Khắc phục dữ liệu bị thiếu và sai lệch

Đôi khi, bạn có thể thấy rằng báo cáo bạn đã tải xuống thiếu một số thông tin nhất định hoặc dữ liệu không khớp với dữ liệu trong Google Analytics hoặc báo cáo do bên thứ ba cung cấp. Hãy nhấp vào đường liên kết trong bài viết này để xem thông tin liên quan nhất đến vấn đề của bạn và tìm hiểu điều gì đang xảy ra.

Thiếu dữ liệu

Báo cáo bị thiếu dữ liệu

Trong một số trường hợp, báo cáo mà bạn đã tải xuống từ Trình chỉnh sửa báo cáo có thể loại bỏ dữ liệu ra khỏi bảng hiệu suất của tài khoản. Ví dụ: Nếu bạn nhận được "0" lượt nhấp hoặc lượt hiển thị trong một hàng cụ thể, Trình chỉnh sửa báo cáo sẽ xóa dữ liệu đó khỏi báo cáo mà bạn đã tải xuống.

Bạn cũng có thể lọc ra các hàng có giá trị "0" trong Trình chỉnh sửa báo cáo.

Báo cáo thiếu số liệu tổng cộng

Nếu bạn áp dụng các phân đoạn nhất định vào dữ liệu và sau đó tải báo cáo xuống, bạn có thể thấy "--" thay vì các tổng dòng tóm tắt. Dữ liệu này không có vì một con số tổng cộng sẽ cung cấp thông tin không chính xác.

Ví dụ: "loại nhấp chuột" có thể áp dụng với nhiều khía cạnh của một lượt hiển thị (ví dụ: lượt hiển thị nhấp để gọi có thể hiển thị bên cạnh lượt hiển thị dòng tiêu đề trong cùng một quảng cáo). Nếu bạn đã áp dụng phân đoạn Loại nhấp chuột cho dữ liệu, bạn sẽ thấy "--" thay vì các tổng số tóm tắt trong báo cáo được tải xuống. Trong trường hợp này, một con số tổng cộng sẽ không chính xác vì nó sẽ tính một số lượt hiển thị hai lần.

Báo cáo thiếu cột

Đôi khi, nếu bạn cố đưa vào một số phân đoạn nhất định khi tải một bảng xuống trên trang Chiến dịch, một số cột trong bảng đó có thể bị loại khỏi báo cáo vì không phải số liệu thống kê nào trong cột cũng được cung cấp cho mọi phân đoạn.

Ví dụ: giả sử bạn muốn đưa các phân đoạn theo dõi lượt chuyển đổi vào báo cáo của chiến dịch. Do có thể liên kết nhiều hành động chuyển đổi chỉ bằng một lượt nhấp, bạn không thể đưa cả số liệu thống kê lượt chuyển đổi và các chỉ số hiệu quả hoạt động cơ bản (như lượt nhấp và lượt hiển thị) vào cùng một báo cáo. Hãy cân nhắc thêm các cột chứa chỉ số chuyển đổi, chẳng hạn như "Tỷ lệ chuyển đổi", "Tổng giá trị chuyển đổi" và "Chi phí/lượt chuyển đổi" vào bảng thay vì các chỉ số về lượt nhấp được chuyển đổi. Nếu bạn có các cột cho chỉ số hiệu suất cơ bản trong bảng của mình, thì các cột đó sẽ không được đưa vào báo cáo của bạn.

Báo cáo thiếu một số từ khóa nhất định

Chỉ những từ khóa đã nhận được ít nhất một lượt hiển thị trong suốt kỳ báo cáo mới xuất hiện trong một báo cáo nhất định. Ví dụ: nếu báo cáo của bạn bao gồm bảy ngày vừa qua và từ khóa "chậu hoa" không nhận được lượt hiển thị nào trong suốt bảy ngày đó thì "chậu hoa" sẽ không xuất hiện trong báo cáo.

Nếu bạn không thấy một từ khóa cụ thể, hãy thử mở rộng phạm vi ngày trước khi tải xuống báo cáo của bạn.

Một số từ khóa quá chi tiết có thể không nhận được bất kỳ lượt hiển thị nào. Các từ khóa không nhận được lượt hiển thị nào trong thời gian 90 ngày sẽ bị vô hiệu hóa.

Chênh lệch về dữ liệu

Bạn có thể nhận thấy một trong hai kiểu chênh lệch giữa số liệu thống kê trong Tài khoản Google Ads và số liệu thống kê trong nhật ký máy chủ web hoặc phần mềm theo dõi của bên thứ ba:

 • Kiểu chênh lệch đầu tiên xảy ra khi nhật ký web hoặc phần mềm theo dõi của bên thứ ba hiển thị lượt nhấp vào quảng cáo của bạn ít hơn so với số liệu thống kê trên Google Ads.
 • Kiểu chênh lệch thứ hai xảy ra khi một công ty kiểm tra lượt nhấp của bên thứ ba báo cáo nhiều lượt nhấp không hợp lệ hơn so với số liệu do Nhóm chất lượng lưu lượng truy cập của Google Ads phát hiện.

Tìm hiểu thêm

Sự khác biệt giữa Google Analytics và Google Ads

Trong một số trường hợp, dữ liệu Google Ads của bạn có thể không khớp với dữ liệu Google Analytics đã nhập. Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất:

 • Google Ads theo dõi số lượt nhấp, trong khi Google Analytics theo dõi số lượt truy cập. Có một số lý do khiến các chỉ số này có thể khác nhau:
  • Một khách truy cập có thể nhấp vào quảng cáo của bạn nhiều lần. Khi một người nhấp vào một quảng cáo nhiều lần trong cùng một phiên hoạt động, Google Ads sẽ ghi lại nhiều lượt nhấp trong khi Analytics lại ghi nhận những lượt xem trang riêng lẻ là một lượt truy cập.
  • Một người có thể nhấp vào quảng cáo, sau đó quay lại trang web trong một phiên hoạt động khác thông qua một dấu trang hoặc đường liên kết đã lưu. Trường hợp này sẽ được ghi lại dưới dạng một lượt nhấp trong Google Ads, nhưng lại dưới dạng nhiều lượt truy cập trong Analytics.
  • Khách truy cập có thể nhấp vào quảng cáo của bạn, nhưng sau đó thay đổi ý định và ngăn việc tải trang đầy đủ bằng cách nhấp vào một trang khác hoặc bằng cách nhấn vào nút Dừng hoặc nút Quay lại của trình duyệt. Trong trường hợp này, Analytics sẽ không ghi lại lượt truy cập, nhưng Google Ads vẫn tính đây là một lượt nhấp.
 • Để đảm bảo thanh toán chính xác hơn, Google Ads tự động lọc bỏ các lượt nhấp không hợp lệ khỏi báo cáo của bạn. Tuy nhiên, Analytics sẽ báo cáo những lượt nhấp này là lượt truy cập vào trang web của bạn, từ đó giúp hiển thị tập dữ liệu lưu lượng truy cập hoàn chỉnh.
 • Các phép so sánh trong phạm vi dài ngày có thể bao gồm những khoảng thời gian mà tài khoản của bạn không được liên kết.
Số lượt nhấp vượt quá số lượt hiển thị / CTR cao hơn 100%

Mặc dù số lượt nhấp không thể nhiều hơn số lượt hiển thị trong thực tế nhưng đôi khi, báo cáo tài khoản của bạn có thể cho thấy số lượt nhấp nhiều hơn số lượt hiển thị hay tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn 100%.

Tại sao điều này xảy ra? Trước tiên, báo cáo mà bạn nhìn thấy trong tài khoản của mình không được phản ánh trong thời gian thực. Số lượt nhấp được cập nhật khoảng mỗi giờ một lần, trong khi số lượt hiển thị được cập nhật vài giờ một lần. Vì vậy, có thể số lượt nhấp hiển thị trong báo cáo của bạn sẽ vượt quá số lượt hiển thị, cho đến khi báo cáo được cập nhật hoàn toàn. Điều này thường xảy ra vào cuối ngày (11 giờ 59 phút đêm theo múi giờ bạn đã chọn cho tài khoản của mình).

Để xem số liệu chính xác nhất trong báo cáo, bạn nên xem lại báo cáo của một ngày cụ thể vào ngày sau đó, khi máy chủ đã hoàn tất việc báo cáo số lượt nhấp và số lượt hiển thị.

Thứ hai, vì trình duyệt lưu vào bộ nhớ đệm các kết quả tìm kiếm và quảng cáo trên các trang kết quả tìm kiếm, công nghệ của chúng tôi chỉ ghi lại một lượt hiển thị quảng cáo cho mỗi lượt tìm kiếm. Tuy nhiên, báo cáo của bạn sẽ thể hiện nhiều lượt nhấp nếu khách truy cập nhấp vào quảng cáo của bạn nhiều lần trong phiên trình duyệt đã lưu vào bộ nhớ đệm.

Bạn có thể thấy một số lượt nhấp nhất định trong nhật ký web của mình. Số lượt nhấp này cho biết thực sự có người truy cập quảng cáo của bạn theo cách thức dự kiến. Có thể khách truy cập đã nhấp nhiều lần lên quảng cáo của bạn. Ví dụ: người đó có thể đang so sánh quy trình mua sắm hay quay lại trang web của bạn để tìm thêm thông tin. Ngoài ra, một số nhà cung cấp dịch vụ internet chỉ định một địa chỉ IP cho nhiều người. Trong trường hợp này, nhiều lượt nhấp từ cùng một địa chỉ IP không có nghĩa là có người đang nhấp nhiều lần vào quảng cáo của bạn.

Người dùng duy nhất, lượt nhấp và lượt chuyển đổi được báo cáo dưới dạng số thập phân trong chế độ xem Phạm vi tiếp cận và tần suất

Do tần suất ước tính dựa trên dữ liệu mẫu về nhóm, nên ước tính số người dùng duy nhất và số lượt nhấp của họ không phải lúc nào cũng là một số nguyên.

Dữ liệu chịu ảnh hưởng của Quy ước giờ mùa hè

Múi giờ sẽ ảnh hưởng đến thời gian hiển thị trên báo cáo và có thể ảnh hưởng đến các tùy chọn cài đặt khác như nhắm mục tiêu. Số liệu thống kê trên Google Ads sẽ luôn thể hiện giờ địa phương theo múi giờ mà bạn đã chọn cho tài khoản của mình.

Nhiều quốc gia điều chỉnh giờ hành chính hàng năm để tăng số giờ ban ngày trong những tháng mùa hè. Đây thường được gọi là Giờ mùa hè hoặc Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Nếu múi giờ mà bạn đã đặt cho tài khoản của mình thay đổi theo cách này, lịch biểu và số liệu thống kê trên tài khoản Google Ads của bạn cũng sẽ tự động điều chỉnh theo. Tài khoản của bạn cũng sẽ điều chỉnh khi hết mùa hè và múi giờ trở lại giờ bình thường.

Nếu muốn, bạn có thể chọn đặt giờ trong tài khoản thành Giờ chuẩn theo kinh tuyến Greenwich (GMT) quanh năm, không thay đổi theo Giờ mùa hè. Bạn phải thực hiện lựa chọn này trong quá trình đăng ký tài khoản.

Để xem múi giờ của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads .
 2. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, sau đó trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Tùy chọn
 3. Trong mục Múi giờ, bạn sẽ thấy thông tin về múi giờ của mình. 

Nếu bạn chắc chắn muốn cập nhật lựa chọn múi giờ, hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thay đổi.

Tùy chọn đặt lại múi giờ chỉ có sẵn trong tài khoản người quản lý. Hãy tìm hiểu thêm về cách thay đổi chế độ cài đặt múi giờ trong tài khoản người quản lý.
 
Bạn chỉ có thể đặt lại múi giờ của mình 1 lần. Vì vậy, hãy cẩn thận khi chọn múi giờ mới. Yêu cầu thay đổi múi giờ phải do người dùng là Quản trị viên của tài khoản người quản lý gửi và bạn chỉ có thể dịch chuyển múi giờ về phía đông, ví dụ: từ GMT (Giờ chuẩn theo kinh tuyến Greenwich) sang IST (Giờ chuẩn Ấn Độ). Nếu chúng tôi đã từng đặt lại múi giờ một lần theo yêu cầu của bạn, thì chúng tôi sẽ không thể thay đổi múi giờ lần nữa. 
Độ trễ của GDN

Đối với các chiến dịch GDN mới, có thể mất tới 12 giờ để quảng cáo được phê duyệt có thể phân phát. Thời gian cần thiết để các thay đổi trên GDN có hiệu lực sẽ khác nhau. Tuy nhiên, thời gian này sẽ dài hơn so với thời gian ở các chiến dịch tìm kiếm.

Lưu ý

Dữ liệu về hiệu suất sẽ không được cung cấp ngay lập tức và một số báo cáo chỉ được cập nhật một lần mỗi ngày. Tìm hiểu thêm về Xác định độ mới của dữ liệu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false