แก้ไขข้อมูลที่หายไปและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

เราได้เลิกใช้อันดับเฉลี่ยตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดและบนสุดแบบสัมบูรณ์ช่วยให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นว่าโฆษณาปรากฏในตำแหน่งใดของหน้าค้นหา คุณใช้เมตริกใหม่เหล่านี้เพื่อปรับปรุงอันดับโฆษณาได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บางครั้งคุณอาจพบว่ารายงานที่ดาวน์โหลดไม่มีรายละเอียดบางอย่าง หรือข้อมูลไม่ตรงกับที่เห็นใน Google Analytics หรือในรายงานของบุคคลที่สาม คลิกลิงก์ในบทความนี้ซึ่งตรงกับปัญหาของคุณมากที่สุดเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น

ข้อมูลขาดหาย

รายงานไม่มีข้อมูล

ในบางกรณี รายงานที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องมือแก้ไขรายงานอาจไม่ได้รวมข้อมูลจากตารางประสิทธิภาพของบัญชีเข้าไปด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับคลิกหรือการแสดงผลเป็น "0" ในแถวแนวนอน เครื่องมือแก้ไขรายงานจะนำข้อมูลนั้นออกจากรายงานที่ดาวน์โหลด

นอกจากนี้ คุณยังกรองแถวแนวนอนที่มี "0" ในเครื่องมือแก้ไขรายงานออกได้อีกด้วย

รายงานไม่มียอดรวม

หากคุณใช้การแบ่งกลุ่มกับข้อมูล จากนั้นดาวน์โหลดรายงาน คุณอาจเห็น "--" แทนที่จะเป็นยอดรวมของแถว สาเหตุที่ไม่มีข้อมูลเนื่องจากยอดรวมอาจแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น "ประเภทคลิก" อาจนำไปใช้กับการแสดงผลเดียวกันได้หลายแง่มุม (เช่น การแสดงผลคลิกเพื่อโทรอาจแสดงคู่กับการแสดงผลบรรทัดแรกในโฆษณาเดียวกัน เป็นต้น) หากคุณใช้การแบ่งกลุ่มประเภทคลิกกับข้อมูล คุณจะเห็น "--" แทนที่จะเป็นยอดรวมในรายงานที่ดาวน์โหลด ในกรณีนี้ ยอดรวมจะไม่ถูกต้องเนื่องจากจะมีการนับการแสดงผลบางรายการซ้ำ

รายงานไม่มีคอลัมน์

ในบางครั้ง หากคุณพยายามรวมกลุ่มบางกลุ่มไว้ด้วยเมื่อดาวน์โหลดตารางในหน้าแคมเปญ ระบบอาจไม่รวมบางคอลัมน์จากรายงานไว้ในตาราง เนื่องจากบางกลุ่มอาจไม่มีสถิติในบางคอลัมน์

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการรวมกลุ่มเครื่องมือวัด Conversion ในรายงานแคมเปญ แต่คุณจะรวมทั้งสถิติ Conversion และเมตริกประสิทธิภาพพื้นฐาน (เช่น การคลิกและการแสดงผล) พร้อมกันในรายงานเดียวกันไม่ได้เนื่องจากการกระทำที่ถือเป็น Conversion หลายรายการอาจเชื่อมโยงอยู่กับคลิกเดียว โปรดลองเพิ่มคอลัมน์ที่มีเมตริก Conversion เช่น "อัตรา Conv." "มูลค่า Conv. รวม" และ "ต้นทุน / Conv." ลงในตารางแทนเมตริกคลิกที่ทำให้เกิด Conversion หากคุณมีคอลัมน์เมตริกประสิทธิภาพพื้นฐานในตาราง คอลัมน์ดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในรายงานของคุณ

รายงานไม่มีคีย์เวิร์ดบางคำ

คำหลักที่ได้รับการแสดงผลอย่างน้อย 1 ครั้งระหว่างระยะเวลาการรายงานเท่านั้นที่จะปรากฏในรายงาน ตัวอย่างเช่น หากรายงานของคุณครอบคลุมช่วงเวลาเจ็ดวันล่าสุด และคำหลัก "กระถางดอกไม้" ของคุณไม่ได้รับการแสดงผลในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา คำว่า "กระถางดอกไม้" จะไม่ปรากฏในรายงาน

หากคุณไม่เห็นคำหลักที่ต้องการ ให้ลองขยายช่วงวันที่ก่อนดาวน์โหลดรายงาน

คำหลักที่มีรายละเอียดมากบางคำอาจไม่ได้รับการแสดงผลเลย คำหลักที่ไม่ได้รับการแสดงผลเป็นเวลา 90 วันจะถูกปิดใช้ไปในที่สุด

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

คุณอาจพบข้อมูลที่ไม่ตรงกันประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 2 ประเภทต่อไปนี้ระหว่างสถิติในบัญชี Google Ads กับสถิติในบันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือในซอฟต์แวร์ติดตามของบุคคลที่สาม

 • ประเภทแรกเกิดขึ้นเมื่อบันทึกของเว็บหรือซอฟต์แวร์ติดตามของบุคคลที่สามแสดงคลิกที่โฆษณาน้อยกว่าคลิกที่สถิติของ Google Ads แสดง
 • ประเภทที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อบริษัทตรวจสอบการคลิกของบุคคลที่สามรายงานคลิกที่ไม่ถูกต้องมากกว่าคลิกที่ตรวจพบโดยทีมคุณภาพการเข้าชมของ Google Ads

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่าง Google Analytics กับ Google Ads

ในบางครั้งข้อมูล Google Ads อาจไม่ตรงกับข้อมูล Google Analytics ที่นำเข้า ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุที่พบบ่อยต่อไปนี้

 • Google Ads ติดตามการคลิก ในขณะที่ Google Analytics ติดตามการเข้าชม เมตริกเหล่านี้แตกต่างกันเนื่องจากสาเหตุหลายประการต่อไปนี้
  • ผู้เข้าชม 1 รายอาจคลิกโฆษณาหลายครั้ง เมื่อผู้ใช้รายหนึ่งคลิกโฆษณาเดียวหลายครั้งในเซสชันเดียวกัน Google Ads จะบันทึกจำนวนคลิกเหล่านั้น แต่ Analytics จะบันทึกการดูหน้าเว็บแต่ละครั้งเป็นการเข้าชม 1 ครั้ง
  • ผู้เข้าชมรายหนึ่งอาจคลิกที่โฆษณา จากนั้นกลับไปยังเว็บไซต์ในเซสชันอื่นโดยตรงผ่านบุ๊กมาร์กหรือลิงก์ที่บันทึกไว้ Google Ads จะบันทึกสถานการณ์นี้เป็นการคลิก 1 ครั้งแต่ Analytics จะบันทึกเป็นการเข้าชมหลายครั้ง
  • ผู้เข้าชมอาจคลิกที่โฆษณา แต่ต่อมาได้เปลี่ยนใจและหยุดการโหลดของหน้าเว็บดังกล่าวโดยการคลิกไปที่หน้าอื่น หรือกดปุ่มหยุดหรือย้อนกลับในเบราว์เซอร์ ในกรณีเช่นนี้ Analytics จะไม่บันทึกเป็นการเข้าชม แต่ Google Ads จะยังคงนับเป็นการคลิกอยู่
 • Google Ads กรองคลิกที่ไม่ถูกต้องออกจากรายงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้การเรียกเก็บเงินถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม Analytics จะรายงานการคลิกเหล่านี้เป็นการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงชุดข้อมูลการเข้าชมที่สมบูรณ์
 • การเปรียบเทียบช่วงวันที่ที่ยาวนานอาจรวมระยะเวลาในระหว่างที่บัญชีของคุณไม่ได้รับการเชื่อมโยงเอาไว้ด้วย
การคลิกมีจำนวนมากกว่าการแสดงผล / CTR สูงกว่า 100%

แม้ว่าในความเป็นจริง ระบบไม่อาจมีจำนวนคลิกมากกว่าการแสดงผลได้ แต่บางครั้งรายงานในบัญชีของคุณอาจแสดงว่ามีคลิกมากกว่าการแสดงผล หรือมีอัตราการคลิกผ่าน (CTR) มากกว่า 100%

เกิดขึ้นได้อย่างไร อย่างแรก รายงานที่คุณเห็นในบัญชีไม่ได้เป็นแบบเรียลไทม์ ระบบจะอัปเดตจำนวนคลิกทุกๆ ชั่วโมงโดยประมาณ แต่จะอัปเดตจำนวนการแสดงผลแต่ละครั้งเว้นช่วงหลายชั่วโมง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าจำนวนคลิกที่ปรากฏในรายงานของคุณจะมีมากกว่าจำนวนการแสดงผล จนกว่ารายงานจะได้รับการอัปเดตอย่างสมบูรณ์ ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นในตอนสิ้นวัน (23:59 น. ในเขตเวลาที่คุณเลือกสำหรับบัญชีของคุณ)

เราขอแนะนำให้ดูรายงานในวันถัดไปเมื่อเซิร์ฟเวอร์สิ้นสุดการรายงานการคลิกและการแสดงผลแล้ว เพื่อให้ข้อมูลในรายงานถูกต้องแม่นยำที่สุด

