Επίλυση δεδομένων που λείπουν και ασυμφωνιών

Μερικές φορές μπορεί να παρατηρήσετε ότι από μια αναφορά που λάβατε λείπουν ορισμένα στοιχεία ή ότι τα δεδομένα σας δεν αντιστοιχούν σε αυτά που βλέπετε στο Google Analytics ή στις αναφορές τρίτου μέρους. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο αυτού του άρθρου που περιγράφει καλύτερα το πρόβλημά σας, για να μάθετε τι συμβαίνει.

Δεδομένα που λείπουν

Από την αναφορά λείπουν συνολικά αθροίσματα

Αν εφαρμόσετε συγκεκριμένα τμήματα στα δεδομένα σας και μετά κατεβάσετε την αναφορά, ενδέχεται να εμφανίζονται οι χαρακτήρες "--" αντί για τα αθροίσματα των σειρών σύνοψης. Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα, επειδή το συνολικό άθροισμα δεν θα ήταν ακριβές.

Για παράδειγμα, ο "τύπος κλικ" θα μπορούσε να ισχύει για πολλές απόψεις της ίδιας εμφάνισης (για παράδειγμα, μια εμφάνιση διαφήμισης κλικ για κλήση ενδέχεται να εμφανίζεται μαζί με μια εμφάνιση επικεφαλίδας στην ίδια διαφήμιση). Αν έχετε εφαρμόσει το τμήμα Τύπος κλικ στα δεδομένα σας, θα δείτε τους χαρακτήρες "--" αντί για τα συνοπτικά αθροίσματα στην αναφορά που έχετε κατεβάσει. Σε αυτήν την περίπτωση, το συνολικό άθροισμα δεν θα ήταν ακριβές, επειδή θα υπολόγιζε μερικές εμφανίσεις δύο φορές.

Από την αναφορά λείπουν στήλες

Περιστασιακά, αν επιχειρήσετε να συμπεριλάβετε συγκεκριμένα τμήματα όταν κατεβάσετε έναν πίνακα στη σελίδα Καμπάνιες, ορισμένες στήλες στον πίνακα ενδέχεται να εξαιρεθούν από την αναφορά, επειδή δεν είναι διαθέσιμα όλα τα στατιστικά στοιχεία των στηλών για όλα τα τμήματα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συμπεριλάβετε τμήματα παρακολούθησης μετατροπών στην αναφορά καμπάνιας. Επειδή ένα κλικ ενδέχεται να σχετίζεται με πολλές ενέργειες μετατροπής, δεν είναι δυνατή η συμπερίληψη στατιστικών στοιχείων μετατροπών και βασικών μετρήσεων απόδοσης (όπως είναι τα κλικ, οι εμφανίσεις και η μέση θέση διαφήμισης) στην ίδια αναφορά. Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε στον πίνακα στήλες που περιέχουν μετρήσεις μετατροπών, όπως "% μετατροπών", "Συνολική τιμή μετατρ." και "Κόστος/μετατρ." αντί για μετρήσεις κλικ μετατροπής. Αν στον πίνακά σας υπάρχουν στήλες για βασικές μετρήσεις απόδοσης, δεν θα συμπεριληφθούν στην αναφορά σας.

Από την αναφορά λείπουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά

Σε κάθε αναφορά εμφανίζονται μόνο οι λέξεις-κλειδιά που έλαβαν τουλάχιστον μία εμφάνιση κατά τη χρονική περίοδο της αναφοράς. Για παράδειγμα, έστω ότι η αναφορά σας καλύπτει τις τελευταίες επτά ημέρες και η λέξη-κλειδί "γλάστρα" δεν έλαβε εμφανίσεις κατά τις τελευταίες επτά ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση, η λέξη-κλειδί "γλάστρα" δεν θα εμφανίζεται στην αναφορά.

Αν δεν βλέπετε κάποια συγκεκριμένη λέξη-κλειδί, δοκιμάστε να επεκτείνετε το εύρος ημερομηνιών, προτού κατεβάσετε την αναφορά.

