Åtgärda data som saknas och avvikelser

Genomsnittlig position (gen. pos.) tas bort i september 2019. Procentsatserna för exponering högst upp och exponering i absolut topposition ger en tydligare bild av var dina annonser visas på söksidor. Du kan använda dessa nya mätvärden för att optimera annonspositionen. Läs mer.

Ibland kanske du upptäcker att en rapport som du har hämtat saknar vissa detaljer eller att dina uppgifter inte stämmer överens med vad som visas i Google Analytics eller i rapporter från tredje part. Ta reda på orsaken genom att klicka på länken i den här artikeln som bäst beskriver problemet.

Data som saknas

Rapporten saknas totalsummor

Om du använder vissa typer av segment på informationen kanske tecknen ”--” visas i stället för radsummor i rapporten. Informationen är inte tillgänglig eftersom en totalsumma skulle ge fel resultat.

”Klicktyp” kanske tillämpas för flera aspekter av samma visning (en ”klicka för att ringa”-visning kan till exempel visas bredvid en rubrikvisning i samma annons). Om du har använt segmentet Klicktyp på informationen visas ”--” i stället för totalsummor i rapporten. I det här fallet skulle summan bli felaktig eftersom vissa av visningarna skulle räknas flera gånger.

Kolumner saknas i rapporten

Om du försöker inkludera vissa segment när du hämtar en tabell på sidan Kampanjer kan det ibland hända att vissa kolumner i tabellen utesluts från rapporten eftersom all kolumnstatistik inte är tillgänglig för alla segment.

Anta att du vill inkludera segment för konverteringsspårning i din kampanjrapport. Eftersom flera konverteringsåtgärder kan kopplas till ett enda klick går det inte att ta med både konverteringsstatistik och grundläggande resultatstatistik (som klick, visningar och genomsnittlig annonsposition) i samma rapport. Överväg att lägga kolumner som innehåller konverteringsmätvärden som Konv.frekvens, Totalt konv.värde och Kostnad/konv. i tabellen i stället för värden för konverterade klick. Om tabellen innehåller kolumner för grundläggande resultatstatistik visas de inte i rapporten.

Vissa sökord saknas i rapporten

I rapporten visas endast sökord som har fått minst en visning under rapportperioden. Om rapporten exempelvis omfattar de senaste sju dagarna och om ditt sökord ”blomkruka” inte fick någon visning under dessa sju dagar, tas ”blomkruka” inte med i rapporten.

Om du inte ser ett specifikt sökord provar du att utöka datumintervallet innan du hämtar rapporten.

Vissa mycket detaljerade sökord kanske inte får några visningar alls. Sökord som inte får några visningar under en period på 90 dagar inaktiveras.

Dataavvikelser

Du kanske upptäcker en av två typer av avvikelser mellan statistiken i Google Ads-kontot och statistiken i webbserverloggar eller spårningsprogram från tredje part:

 • Den första typen uppstår när webbloggarna eller spårningsprogrammet från tredje part uppvisar färre klick på dina annonser än vad som anges i Google Ads-statistiken.
 • Den andra typen uppstår när klickgranskningsprogrammet från tredje part uppvisar fler ogiltiga klick än vad Google Ads kvalitetsteam för annonstrafik upptäcker.

Läs mer

Skillnader mellan Google Analytics och Google Ads

I vissa fall kan det hända att dina Google Ads-data inte stämmer överens med din importerade Google Analytics-data. Här följer några av de vanligaste orsakerna:

 • Google Ads spårar klick medan Google Analytics spårar besök. Det finns flera anledningar till att det kan förekomma skillnader i statistiken:
  • En besökare kan klicka flera gånger på din annons. När en person klickar på en annons flera gånger i samma session registreras flera klick i Google Ads, medan de separata sidvisningarna registreras som ett besök i Analytics.
  • En person kan klicka på en annons och senare, i en annan session, återgå till webbplatsen direkt med hjälp av ett bokmärke eller en sparad länk. I den här situationen skulle ett det registreras som ett klick i Google Ads, men som flera besök i Analytics.
  • En besökare kan klicka på din annons, men sedan ångra sig och stoppa inläsningen av sidan genom att klicka på en annan sida eller trycka på stopp- eller bakåtknappen i webbläsaren. I det här fallet registreras inte ett besök i Analytics, men Google Ads räknar det fortfarande som ett klick.
 • För att se till att faktureringen stämmer filtrerar Google Ads automatiskt bort ogiltiga klick från dina rapporter. Analytics rapporterar dock dessa klick som besök till webbplatsen för att visa alla trafikdata.
 • Om du jämför långa datumintervall kan perioder ingå då dina konton inte varit länkade.
Antalet klick som överskrider antalet visningar/CTR är högre än 100 procent

Även om det inte är möjligt att få fler klick än visningar kan kontorapporterna ibland visa fler klick än visningar eller en klickfrekvens (CTR) som är högre än 100 procent.

Hur kan det här hända? För det första visar rapporterna i ditt konto inte händelseförloppet i realtid. Antalet klick uppdateras varje timme medan antalet visningar uppdateras med några timmars mellanrum. Därför kan antalet klick i rapporterna överstiga antalet visningar tills rapporterna är helt uppdaterade. Detta inträffar oftast vid dagens slut (klockan 23.59 i den tidszon som du har valt för kontot).

För att du ska få så korrekta rapporter som möjligt föreslår vi att du granskar rapporterna för en viss dag dagen efter, när servrarna har slutat rapportera klick och visningar.

För det andra registrerar vår teknik endast en annonsvisning per sökning eftersom sökresultaten och annonserna på sökresultatsidorna lagras i webbläsarens cacheminne. Om en besökare klickar på din annons flera gånger under ett cachelagrat webbläsarbesök visas däremot flera klick i rapporterna.

Du kan se ett visst antal klick från samma person i dina webbloggar. Dessa klick motsvarar legitima besökare som använder din annons på förväntat sätt. Det är möjligt att en besökare helt korrekt klickar på din annons mer än en gång. Han eller hon kanske jämför olika erbjudanden eller går tillbaka till din webbplats för att läsa mer. Dessutom händer det att vissa internetleverantörer tilldelar samma IP-adress till fler än en person. I det fallet betyder inte flera klick från samma IP-adress att någon klickar på din annons flera gånger.

Dataformat

Genomsnittliga positioner uttryckt som decimaltal (t.ex. 1,5)

När du visar annonsresultatens rapportdata i kontot (inte via Sökordsplaneraren) kan du ibland se decimaltal för dina annonspositioner. Såvida du inte väljer specifika matchningsalternativ för sökord matchar sökordsinriktningarna troligtvis ett stort antal olika sökfrågor genom bred matchning. Om du till exempel riktar in dig på domännamn matchas sökfrågor om domännamnsregistrering och gratis domännamn, som kan ha riktats in separat av en annan annonsör till en annan kostnad per klick (CPC). Om ditt högsta CPC-bud (kostnad per klick) är tillräckligt högt för att annonsen ska hamna i första position för sökningen gratis domännamn, men endast i fjärde position för registrering av domännamn, kan den genomsnittliga positionen bli 2,4.

Unika användare, klick och konverteringar rapporteras som decimaltal i vyn Räckvidd och frekvens på fliken Dimensioner

Eftersom den uppskattade frekvensen baseras på data från en urvalsgrupp är uppskattningen av unika användare och deras efterföljande klick inte alltid ett heltal.

Information som påverkas av sommartid

Google Ads-statistiken återspeglar alltid den lokala tiden i tidszonen som du har valt för kontot.

Många länder gör en årlig justering av den officiella tiden för att få fler timmar med dagsljus under sommarmånaderna. Detta kallas sommartid. Om den tidszon som du har angett för kontot gör skillnad på vinter- och sommartid görs även en automatisk justering av Google Ads-kontots planering och statistik. Kontot justeras även när tidszonen återgår till normal tid i slutet av sommaren.

Om du vill kan du välja att ha ditt konto inställt på Greenwich Mean Time (GMT) året runt, utan några justeringar för sommartid. Detta val måste du göra under registreringsprocessen för kontot.

Om du vill att kontot ska köras i GMT och inte berörs av tidszoner väljer du Storbritannien som land för tidszon och (GMT+00:00) ej sommartid (detta kan du välja oavsett vilket land som kontot faktiskt används i). Gör så här:

 1. När du har registrerat dig för kontot får du en bekräftelse via e-post från Google Ads. Följ länken i e-postmeddelandet och logga in på ditt konto.
 2. Klicka på länken Skicka in dina faktureringsuppgifter.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Tidszonens land eller område och välj Storbritannien. Då visas ytterligare en rullgardinsmeny.
 4. På denna meny väljer du (GMT+00:00) ej sommartid.
 5. Klicka på Fortsätt ange faktureringsuppgifterna och aktivera ditt konto.

Kom ihåg att alternativet (GMT+00:00) ej sommartid endast är tillgängligt om du väljer Storbritannien som land för din tidszon.

Fördröjningar i Display-nätverket

För nya kampanjer i Googles Display-nätverk tar det tolv timmar innan godkända annonser börjar visas. För ändringar i Display-nätverket varierar det hur lång denna fördröjning är. Det är dock i allmänhet så att ändringar i Display-nätverkskampanjer behöver längre tid att träda i kraft än ändringar i kampanjer i söknätverket.

Viktigt att tänka på

Resultatinformationen blir inte tillgänglig direkt och vissa rapporter uppdateras bara en gång om dagen. Läs mer om att fastställa dataaktualitet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt