Επίλυση δεδομένων που λείπουν και ασυμφωνιών

Συχνά μπορεί να παρατηρήσετε ότι από μια αναφορά που λάβατε λείπουν ορισμένα στοιχεία ή ότι τα δεδομένα σας δεν αντιστοιχούν σε αυτά που βλέπετε στο Google Analytics ή στις αναφορές τρίτου μέρους. Κάντε κλικ στις ενότητες αυτού του άρθρου, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα ζητήματα και την προτεινόμενη επίλυσή τους.

Δεδομένα που λείπουν

Προσαρμογή εύρους ημερομηνιών
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο ζήτημα "δεν προβάλλονται διαφημίσεις", φροντίστε να προσαρμόσετε το εύρος ημερομηνιών, για να δείτε τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εύρος ημερομηνιών στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας. Το εύρος ημερομηνιών θα ενημερωθεί και για τον πίνακα και για το γράφημα. Μπορείτε, επίσης, να συγκρίνετε 2 εύρη ημερομηνιών, για να τα δείτε σε παράθεση στο γράφημα.
Από την αναφορά λείπουν δεδομένα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε μια αναφορά που έχει ληφθεί από το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών μπορεί να εξαιρεθούν δεδομένα από τους πίνακες απόδοσης λογαριασμού. Για παράδειγμα, αν λάβατε 0 κλικ ή εμφανίσεις σε μια συγκεκριμένη σειρά, το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών θα καταργήσει αυτά τα δεδομένα από την αναφορά που λάβατε.

Μπορείτε επίσης να εξαιρέσετε σειρές με 0 εντός του προγράμματος επεξεργασίας αναφορών.

Από την αναφορά λείπουν συνολικά αθροίσματα

Αν εφαρμόσετε συγκεκριμένα τμήματα στα δεδομένα σας και μετά κατεβάσετε την αναφορά, ενδέχεται να εμφανίζονται οι χαρακτήρες "--" αντί για τα αθροίσματα των σειρών σύνοψης. Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα, επειδή το συνολικό άθροισμα δεν θα ήταν ακριβές.

Για παράδειγμα, ο "τύπος κλικ" θα μπορούσε να ισχύει για πολλές απόψεις της ίδιας εμφάνισης (για παράδειγμα, μια εμφάνιση διαφήμισης κλικ για κλήση ενδέχεται να εμφανίζεται μαζί με μια εμφάνιση επικεφαλίδας στην ίδια διαφήμιση). Αν έχετε εφαρμόσει το τμήμα Τύπος κλικ στα δεδομένα σας, θα δείτε τους χαρακτήρες "--" αντί για τα συνοπτικά αθροίσματα στην αναφορά που έχετε κατεβάσει. Σε αυτήν την περίπτωση, το συνολικό άθροισμα δεν θα ήταν ακριβές, επειδή θα υπολόγιζε μερικές εμφανίσεις δύο φορές.

Από την αναφορά λείπουν στήλες

Περιστασιακά, αν επιχειρήσετε να συμπεριλάβετε συγκεκριμένα τμήματα όταν κατεβάζετε έναν πίνακα στη σελίδα Καμπάνιες, ορισμένες στήλες στον πίνακα ενδέχεται να εξαιρεθούν από την αναφορά, επειδή δεν είναι διαθέσιμα όλα τα στατιστικά στοιχεία των στηλών για όλα τα τμήματα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συμπεριλάβετε τμήματα παρακολούθησης μετατροπών στην αναφορά καμπάνιας. Καθώς με ένα μεμονωμένο κλικ μπορεί να συσχετίζονται πολλές ενέργειες μετατροπής, δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στατιστικά στοιχεία μετατροπών και βασικές μετρήσεις απόδοσης (όπως τα κλικ και οι εμφανίσεις) στην ίδια αναφορά. Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε στον πίνακα στήλες που περιέχουν μετρήσεις μετατροπών, όπως "% μετατροπών", "Συνολική τιμή μετατρ." και "Κόστος/μετατρ." αντί για μετρήσεις κλικ μετατροπής. Αν στον πίνακά σας υπάρχουν στήλες για βασικές μετρήσεις απόδοσης, δεν θα συμπεριληφθούν στην αναφορά σας.

Από την αναφορά λείπουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά

Σε κάθε αναφορά εμφανίζονται μόνο οι λέξεις-κλειδιά που έλαβαν τουλάχιστον μία εμφάνιση κατά τη χρονική περίοδο της αναφοράς. Για παράδειγμα, έστω ότι η αναφορά σας καλύπτει τις τελευταίες επτά ημέρες και η λέξη-κλειδί "γλάστρα" δεν έλαβε εμφανίσεις κατά τις τελευταίες επτά ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση, η λέξη-κλειδί "γλάστρα" δεν θα εμφανίζεται στην αναφορά.

Αν δεν βλέπετε κάποια συγκεκριμένη λέξη-κλειδί, δοκιμάστε να επεκτείνετε το εύρος ημερομηνιών, προτού κατεβάσετε την αναφορά.

Ορισμένες εξαιρετικά λεπτομερείς λέξεις-κλειδιά ενδέχεται να μην έχουν καθόλου εμφανίσεις. Οι λέξεις-κλειδιά που δεν έχουν εμφανίσεις για χρονικό διάστημα 90 ημερών θα απενεργοποιηθούν.

Ασυμφωνίες δεδομένων

Μπορεί να παρατηρήσετε έναν από τους δύο τύπους ασυμφωνιών μεταξύ των στατιστικών στοιχείων στους λογαριασμούς σας Google Ads και στα αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού ή σε λογισμικό παρακολούθησης τρίτου μέρους:

 • Ο πρώτος τύπος παρουσιάζεται όταν τα αρχεία καταγραφής ιστού ή το λογισμικό παρακολούθησης τρίτου μέρους εμφανίζουν λιγότερα κλικ στις διαφημίσεις σας σε σχέση με ό,τι εμφανίζουν τα στατιστικά στοιχεία του Google Ads.
 • Ο δεύτερος τύπος παρουσιάζεται όταν μια τρίτη εταιρεία ελέγχου κλικ αναφέρει περισσότερα μη έγκυρα κλικ από αυτά που εντοπίστηκαν από την Ομάδα ποιότητας επισκεψιμότητας του Google Ads.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των δεδομένων του Google Ads και των δεδομένων τρίτου μέρους

Διαφορές ανάμεσα στο Google Analytics και το Google Ads

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου τα δεδομένα σας στο Google Ads μπορεί να διαφέρουν από τα δεδομένα που εισάγετε από το Google Analytics. Δείτε ορισμένους από τους συνηθέστερους λόγους:

 • Το Google Ads παρακολουθεί κλικ, ενώ το Google Analytics παρακολουθεί επισκέψεις. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους αυτές οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν:
  • Ένας επισκέπτης μπορεί να κάνει κλικ στη διαφήμισή σας πολλές φορές. Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μία διαφήμιση πολλές φορές στην ίδια περίοδο σύνδεσης, το Google Ads καταγράφει πολλαπλά κλικ, ενώ το Analytics αναγνωρίζει τις ξεχωριστές προβολές σελίδας ως μία επίσκεψη.
  • Ένας χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας άλλης περιόδου σύνδεσης, να επιστρέψει απευθείας στον ιστότοπο μέσω ενός σελιδοδείκτη ή ενός αποθηκευμένου συνδέσμου. Αυτή η κατάσταση θα καταγραφεί ως ένα κλικ στο Google Ads, αλλά ως πολλές επισκέψεις στο Analytics.
  • Ένας επισκέπτης ενδέχεται να κάνει κλικ στη διαφήμισή σας, αλλά στη συνέχεια να αλλάξει γνώμη και να αποτρέψει την πλήρη φόρτωση της σελίδας, κάνοντας κλικ σε μια άλλη σελίδα ή πατώντας τα κουμπιά Διακοπή ή Πίσω του προγράμματος περιήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, το Analytics δεν θα εγγράψει επίσκεψη, ενώ το Google Ads εξακολουθεί να καταμετρά αυτήν την ενέργεια ως κλικ.
 • Προκειμένου η χρέωση να είναι ακριβέστερη, το Google Ads φιλτράρει αυτόματα τα μη έγκυρα κλικ από τις αναφορές. Ωστόσο, το Analytics αναφέρει τα εν λόγω κλικ ως επισκέψεις στον ιστότοπό σας, για να εμφανίσει το σύνολο των δεδομένων επισκεψιμότητας.
 • Η σύγκριση μεγάλου εύρους ημερομηνιών μπορεί να περιλαμβάνει περιόδους κατά τις οποίες οι λογαριασμοί σας δεν ήταν συνδεδεμένοι.
Τα κλικ υπερβαίνουν τις εμφανίσεις/Το CTR υπερβαίνει το 100%

Αν και δεν είναι δυνατό να υπάρχουν περισσότερα κλικ από εμφανίσεις, ορισμένες φορές οι αναφορές του λογαριασμού σας μπορεί να αντικατοπτρίζουν περισσότερα κλικ από εμφανίσεις ή αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) πάνω από 100%.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Πρώτον, οι αναφορές που βλέπετε στο λογαριασμό σας δεν αντανακλούν τον πραγματικό χρόνο. Τα κλικ ενημερώνονται περίπου κάθε μία ώρα, ενώ οι εμφανίσεις ενημερώνονται κάθε μερικές ώρες. Επομένως, είναι πιθανό ο αριθμός των κλικ που εμφανίζεται στις αναφορές σας να υπερβαίνει τον αριθμό των εμφανίσεων, μέχρι να ενημερωθούν πλήρως οι αναφορές. Αυτό συνήθως συμβαίνει στο τέλος της ημέρας (11:59 μ.μ. στη ζώνη ώρας που επιλέξατε για το λογαριασμό σας).

Για να προβάλλετε τις αναφορές σας με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, σας προτείνουμε να ελέγχετε τις αναφορές μιας δεδομένης ημέρας την επόμενη ημέρα, όταν οι διακομιστές θα έχουν ολοκληρώσει την αναφορά των κλικ και των εμφανίσεων.

Δεύτερον, επειδή τα προγράμματα περιήγησης αποθηκεύουν στην κρυφή μνήμη τα αποτελέσματα αναζήτησης και τις διαφημίσεις στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης, με την τεχνολογία που διαθέτουμε καταγράφεται μόνο μία εμφάνιση διαφήμισης ανά αναζήτηση. Ωστόσο, οι αναφορές σας θα εμφανίζουν πολλά κλικ, αν ένας επισκέπτης κάνει κλικ στη διαφήμισή σας πάνω από μία φορά στην περίοδο σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης που έχει αποθηκευτεί στην κρυφή μνήμη.

Μπορεί να δείτε έναν συγκεκριμένο αριθμό πολλαπλών κλικ στα δικά σας αρχεία καταγραφής ιστού. Αυτά τα κλικ αναπαριστούν έγκυρους επισκέπτες που αποκτούν πρόσβαση στη διαφήμισή σας με αναμενόμενους τρόπους. Είναι πιθανό ένας επισκέπτης να κάνει έγκυρα κλικ στη διαφήμισή σας πάνω από μία φορά. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να συγκρίνει προτού αγοράσει ή να επιστρέφει στον ιστότοπό σας για περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου εκχωρούν μία διεύθυνση IP σε περισσότερα από ένα άτομα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα πολλαπλά κλικ από την ίδια διεύθυνση IP δεν σημαίνουν ότι κάποιος κάνει κλικ πολλές φορές στη διαφήμισή σας.

Μοναδικοί χρήστες, κλικ και μετατροπές που αναφέρονται ως δεκαδικά ψηφία στην προβολή Προσέγγιση χρηστών και συχνότητα

Λόγω του ότι η εκτιμώμενη συχνότητα βασίζεται σε δεδομένα δείγματος ομάδας, η εκτίμηση των μοναδικών χρηστών και των επακόλουθων κλικ τους δεν είναι πάντα ακέραιος αριθμός.

Δεδομένα που επηρεάζονται από τη θερινή ώρα

Η ζώνη ώρας επηρεάζει την ώρα που εμφανίζεται στις αναφορές και μπορεί να επηρεάσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη στόχευση. Τα στατιστικά στοιχεία του Google Ads θα αντικατοπτρίζουν πάντα την τοπική ώρα στη ζώνη ώρας που έχετε επιλέξει για τον λογαριασμό σας.

Πολλές χώρες πραγματοποιούν ετήσιες προσαρμογές στην επίσημη ώρα τους, για να αυξήσουν τις θερινές ώρες τους θερινούς μήνες. Αυτό ονομάζεται συνήθως θερινή ώρα. Αν η ζώνη ώρας που έχετε ορίσει για το λογαριασμό σας αλλάξει προς αυτήν την κατεύθυνση, το πρόγραμμα και τα στατιστικά στοιχεία του λογαριασμού σας στο Google Ads θα προσαρμοστούν αυτόματα. Επίσης, ο λογαριασμός σας θα προσαρμοστεί, όταν η ζώνη ώρας επιστρέψει στην κανονική ώρα στο τέλος του καλοκαιριού.

Αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε να ορίσετε τον λογαριασμό σας στην Ώρα Γκρίνουϊτς (GMT) ολόκληρο το έτος, χωρίς αλλαγές για τη θερινή ώρα. Πρέπει να κάνετε αυτήν την επιλογή κατά τη διαδικασία εγγραφής στον λογαριασμό.

Για να δείτε τη ζώνη ώρας του λογαριασμού:

Σημείωση: Οι παρακάτω οδηγίες αποτελούν μέρος της νέας σχεδίασης για την εμπειρία χρήστη του Google Ads. Για να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη σχεδίαση, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εμφάνιση και επιλέξτε Χρήση προηγούμενης σχεδίασης. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη έκδοση του Google Ads, ανατρέξτε στον Χάρτη γρήγορης αναφοράς ή χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης, στο επάνω πλαίσιο πλοήγησης του Google Ads, για να βρείτε τη σελίδα που αναζητάτε.
 1. Στον λογαριασμό σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο εικονίδιο Διαχειριστής Admin Icon.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.
 3. Στην ενότητα Ζώνη ώρας θα αναφέρεται η ζώνη ώρας του λογαριασμού.

Εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να ενημερώσετε την επιλογή ζώνης ώρας, επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε αλλαγή.

Η επιλογή επαναφοράς της ζώνης ώρας είναι διαθέσιμη μόνο σε λογαριασμούς υπευθύνου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης ζώνης ώρας σε λογαριασμό υπευθύνου.
 
Η επαναφορά της ζώνης ώρας μπορεί να γίνει μόνο μία φορά. Επομένως, επιλέξτε προσεκτικά τη νέα ζώνη ώρας. Τα αιτήματα αλλαγής ζωνών ώρας πρέπει να προέρχονται από χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή ενός λογαριασμού υπευθύνου. Επίσης, η ζώνη ώρας μπορεί να μετατοπιστεί μόνο προς τα ανατολικά, π.χ. από τη Μέση Ώρα Γκρίνουιτς (GMT) στην Τυπική ώρα Ινδίας (IST). Δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε ξανά τη ζώνη ώρας, αν την έχουμε επαναφέρει ήδη μία φορά κατόπιν αιτήματός σας. 
Καθυστερήσεις GDN

Για να αρχίσουν να προβάλλονται οι εγκεκριμένες διαφημίσεις για τις νέες καμπάνιες GDN, απαιτούνται 12 ώρες. Οι αλλαγές στο GDN εξαρτώνται από το πόσο μεγάλη είναι η καθυστέρηση. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές στο GDN εφαρμόζονται με μεγαλύτερη καθυστέρηση σε σχέση με τις καμπάνιες αναζήτησης.

Έχετε υπόψη τα εξής:

Τα δεδομένα απόδοσης δεν είναι διαθέσιμα αμέσως, ενώ ορισμένες αναφορές ενημερώνονται μόνο μία φορά την ημέρα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον καθορισμό της ανανέωσης δεδομένων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
4359045000100833336
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067