Ορισμένες εξαιρετικά λεπτομερείς λέξεις-κλειδιά ενδέχεται να μην έχουν καθόλου εμφανίσεις. Οι λέξεις-κλειδιά που δεν έχουν εμφανίσεις για χρονικό διάστημα 90 ημερών θα απενεργοποιηθούν.

Ασυμφωνίες δεδομένων

Μπορεί να παρατηρήσετε έναν από τους δύο τύπους ασυμφωνιών μεταξύ των στατιστικών στοιχείων στους λογαριασμούς σας στο Google Ads και στα αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού ή σε λογισμικό παρακολούθησης τρίτου μέρους:

 • Ο πρώτος τύπος παρουσιάζεται όταν τα αρχεία καταγραφής ιστού ή το λογισμικό παρακολούθησης τρίτου μέρους εμφανίζουν λιγότερα κλικ στις διαφημίσεις σας σε σχέση με ό,τι εμφανίζουν τα στατιστικά στοιχεία του Google Ads.
 • Ο δεύτερος τύπος παρουσιάζεται όταν μια τρίτη εταιρεία ελέγχου κλικ αναφέρει περισσότερα μη έγκυρα κλικ από αυτά που εντοπίστηκαν από την Ομάδα ποιότητας επισκεψιμότητας του Google Ads.

Μάθετε περισσότερα

Διαφορές ανάμεσα στο Google Analytics και το Google Ads

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου τα δεδομένα σας στο Google Ads μπορεί να διαφέρουν από τα δεδομένα που εισάγετε από το Google Analytics. Δείτε ορισμένους από τους συνηθέστερους λόγους:

 • Το Google Ads παρακολουθεί κλικ, ενώ το Google Analytics παρακολουθεί επισκέψεις. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους αυτές οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν:
  • Ένας επισκέπτης μπορεί να κάνει κλικ στη διαφήμισή σας πολλές φορές. Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση πολλές φορές στην ίδια περίοδο σύνδεσης, το Google Ads θα καταγράψει πολλαπλά κλικ ενώ το Analytics αναγνωρίζει τις ξεχωριστές προβολές σελίδων ως μία επίσκεψη.
  • Ένας χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και, αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας άλλης περιόδου σύνδεσης, να επιστρέψει απευθείας στον ιστότοπο μέσω ενός σελιδοδείκτη ή αποθηκευμένου συνδέσμου. Η κατάσταση αυτή θα εγγραφεί ως ένα κλικ στο Google Ads, αλλά ως πολλαπλές επισκέψεις στο Analytics.
  • Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει κλικ στη διαφήμισή σας, αλλά στη συνέχεια να αλλάξει γνώμη και να αποτρέψει την πλήρη φόρτωση της σελίδας κάνοντας κλικ σε μια άλλη σελίδα ή πατώντας τα κουμπιά "Διακοπή" ή "Πίσω" του προγράμματος περιήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, το Analytics δεν το καταχωρεί ως επίσκεψη, ενώ το Google Ads εξακολουθεί να το καταμετρά ως κλικ.
 • Για να διασφαλιστεί μια ακριβέστερη χρέωση, το Google Ads φιλτράρει αυτόματα τα μη έγκυρα κλικ από τις αναφορές σας. Ωστόσο, το Analytics αναφέρει τα εν λόγω κλικ ως επισκέψεις στον ιστότοπό σας, για να εμφανίσει το σύνολο των δεδομένων επισκεψιμότητας.
 • Η σύγκριση μεγάλου εύρους ημερομηνιών μπορεί να περιλαμβάνει περιόδους κατά τις οποίες οι λογαριασμοί σας δεν ήταν συνδεδεμένοι.
Τα κλικ υπερβαίνουν τις εμφανίσεις / Το CTR υπερβαίνει το 100%

