Ontbrekende gegevens en verschillen corrigeren

'Gemiddelde positie (Gem. pos.)' wordt in september 2019 verwijderd. De vertoningspercentages voor toppositie en absolute toppositie geven een duidelijker beeld van waar uw advertenties worden weergegeven op zoekpagina's. U kunt deze nieuwe statistieken gebruiken om uw advertentiepositie te optimaliseren. Meer informatie

Het kan soms gebeuren dat er bepaalde gegevens ontbreken in een rapport dat u heeft gedownload, of dat uw gegevens niet overeenkomen met wat u ziet in uw Google Analytics-rapporten of rapporten van derden. Klik voor meer informatie op de onderstaande link in dit artikel die uw probleem het best omschrijft.

Ontbrekende gegevens

Er ontbreken totalen in het rapport

Als u bepaalde segmenten op uw gegevens heeft toegepast en uw rapport vervolgens downloadt, kan er '--' worden weergegeven in plaats van totaalcijfers voor de rijen. De gegevens zijn niet beschikbaar omdat een totaalcijfer onjuiste informatie zou bieden.

Eén advertentievertoning kan bijvoorbeeld onder verschillende kliktypen worden ingedeeld (zo kan een click-to-call-vertoning naast een vertoning van de advertentiekop worden weergegeven in dezelfde advertentie). Als u het segment Kliktype op uw gegevens heeft toegepast, ziet u '--' in plaats van totaalcijfers in uw gedownloade rapport. In dit geval zou een totaalcijfer niet correct zijn omdat sommige vertoningen dan dubbel zouden worden geteld.

Er ontbreken kolommen in het rapport

Als u bepaalde segmenten probeert op te nemen wanneer u een tabel downloadt op de pagina Campagnes, kan het zo nu en dan gebeuren dat sommige kolommen in de tabel worden uitgesloten van het rapport omdat niet alle kolomstatistieken voor alle segmenten beschikbaar zijn.

Stel dat u segmenten voor Conversies bijhouden wilt opnemen in het campagnerapport. Omdat meerdere conversieacties aan dezelfde klik kunnen worden gekoppeld, is het niet mogelijk zowel conversiestatistieken als algemene prestatiestatistieken (zoals klikken, vertoningen en de gemiddelde advertentiepositie) in hetzelfde rapport op te nemen. Overweeg kolommen aan uw tabel toe te voegen met conversiestatistieken (zoals 'Conv.perc.', 'Totale conv.waarde' en 'Kosten/conv.') in plaats van statistieken voor geconverteerde klikken. Als uw tabel kolommen voor algemene prestatiestatistieken bevat, worden deze niet opgenomen in uw rapport.

Er ontbreken specifieke zoekwoorden in het rapport

Alleen zoekwoorden die tijdens de rapportperiode ten minste één vertoning hebben gegenereerd, worden in een rapport opgenomen. Als uw rapport bijvoorbeeld betrekking heeft op de afgelopen zeven dagen en uw zoekwoord 'bloempot' gedurende deze zeven dagen geen vertoningen heeft gegenereerd, wordt 'bloempot' niet weergegeven in het rapport.

Als u een bepaald zoekwoord niet ziet, kunt u de periode uitbreiden voordat u uw rapport downloadt.

Sommige zeer gedetailleerde zoekwoorden ontvangen wellicht helemaal geen vertoningen. Zoekwoorden die in een periode van 90 dagen geen vertoningen ontvangen, worden uiteindelijk uitgeschakeld.

Verschillen tussen gegevens

U kunt twee typen verschillen te zien krijgen tussen enerzijds de statistieken in uw Google Ads-accounts en anderzijds die in de logbestanden van uw webserver of van trackingsoftware van derden:

 • Het eerste type doet zich voor wanneer weblogbestanden of trackingsoftware van derden minder klikken op uw advertenties weergeven dan uw Google Ads-statistieken.
 • Het andere type verschil treedt op wanneer een extern klikcontrolebedrijf meer ongeldige klikken meldt dan het team voor advertentieverkeerskwaliteit van Google Ads.

Meer informatie

Verschillen tussen Google Analytics en Google Ads

In bepaalde gevallen kunnen uw Google Ads-gegevens verschillen van de geïmporteerde Google Analytics-gegevens. Hier volgen enkele van de meest voorkomende redenen:

 • Google Google Ads houdt klikken bij, terwijl Google Analytics bezoeken bijhoudt. Er zijn verschillende redenen waarom deze waarden kunnen verschillen:
  • Een bezoeker heeft wellicht meerdere malen op uw advertentie geklikt. Als iemand meerdere keren tijdens dezelfde sessie op een advertentie klikt, registreert Google Ads meerdere klikken, terwijl Google Analytics de afzonderlijke paginaweergaven als één bezoek ziet.
  • Een persoon kan op een advertentie klikken en vervolgens later tijdens een andere sessie rechtstreeks terugkeren naar de site via een bladwijzer of opgeslagen link. Deze situatie wordt als één klik geregistreerd in Google Ads, maar als meerdere bezoeken in Analytics.
  • Een bezoeker kan op uw advertentie klikken, maar vervolgens van gedachten veranderen en voorkomen dat de pagina volledig wordt geladen door op een andere pagina te klikken of op de knop 'Stoppen' of 'Terug' van de browser te klikken. In dit geval registreert Analytics geen bezoek, maar registreert Google Ads dit nog steeds als een klik.
 • Ongeldige klikken worden door Google Ads automatisch uit uw rapporten gefilterd om ervoor te zorgen dat de facturering nauwkeurig verloopt. In Google Analytics worden deze klikken echter gerapporteerd als bezoeken aan uw website om de verkeersgegevens volledig weer te geven.
 • Als u lange perioden vergelijkt, kan hieronder ook een periode vallen waarin uw account niet waren gekoppeld.
Meer klikken dan vertoningen/CTR is hoger dan 100 procent

Hoewel het niet mogelijk is om meer klikken dan vertoningen te hebben, kan het voorkomen dat in uw accountrapporten meer klikken dan vertoningen worden weergegeven, of een klikfrequentie (CTR) van meer dan 100 procent.

Wat is de oorzaak hiervan? Ten eerste worden de rapporten in uw account niet in realtime weergegeven. Klikken worden ongeveer één keer per uur geüpdatet, terwijl vertoningen elke paar uur worden geüpdatet. Daarom kan het aantal klikken in uw rapporten hoger zijn dan het aantal vertoningen wanneer de rapporten nog niet volledig zijn geüpdatet. Dat gebeurt meestal tegen het einde van de dag (23:59 uur in de tijdzone die u heeft geselecteerd voor uw account).

U krijgt de meest nauwkeurige statistieken als u de rapporten van een bepaalde dag pas de dag daarop bekijkt. De servers zijn dan klaar met de rapportage van de klikken en vertoningen.

Ten tweede worden zoekresultaten en advertenties op pagina's met zoekresultaten door browsers opgeslagen in het cachegeheugen, waardoor onze technologie slechts één advertentievertoning per zoekopdracht registreert. In uw rapporten worden echter meerdere klikken weergegeven als een bezoeker meerdere keren op uw advertentie klikt in een in de cache opgeslagen browsersessie.

Het is mogelijk dat u een aantal meervoudige klikken in uw logbestanden aantreft. Deze klikken zijn afkomstig van legitieme gebruikers die op een normale manier gebruikmaken van uw advertentie. Een bezoeker kan om legitieme redenen meerdere keren op uw advertentie klikken. De persoon is bijvoorbeeld producten aan het vergelijken of keert naar uw site terug voor meer informatie. Bovendien wijzen sommige internetproviders één IP-adres toe aan meerdere mensen. In dit geval betekenen meervoudige klikken vanaf hetzelfde IP-adres niet dat iemand meerdere keren op uw advertentie klikt.

Gegevensindelingen

Gemiddelde posities vermeld in decimalen (zoals 1,5)

Wanneer u de rapportagegegevens over de prestaties van uw advertenties bekijkt (niet via de Zoekwoordplanner), kunnen uw advertentieposities in decimalen worden gerapporteerd. Tenzij u specifieke opties voor zoekwoorden gebruikt, komen uw zoekwoordtargets waarschijnlijk overeen met een groot aantal verschillende zoekopdrachten op basis van breed zoeken. Zo komt het targeten van domeinnaam overeen met zoekopdrachten voor domeinnaamregistratie en gratis domeinnaam, die door een andere adverteerder afzonderlijk kunnen zijn getarget tegen andere kosten per klik (CPC). Als uw maximum-CPC hoog genoeg is om uw advertentie op de eerste positie te plaatsen voor de zoekopdracht gratis domeinnaam, maar slechts op de vierde positie voor domeinnaamregistratie, is uw gemiddelde positie 2,4.

Unieke gebruikers, klikken en conversies worden gerapporteerd in decimalen in de weergave 'Bereik en frequentie'

Omdat de geschatte frequentie is gebaseerd op voorbeeldgroepsgegevens, is de schatting van het aantal unieke gebruikers, en hun daaropvolgende klikken, niet altijd een geheel getal.

Gegevens beïnvloed door zomertijd

Uw Google Ads-statistieken zijn altijd gekoppeld aan de lokale tijd in de tijdzone die u voor uw account heeft ingesteld.

In veel landen wordt jaarlijks de officiële tijd in de zomer aangepast om van meer zonuren te kunnen profiteren. Dit wordt 'zomertijd' genoemd. Als de tijdzone die u heeft ingesteld overschakelt op zomertijd, worden uw Google Ads-accountplanning en -statistieken automatisch aangepast. Uw account wordt opnieuw aangepast wanneer de tijdzone na de zomer terugkeert naar de normale tijd.

Als u wilt, kunt u uw account instellen op GMT (Greenwich Mean Time) voor het gehele jaar zonder dat de tijd wordt aangepast aan de zomertijd. U moet dit aangeven tijdens de aanmeldingsprocedure voor uw account.

Als u uw account wilt instellen op GMT, niet beïnvloed door tijdzones, selecteert u het Verenigd Koninkrijk als land voor de tijdzone en (GMT+00:00) geen zomertijd (u kunt deze keuze maken ongeacht het land waarin uw account wordt gebruikt). Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Nadat u zich heeft geregistreerd voor uw account, ontvangt u van Google Ads een bevestiging per e-mail. Klik op de link in de e-mail en log in op uw account.
 2. Klik op de link Verzend uw factureringsgegevens.
 3. Selecteer Verenigd Koninkrijk in het dropdown-menu 'Tijdzone van land of gebied'. Er wordt een tweede dropdown-menu weergegeven.
 4. Selecteer (GMT+00:00) geen zomertijd in dit tweede dropdown-menu.
 5. Klik op Doorgaan, geef uw factureringsgegevens op en activeer uw account.

U kunt (GMT+00:00) geen zomertijd alleen kiezen als u het Verenigd Koninkrijk als land voor de tijdzone selecteert.

Vertragingen in het Google Display Netwerk

Voor nieuwe campagnes in het Google Display Netwerk duurt het 12 uur voordat goedgekeurde advertenties worden weergegeven. Voor wijzigingen in het Google Display Netwerk kan de vertraging variëren. In het algemeen bestaat er echter geen langere vertraging voordat wijzigingen in het Google Display Netwerk van kracht worden dan voor campagnes in het zoeknetwerk.

Houd rekening met het volgende

Prestatiegegevens zijn niet onmiddellijk beschikbaar en sommige rapporten worden slechts eenmaal per dag geüpdatet. Meer informatie over bepalen van de recentheid van uw gegevens.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen