Tạo, lưu và lập lịch báo cáo từ bảng thống kê

Bạn có thể tìm thấy dữ liệu hiệu suất cụ thể mà bạn quan tâm bằng cách tùy chỉnh bảng thống kê của tài khoản Google Ads bằng các công cụ cột, phân đoạn và bộ lọc. Khi bảng đã có giao diện chính xác theo ý bạn, bạn có thể tải xuống làm báo cáo theo nhiều định dạng và lưu bảng. Báo cáo bạn đã lưu sẽ hiển thị với mọi người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn có tùy chọn xem tất cả báo cáo hoặc chỉ những báo cáo mà bạn đã tạo. Bạn cũng có thể thiết lập báo cáo chạy trong những khoảng thời gian cụ thể và lập lịch báo cáo được gửi qua email cho bạn hoặc những người khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Có hai nơi để xem và phân tích dữ liệu hiệu suất: trong bảng thống kê và trong Trình chỉnh sửa báo cáo.

Bài viết này giải thích cách quản lý dữ liệu trong bảng thống kê của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu cách:

 • Tùy chỉnh bảng thống kê bằng cách sử dụng các cột, phân đoạn và bộ lọc để nhanh chóng có được dữ liệu bạn cần.
 • Tạo báo cáo một lần hoặc định kỳ từ dữ liệu trong bảng thống kê mà bạn có thể tải xuống, lập lịch và chia sẻ với những người khác.

Hướng dẫn

Cách tùy chỉnh bảng thống kê

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Trong trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào trang có dữ liệu bạn muốn xem.
 3. Kiểm tra để chắc chắn rằng bảng có chứa phạm vi ngày, cột, bộ lọc và phân đoạn mà bạn muốn đưa vào báo cáo của mình. Các phân đoạn mà bạn đã áp dụng cho dữ liệu trong bảng hiển thị trong báo cáo dưới dạng hàng. Để biết các bước chi tiết về cách tùy chỉnh bảng của bạn, hãy tham khảo bài viết này.

Cách tải bảng xuống dưới dạng báo cáo

 1. Đi đến trang có bảng thống kê bạn muốn tải xuống.
 2. Nhấp vào biểu tượng tải xuống download icon ở góc trên bên phải phía trên bảng.
 3. Nhấp vào Tải xuống, sau đó chọn định dạng của báo cáo. Các định dạng có sẵn bao gồm Excel CSV, TSV, PDF, XLSX, XML và Google Trang tính.

Cách lập lịch email báo cáo và lưu bảng dưới dạng báo cáo

Bạn có thể thiết lập để Google Ads gửi bảng thống kê qua email dưới dạng báo cáo cho bạn và những người khác có quyền truy cập trực tiếp để xem các báo cáo của bạn. Nếu đã tùy chỉnh bảng thống kê, thì bạn cũng có thể lưu một bản sao của bảng thống kê đó để xem lại và chỉnh sửa sau trong Trình chỉnh sửa báo cáo.

 1. Đi đến trang có bảng thống kê bạn muốn chia sẻ.
 2. Nhấp vào biểu tượng tải xuống download icon ở góc trên bên phải phía trên bảng.
 3. Nhấp vào Lịch biểu.
 4. Chọn tần suất (ví dụ: hàng ngày, hàng tuần) gửi báo cáo và định dạng của báo cáo (ví dụ: CSV và PDF).
 5. Hoàn tất các cài đặt tùy chọn khác cho báo cáo của bạn.
 6. Để lưu bản sao của bảng mà bạn có thể chỉnh sửa trong Trình chỉnh sửa báo cáo, hãy nhấp vào Lưu báo cáo này và nhập tên.
  Hệ thống sẽ tự động xóa các báo cáo đã lưu mà bạn chưa xem qua trong hơn 18 tháng khỏi tài khoản của bạn. Bạn có thể truy cập báo cáo bằng cách mở hoặc tải xuống báo cáo hoặc bằng cách mở một trang tổng quan có báo cáo.
 7. Nhấp vào Lịch biểu.

Mẹo: Xem lại và chỉnh sửa các báo cáo hiện có trong trang Báo cáo

Trang Báo cáo là nơi mà bạn có thể xem lại, chỉnh sửa, xóa hoặc thêm báo cáo mới. Ví dụ: nếu bạn cần kiểm tra tần suất của một báo cáo hoặc thay đổi người nhận, thì trang Báo cáo là nơi mà bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin chi tiết về các báo cáo hiện có của mình. Tìm hiểu cách quản lý các báo cáo trên trang Báo cáo.

Thời điểm báo cáo sẽ chạy

Báo cáo cho tài khoản cá nhân sẽ bắt đầu chạy lúc 1 giờ sáng theo múi giờ mà bạn chỉ định. Báo cáo cho tài khoản người quản lý sẽ bắt đầu chạy lúc 5 giờ sáng theo múi giờ mà bạn chỉ định. Báo cáo cho các tài khoản chưa chỉ định múi giờ sẽ bắt đầu chạy lúc 1 giờ sáng theo Giờ Thái Bình Dương cho tài khoản cá nhân và 5 giờ sáng theo Giờ Thái Bình Dương cho tài khoản người quản lý.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false