Αν και δεν είναι δυνατό να υπάρχουν περισσότερα κλικ από εμφανίσεις, ορισμένες φορές οι αναφορές του λογαριασμού σας μπορεί να αντικατοπτρίζουν περισσότερα κλικ από εμφανίσεις ή αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) πάνω από 100%.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Πρώτον, οι αναφορές που βλέπετε στο λογαριασμό σας δεν αντανακλούν τον πραγματικό χρόνο. Τα κλικ ενημερώνονται περίπου κάθε μία ώρα, ενώ οι εμφανίσεις ενημερώνονται κάθε μερικές ώρες. Επομένως, είναι πιθανό ο αριθμός των κλικ που εμφανίζεται στις αναφορές σας να υπερβαίνει τον αριθμό των εμφανίσεων, μέχρι να ενημερωθούν πλήρως οι αναφορές. Αυτό συνήθως συμβαίνει στο τέλος της ημέρας (11:59 μ.μ. στη ζώνη ώρας που επιλέξατε για το λογαριασμό σας).

Για να προβάλλετε τις αναφορές σας με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, σας προτείνουμε να ελέγχετε τις αναφορές μιας δεδομένης ημέρας την επόμενη ημέρα, όταν οι διακομιστές θα έχουν ολοκληρώσει την αναφορά των κλικ και των εμφανίσεων.

Δεύτερον, επειδή τα προγράμματα περιήγησης αποθηκεύουν στην κρυφή μνήμη τα αποτελέσματα αναζήτησης και τις διαφημίσεις στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης, με την τεχνολογία που διαθέτουμε καταγράφεται μόνο μία εμφάνιση διαφήμισης ανά αναζήτηση. Ωστόσο, οι αναφορές σας θα εμφανίζουν πολλά κλικ, αν ένας επισκέπτης κάνει κλικ στη διαφήμισή σας πάνω από μία φορά στην περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης που έχει αποθηκευτεί στην κρυφή μνήμη.

Μπορεί να δείτε ένα συγκεκριμένο ποσό πολλαπλών κλικ στα αρχεία καταγραφής ιστού σας. Αυτά τα κλικ αναπαριστούν νόμιμους επισκέπτες που αποκτούν πρόσβαση στη διαφήμισή σας με αναμενόμενους τρόπους. Είναι πιθανό ένας επισκέπτης να κάνει νόμιμα κλικ στη διαφήμισή σας πάνω από μία φορά. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να συγκρίνει, προτού αγοράσει ή να επιστρέφει στον ιστότοπό σας για περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου εκχωρούν μία διεύθυνση IP σε περισσότερα από ένα άτομα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα πολλά κλικ από την ίδια διεύθυνση IP δεν σημαίνουν ότι κάποιος κάνει κλικ πολλές φορές στη διαφήμισή σας.

Μορφές δεδομένων

Μέσες θέσεις που αναφέρονται ως δεκαδικά ψηφία (όπως 1,5)

Κατά την προβολή των δεδομένων αναφοράς απόδοσης διαφημίσεων στον λογαριασμό σας (όχι μέσω του Εργαλείου σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών), μπορεί να δείτε δεκαδικά ψηφία να αναφέρονται για τις θέσεις των διαφημίσεών σας. Εκτός εάν προτιμήσετε επιλογές αντιστοίχισης συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών, οι λέξεις-κλειδιά στόχοι σας πιθανότατα θα αντιστοιχούν σε έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών ερωτημάτων μέσω ευρείας αντιστοίχισης. Για παράδειγμα, η στόχευση ονόματος τομέα θα αντιστοιχεί σε ερωτήματα για καταχώριση του ονόματος τομέα και δωρεάν όνομα τομέα, τα οποία ενδεχομένως να έχουν στοχευτεί μεμονωμένα από άλλον διαφημιζόμενο με διαφορετικό κόστος ανά κλικ (CPC). Αν το μέγιστο CPC είναι αρκετά υψηλό για τοποθέτηση της διαφήμισής σας στην πρώτη θέση για το ερώτημα δωρεάν όνομα τομέα, αλλά μόνο στην τέταρτη θέση για το ερώτημα καταχώριση του ονόματος τομέα, η μέση θέση σας ενδέχεται να είναι 2,4.

Μοναδικοί χρήστες, κλικ και μετατροπές που αναφέρονται ως δεκαδικά ψηφία στην προβολή "Προσέγγιση χρηστών και συχνότητα"

Λόγω του ότι η εκτιμώμενη συχνότητα βασίζεται σε δεδομένα δείγματος ομάδας, η εκτίμηση των μοναδικών χρηστών και των επακόλουθων κλικ τους δεν είναι πάντα ακέραιος αριθμός.

Δεδομένα που επηρεάζονται από τη θερινή ώρα

Τα στατιστικά στοιχεία του Google Ads θα αντικατοπτρίζουν πάντα την τοπική ώρα στη ζώνη ώρας που έχετε επιλέξει για τον λογαριασμό σας.

Πολλές χώρες πραγματοποιούν ετήσιες προσαρμογές στην επίσημη ώρα τους για να αυξήσουν τις θερινές ώρες τους θερινούς μήνες. Αυτό ονομάζεται συνήθως θερινή ώρα. Αν η ζώνη ώρας που έχετε ορίσει για το λογαριασμό σας αλλάξει προς αυτήν την κατεύθυνση, το πρόγραμμα και τα στατιστικά στοιχεία του λογαριασμού σας στο Google Ads θα προσαρμοστούν αυτόματα. Επίσης, ο λογαριασμός σας θα προσαρμοστεί όταν η ζώνη ώρας επιστρέψει στην κανονική ώρα στο τέλος του καλοκαιριού.

Αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε να ορίσετε τον λογαριασμό σας στην Ώρα Γκρίνουϊτς (GMT) ολόκληρο το έτος, χωρίς αλλαγές για τη θερινή ώρα. Πρέπει να κάνετε αυτήν την επιλογή κατά τη διαδικασία εγγραφής στον λογαριασμό.

Για να εκτελείται ο λογαριασμός σας στην GMT, χωρίς να επηρεάζεται από τις ζώνες ώρας, θα πρέπει να επιλέξετε ως χώρα ζώνης ώρας σας το Ηνωμένο Βασίλειο και (GMT+00:00) Χωρίς θερινή ώρα (μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία λειτουργεί πραγματικά ο λογαριασμός σας). Πρέπει να κάνετε το εξής:

 1. Αφού εγγραφείτε στο λογαριασμό σας, θα λάβετε μια επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Google Ads. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 2. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Υποβολή των στοιχείων χρέωσής σας.
 3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού "Χώρα ή επικράτεια ζώνης ώρας", για να επιλέξετε Ηνωμένο Βασίλειο. Θα εμφανιστεί ένα δεύτερο αναπτυσσόμενο μενού.
 4. Χρησιμοποιήστε το δεύτερο αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε (GMT+00:00) Χωρίς θερινή ώρα.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια, εισαγάγετε τα στοιχεία χρέωσης και ενεργοποιήστε τον λογαριασμό σας.

Μην ξεχνάτε ότι η επιλογή (GMT+00:00) Χωρίς θερινή ώρα είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέγετε το Ηνωμένο Βασίλειο ως τη χώρα της ζώνης ώρας που ισχύει για εσάς.

Καθυστερήσεις GDN

Για να αρχίσουν να προβάλλονται οι εγκεκριμένες διαφημίσεις για τις νέες καμπάνιες GDN, απαιτούνται 12 ώρες. Οι αλλαγές στο GDN εξαρτώνται από το πόσο μεγάλη είναι η καθυστέρηση. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές στο GDN εφαρμόζονται με μεγαλύτερη καθυστέρηση σε σχέση με τις καμπάνιες αναζήτησης.

Έχετε υπόψη τα εξής:

Τα δεδομένα απόδοσης δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, ενώ ορισμένες αναφορές ενημερώνονται μόνο μία φορά την ημέρα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον καθορισμό της ανανέωσης δεδομένων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;