Åtgärda data som saknas och avvikelser

Ibland kanske du upptäcker att en rapport som du har laddat ned saknar vissa detaljer eller att din data inte stämmer överens med vad som visas i Google Analytics eller i rapporter från tredje part. Ta reda på orsaken genom att klicka på länken i denna artikel som bäst beskriver problemet.

Data saknas

Rapporten saknar data

I vissa fall kan en nedladdad rapport från Rapportredigeraren utesluta data från dina kontoresultattabeller. Om du till exempel har fått ”0” klick eller exponeringar på en viss rad tar Rapportredigeraren bort den informationen från din nedladdade rapport.

Du kan också filtrera bort rader med ”0” i Rapportredigeraren.

Rapporten saknar totalsummor

Om du använder vissa typer av segment på data kanske tecknen ”--” visas i stället för radsummor i rapporten. Informationen är inte tillgänglig eftersom en totalsumma skulle ge fel resultat.

”Klicktyp” kanske tillämpas för flera aspekter av samma exponering (en ”klicka för att ringa”-exponering kan till exempel visas bredvid en rubrikexponering i samma annons). Om du har använt segmentet Klicktyp på informationen visas ”--” i stället för totalsummor i den nedladdade rapporten. I detta fall skulle summan bli felaktig eftersom vissa av exponeringarna skulle räknas flera gånger.

Kolumner saknas i rapporten

Om du försöker inkludera vissa segment när du laddar ned en tabell på sidan Kampanjer kan det ibland hända att vissa kolumner i tabellen utesluts från rapporten eftersom all kolumnstatistik inte är tillgänglig för alla segment.

Anta att du vill ta med segment för konverteringsspårning i din kampanjrapport. Eftersom flera konverteringsåtgärder kan kopplas till ett och samma klick är det inte möjligt att ta med både konverteringsstatistik och grundläggande resultatmätvärden (som klick och exponeringar) i samma rapport. Överväg att lägga till kolumner som innehåller konverteringsmätvärden, som Konv.frekvens, Totalt konv.värde och Kostnad/konv. i tabellen i stället för mätvärden för konverterade klick. Om tabellen innehåller kolumner för grundläggande resultatmätvärden visas de inte i rapporten.

Vissa sökord saknas i rapporten

I rapporten visas endast sökord som har fått minst en exponering under rapportperioden. Om rapporten exempelvis omfattar de senaste sju dagarna och om ditt sökord ”blomkruka” inte fick någon exponering under dessa sju dagar, tas ”blomkruka” inte med i rapporten.

Om du inte ser ett visst sökord kan du prova att utöka datumintervallet innan du laddar ned rapporten.

Vissa mycket detaljerade sökord kanske inte får några exponeringar alls. Sökord som inte får några exponeringar under en period på 90 dagar inaktiveras.

Dataavvikelser

Du kanske upptäcker en av två typer av avvikelser mellan statistiken i Google Ads-kontot och statistiken i webbserverloggar eller spårningsprogram från tredje part:

 • Den första typen inträffar när webbloggar eller spårningsprogram från tredje part visar färre klick på dina annonser än vad som visas i Google Ads-statistiken.
 • Den andra typen inträffar när ett externt klickgranskningsföretag rapporterar fler ogiltiga klick än vad som upptäcks av trafikkvalitetsteamet på Google Ads.

Läs mer

Skillnader mellan Google Analytics och Google Ads

I vissa fall kan det hända att din Google Ads-data inte stämmer överens med din importerade Google Analytics-data. Detta är några av de vanligaste orsakerna:

 • Google Ads spårar klick medan Google Analytics spårar besök. Det finns flera anledningar till att det kan förekomma skillnader i dessa mätvärden:
  • En besökare kan klicka flera gånger på din annons. När en person klickar på en annons flera gånger i samma session registreras flera klick i Google Ads, medan de separata sidvisningarna registreras som ett besök i Analytics.
  • En person kan klicka på en annons och senare, i en annan session, återgå till webbplatsen direkt med hjälp av ett bokmärke eller en sparad länk. Denna situation registreras som ett klick i Google Ads men som flera besök i Analytics.
  • En besökare kan klicka på din annons, men sedan ångra sig och stoppa inläsningen av sidan genom att klicka på en annan sida eller trycka på stopp- eller bakåtknappen i webbläsaren. Detta registreras inte som ett besök i Analytics, men räknas som ett klick i Google Ads.
 • För att faktureringen ska bli korrekt filtrerar Google Ads automatiskt bort ogiltiga klick från rapporterna. Analytics rapporterar dock dessa klick som besök till webbplatsen för att visa all trafikdata.
 • Om du jämför långa datumintervall kan de inbegripa perioder då dina konton inte var länkade.
Antalet klick som överskrider antalet exponeringar/CTR är högre än 100 %

Även om det inte är möjligt att få fler klick än exponeringar kan kontorapporterna ibland visa fler klick än exponeringar eller en klickfrekvens (CTR) som är högre än 100 %.

Hur kan detta hända? För det första speglar rapporterna i ditt konto inte händelseförloppet i realtid. Antalet klick uppdateras varje timme medan antalet exponeringar uppdateras med några timmars mellanrum. Därför kan antalet klick i rapporterna överstiga antalet exponeringar tills rapporterna är helt uppdaterade. Detta inträffar oftast vid dagens slut (kl. 23.59 i den tidszon du har valt för ditt konto).

För att du ska få så korrekta rapporter som möjligt föreslår vi att du granskar rapporterna för en viss dag dagen efter, när servrarna har slutat rapportera klick och exponeringar.

För det andra registrerar vår teknik endast en annonsexponering per sökning, eftersom sökresultaten och annonserna på sökresultatsidorna lagras i webbläsarens cacheminne. Om en besökare klickar på din annons flera gånger under ett cachelagrat webbläsarbesök visas däremot flera klick i rapporterna.

Du kan se ett visst antal klick i dina webbloggar. Dessa klick motsvarar legitima besökare som använder din annons på förväntat sätt. Det är möjligt att en besökare helt korrekt klickar på din annons mer än en gång. Han eller hon kanske jämför olika erbjudanden eller går tillbaka till din webbplats för att läsa mer. Dessutom händer det att vissa internetleverantörer tilldelar samma IP-adress till fler än en person. I det fallet betyder inte flera klick från samma IP-adress att någon klickar på din annons flera gånger.

Unika användare, klick och konverteringar rapporteras som decimaltal i vyn Räckvidd och frekvens på fliken Dimensioner

Eftersom den uppskattade frekvensen baseras på data från en urvalsgrupp är uppskattningen av unika användare och deras efterföljande klick inte alltid ett heltal.

Information som påverkas av sommartid

Tidszonen påverkar vilken tid som visas i rapporterna och kan också påverka andra inställningar, som inriktning. Google Ads-statistiken återspeglar alltid den lokala tiden i den tidszon du har valt för ditt konto.

Många länder gör en årlig justering av den officiella tiden för att få fler timmar med dagsljus under sommarmånaderna. Detta kallas sommartid. Om tidszonen du har valt för kontot skiljer mellan vinter- och sommartid görs även en automatisk justering av Google Ads-kontots schema och statistik. Kontot justeras också när tidszonen återgår till vintertid.

Du kan välja att ställa in ditt konto på Greenwich Mean Time (GMT) året runt, utan justeringar för sommartid. Detta måste du ställa in i samband med att du registrerar ditt konto.

Så här ser du din tidszon:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger och klicka sedan på Inställningar under Konfiguration.
 3. Din tidszon visas i avsnittet Tidszon

Om du är säker på att du vill ändra tidszonen kan du kontakta oss och begära en ändring.

Vi kan återställa tidszonen endast en gång, så var noga när du väljer den nya tidszonen. Begäran om att ändra tidszoner måste komma från en adminanvändare i ett förvaltarkonto och tidszonen får bara flyttas österut, till exempel från GMT (Greenwich Mean Time) till IST (India Standard Time). Om tidszonen redan har återställts en gång på din begäran kan vi inte ändra den igen. 
Fördröjningar i Googles Display-nätverk

För nya kampanjer i Googles Display-nätverk tar det tolv timmar innan godkända annonser börjar visas. Vid ändringar i Display-nätverket varierar längden på denna fördröjning. I allmänhet gäller att det tar längre tid innan ändringar i displaykampanjer får effekt än ändringar i sökkampanjer.

Viktigt att tänka på

Resultatinformationen blir inte tillgänglig direkt och vissa rapporter uppdateras bara en gång om dagen. Läs mer om hur du fastställer dataaktualitet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false