นอกจากนั้น เบราว์เซอร์ยังแคชผลการค้นหาและโฆษณาในหน้าผลการค้นหาอีกด้วย เทคโนโลยีของเราจึงบันทึกการแสดงโฆษณา 1 ครั้งต่อการค้นหา 1 รายการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รายงานจะแสดงการคลิกหลายครั้งหากผู้เข้าชมคลิกที่โฆษณามากกว่า 1 ครั้งในเซสชันเบราว์เซอร์ที่แคชไว้

คุณอาจเห็นการคลิกหลายครั้งจำนวนหนึ่งในไฟล์บันทึกการใช้เว็บของคุณเอง การคลิกเหล่านี้แสดงถึงผู้เข้าชมที่ถูกต้องซึ่งเข้าถึงโฆษณาของคุณอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวิธีที่คาดไว้ เป็นไปได้ว่าผู้เข้าชมจะคลิกโฆษณาของคุณอย่างถูกต้องมากกว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าชมอาจกำลังเปรียบเทียบราคาสินค้า หรือกลับมายังเว็บไซต์ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายจะกำหนดที่อยู่ IP 1 ที่อยู่ให้กับผู้ใช้มากกว่า 1 ราย ในกรณีนี้ การคลิกหลายครั้งจากที่อยู่ IP เดียวกันไม่ได้หมายความว่ามีผู้ใช้รายเดียวคลิกโฆษณาของคุณหลายครั้ง

ระบบรายงานจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ จำนวนคลิก และจำนวน Conversion เป็นเลขทศนิยมในมุมมองการเข้าถึงและความถี่

เนื่องจากความถี่โดยประมาณคำนวณจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ค่าประมาณของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำและจำนวนคลิกที่เกิดตามมาจึงไม่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มเสมอไป

ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากเวลาออมแสง

เขตเวลาจะมีผล ต่อเวลาที่แสดงในรายงานต่างๆ และอาจส่งผลต่อการตั้งค่าอื่นๆ เช่น การกำหนดเป้าหมาย สถิติ Google Ads จะแสดงตามเวลาท้องถิ่นในเขตเวลาที่คุณเลือกไว้สำหรับบัญชีของคุณเสมอ

มีหลายประเทศปรับเวลาอย่างเป็นทางการทุกปีเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่มีแสงธรรมชาติให้มากที่สุดในระหว่างช่วงฤดูร้อน ซึ่งมักจะเรียกกันว่าเวลาในฤดูร้อนหรือเวลาออมแสง หากเขตเวลาที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ กำหนดเวลาและสถิติในบัญชี Google Ads ของคุณจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บัญชีของคุณจะเปลี่ยนกลับเองเมื่อเขตเวลากลับสู่เวลาปกติเมื่อสิ้นสุดฤดูร้อน

คุณอาจเลือกตั้งค่าบัญชีของคุณเป็น Greenwich Mean Time (GMT) ตลอดปี โดยไม่มีการเปลี่ยนสำหรับเวลาฤดูร้อน หากต้องการ โดยคุณต้องทำการเลือกในระหว่างขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้บัญชี

วิธีดูเขตเวลาของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบน แล้วคลิก ในส่วน "การตั้งค่า" 
 3. คุณจะเห็นเขตเวลาของคุณแสดงอยู่ในส่วนเขตเวลา 

หากคุณแน่ใจว่าต้องการอัปเดตการเลือกเขตเวลา โปรดติดต่อเราเพื่อขอเปลี่ยนแปลง

เรารีเซ็ตเขตเวลาของคุณได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นโปรดเลือกเขตเวลาใหม่อย่างรอบคอบ ผู้ใช้ในระดับผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้ขอเปลี่ยนเขตเวลา และจะเปลี่ยนเขตเวลาให้เลื่อนมาทางตะวันออกได้เท่านั้น เช่น เปลี่ยนจาก GMT (เวลามาตรฐานกรีนิช) เป็น IST (เวลามาตรฐานในอินเดีย) หากคุณขอรีเซ็ตเขตเวลาและได้รับเปลี่ยนแปลงตามที่ขอแล้ว เราจะเปลี่ยนเขตเวลาให้อีกไม่ได้ 
ความล่าช้าของ GDN

สำหรับแคมเปญ GDN ใหม่ โฆษณาอาจเริ่มแสดงหลังจากได้รับการอนุมัติภายใน 12 ชั่วโมง ความล่าช้าอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันออกไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงใน GDN แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาแสดงผลช้ากว่าแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา

โปรดทราบ

ข้อมูลประสิทธิภาพไม่ได้ปรากฏขึ้นทันทีที่มีข้อมูลเกิดขึ้น และรายงานบางประเภทก็มีการอัปเดตเพียงวันละครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาความใหม่ของข้อมูล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว