:

 • разберете къде се показват дисплейните Ви реклами;
 • анализирате аудиториите, до които достигат кампаниите Ви, като използвате импресии, кликвания и реализации;
 • установите кои опции за аудитории и насочване работят.

Съвет:

Опитайте да отделяте по един час или повече седмично, за да анализирате ефективността на дисплейните си реклами.

Основна статистика

 

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.

 

Проверете дали рекламите Ви се показват

Проверете дали рекламите Ви се показват, или са поставени на пауза, от страницата Реклами и активи.

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Кампании в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Реклами.
 4. Изберете Кампании в дисплейната мрежа от лентата „Изгледи“ в горната част.
  
Забележка: Ако предпочитате да използвате навигационния панел вляво, кликнете върху Промяна на изгледа в горния десен ъгъл на профила си в Google Ads.
 1. В графата „Състояние“ е посочено дали рекламата Ви се показва. Ако не се показва, ще видите каква е причината за това и какво можете да направите, за да отстраните този проблем.
Получете списък със сайтовете, на които са се показвали рекламите Ви

Вижте кои уебсайтове, видеоклипове и приложения показват рекламите Ви, като използвате страницата „Кога и къде са показвани рекламите“.

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Статистика и отчети в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Кога и къде са показвани рекламите.

Ще видите всички разположения, включително автоматичните начини на показвате, например ключови думи, теми, ремаркетинг и аудитории. Ще видите също и избраните от Вас ръчни разположения.  

Какво да търсите:

 • Разположения с добра ефективност, където рекламите Ви могат да се показват по-често чрез повишаване на офертата.
 • Разположения, които да изключите, тъй като са с по-ниска ефективност спрямо останалите. Понякога може да не е ясно незабавно защо рекламите Ви са се показвали в определено разположение, но сравнителната ефективност е добър показател дали дадено разположение трябва да бъде изключено, или не.

Забележка: Някои от URL адресите, които виждате, могат да са непълни. Възможно е URL адресът да е твърде дълъг или да съдържа лични данни за човека, разглеждащ разположението, като например потребителско име или парола. В такъв случай URL адресът се съкращава с многоточие и части от него могат да се премахнат, при което е възможно да бъдете отведени на страница, различна от тази, на която се е показала рекламата Ви.

Пример

Туристическа компания провежда кампания Екскурзии в Рила. Служителите й използват управлявани разположения и искат да намерят допълнителни сайтове, към които да насочват, като анализират импресиите (импр.) и реализациите. Те могат да анализират тези показатели, като отворят страницата „Разположения“.

Разположение Тип Кампания Импр. Реализации
ekskurzii-do-musala.com Сайт Екскурзии в Рила 1500 20
ekskurzii-za-avantiuristi.com Сайт Екскурзии в Рила 1500 25
energijni-napitki.com Сайт Екскурзии в Рила 3000 2
ekskurzii-za-deca.com Сайт Екскурзии в Рила 2000 0

На страницата Където са показани реклами уебсайтът ekskurzii-do-musala.com е с добра ефективност, така че мениджърът на профила го добавя като управлявано разположение към кампанията. От друга страна, автоматичните разположения energijni-napitki.com и ekskurzii-za-deca.com са с ниска ефективност. Освен това те са насочени към хора извън целевата аудитория на фирмата, затова мениджърът ги изключва.

Вижте дали рекламите Ви получават импресии и кликвания

Научете дали рекламите Ви са получили импресии и кликвания, както и друга информация, от страницата Реклами и активи.

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Кампании в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Реклами.
 4. Изберете Кампании в дисплейната мрежа от лентата „Изгледи“ в горната част.
Забележка: Ако предпочитате да използвате навигационния панел вляво, кликнете върху Промяна на изгледа в горния десен ъгъл на профила си в Google Ads.

Какво да търсите:

 • Каква е разликата в ефективността на рекламните послания.
 • Кои рекламни формати (графични, текстови, видеореклами) са с по-добра ефективност.

Пример

Тази кампания Екскурзии в Рила има две различни рекламни послания.

Реклама Кампания Кликвания Реализации
Half dome ad
Мусала
Екскурзии в Рила 150 20
Hiker ad
Турист
Екскурзии в Рила 150 5

Рекламата Мусала получава повече реализации от Турист, затова мениджърът на профила решава да премахне втората от тази кампания.

Определете насочването на рекламите, което получава резултати
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Аудитории, ключови думи и съдържание в менюто на секцията.
 3. Изберете Кампании в дисплейната мрежа от лентата на работното пространство в горната част.
  Забележка: Ако предпочитате да използвате навигационния панел вляво, кликнете върху Промяна на изгледа в горния десен ъгъл на профила си в Google Ads.
 4. Изберете кампанията си.
 • Кликнете върху Ключови думи за мрежата за търсене за ефективността на ключовите думи.
 • Кликнете върху Аудитории за сегмента от аудиторията и ефективността по демографски признак.
 • Кликнете върху Съдържание за темите и/или разположенията.
 •  

Какво да търсите:

 • Премахнете начините на насочване, които не са достатъчно ефективни или прекалено много ограничават аудиторията Ви.
 • Определете начините на насочване, които показват рекламите Ви на най-подходящите разположения и пред желаната от Вас аудитория.

Пример

Мениджър на профил използва широки теми, например Екскурзии и къмпингуване, за да насочва реклами за кампанията си „Екскурзии в Рила“. Разположенията, на които обаче се показват рекламите въз основа на насочването му по теми, не са достатъчно подходящи. Затова той решава да използва страницата Аудитории, за да достига до определени клиенти. От страницата Аудитории избира Насочване и използва аудитория по афинитет за „Любители на заниманията сред природата“ и „Търсачи на силни усещания“.

Съвет:

За да видите ефективността на насочването си по аудитория, кликнете върху Аудитории в страничното меню и превъртете до долната част на таблицата за ефективността. Ще видите показатели въз основа на насочването си по аудитория. Научете повече за насочването на рекламите по интереси на аудиторията и как да добавите насочване по аудитория към дадена рекламна група.

Разберете кои демографски групи виждат рекламите Ви

Открийте групите, до които достигате, от страницата Демографски данни. Ще видите тези статистически данни дори ако не сте добавили насочване по демографски признак.

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Аудитории, ключови думи и съдържание в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Аудитории.
 4. Изберете Кампании в дисплейната мрежа от лентата „Изгледи“ в горната част.
  Забележка: Ако предпочитате да използвате навигационния панел вляво, кликнете върху Промяна на изгледа в горния десен ъгъл на профила си в Google Ads.
 5. Изберете кампанията си и кликнете върху раздела Възраст, Пол, Доход на домакинство или Родителски статус, за да получите достъп до статистическите данни за ефективността.
 6. За достъп до изключванията кликнете върху Съдържание под падащото меню Аудитории, ключови думи и съдържание в менюто на секцията и изберете раздела Изключвания на теми.

Какво да търсите:

 • Демографски групи с висок процент на реализациите;
 • Демографски групи с ниска цена на действие (CPA)
 • Определени аудитории, до които искате да достигате чрез рекламни послания и начини на насочване.

Пример

Тази кампания Екскурзии в Рила рекламира туристически обиколки, които са подходящи за всички възрастови групи.

Възраст Кампания Честота на кликване
18–24 Екскурзии в Рила 0,26%
25-34 Екскурзии в Рила 0,20%
35-44 Екскурзии в Рила 0,16%
45-54 Екскурзии в Рила 0,16%
55-64 Екскурзии в Рила 0,14%
Неизвестно Екскурзии в Рила 0,15%

Мениджърът на профила забелязва по-висока честота на кликване сред хората от възрастовата група 18–24 години. Тъй като те обикновено кликват върху реклами в кампанията по-често, отколкото хората от останалите групи, мениджърът решава да промени рекламното послание и насочването, за да ги направи по-привлекателни за други възрастови групи.

Забележка:

Ако изключите хората в категорията „Неизвестен“, съществува вероятност да изключите част от целевата си аудитория.

Научете повече за това как да достигате до хора от конкретна възраст и пол

Персонализирани данни и диаграми за ефективността

Когато кликнете върху Кампании Campaigns Icon, а след това — върху Статистика и отчети, ще намерите нови начини за преглед и анализ на данните за ефективността на рекламите.

Има три основни инструмента за отчитане:

Отчетите Ви дават възможност да създавате различни диаграми или таблици, за да виждате данни за ефективността. Можете да комбинирате десетки персонализирани показатели и да виждате подробни данни за фактори, като например импресии, насочване и реализации. Тези отчети могат да се запазват за бъдещи справки.

Научете повече за инструментите за отчитане

Предварително дефинираните отчети (преди „Величини“) Ви дават възможност да виждате основни данни за ефективността от избран набор показатели, който можете да стеснявате допълнително.

Научете повече за предварително дефинираните отчети

Таблата за управление са предназначени да Ви предоставят достъп до най-полезните данни от едно място. Можете да хващате и премествате с мишката запазените диаграми и таблици, които сте изготвили чрез Отчети, в различни панели на таблото за управление, да създавате нови диаграми, да създавате Отчетни карти, за да виждате бързо данни за ефективността, както и да добавяте бележки.

Научете повече за таблата за управление

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
6648497418316903320
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067