Поправяне на липсващи данни и несъответствия

Понякога може да забележите, че в отчет, който сте изтеглили, липсват някои подробности или че данните Ви не съвпадат с това, което виждате в Google Анализ или в отчетите от трети страни. Кликнете върху връзката в тази статия, която най-добре описва проблема Ви, за да разберете какво се случва.

Липсващи данни

В отчета липсват данни

В някои случаи изтегленият отчет от редактора на отчети може да не включва данни от таблиците за ефективност на профила Ви. Ако например кликванията или импресиите в даден ред са 0, редакторът на отчети ще премахне тези данни от изтегления отчет.

Можете също да филтрирате редовете, съдържащи 0, в редактора на отчети.

В отчета липсват общи суми

Ако приложите определени сегменти към данните си и след това изтеглите отчета, може да видите „--“ вместо общи стойности в обобщаващите редове. Данните не са налице, понеже общата сума би дала неточна информация.

Например „тип кликване“ може да важи за няколко аспекта на една и съща импресия (например за една и съща реклама може да има импресия от обаждане чрез кликване и импресия от заглавието). Ако сте приложили сегмента Тип кликване към данните си, в изтегления отчет ще видите „--“ вместо общи стойности. В този случай общата сума би била неточна, тъй като някои импресии биха били преброени двойно.

В отчета липсват графи

Понякога, ако при изтеглянето на таблица в раздела Кампании опитате да включите определени сегменти, някои графи от нея може да бъдат изключени от отчета Ви, защото не всички статистически данни в графите са налице за всички сегменти.

Да предположим например, че в отчета си за кампанията искате да включите сегментите за проследяване на реализациите. Тъй като с едно кликване може да са свързани няколко действия, водещи до реализация, не е възможно в един и същ отчет да се включат както статистически данни за реализациите, така и основни показатели за ефективността (като например кликвания и импресии). Вместо това бихте могли да добавите в таблицата си графи, съдържащи показатели за реализациите, като „% на реал.“, „Обща стойност на реал.“ и „Цена/реал.“. Ако в таблицата има графи за основни показатели за ефективността, те няма да се включат в отчета.

В отчета липсват определени ключови думи

В даден отчет ще се показват само ключови думи, които са получили поне една импресия през отчетния период. Ако например отчетът Ви обхваща последните седем дни и ключовата дума „саксия“ не е получила импресии през това време, тя няма да се покаже в него.

Ако не виждате определена ключова дума, опитайте да разширите периода от време, преди да изтеглите отчета си.

Някои особено подробни ключови думи може просто да не получават никакви импресии. Ключовите думи, които не получат импресии за период от 90 дни, в крайна сметка ще бъдат деактивирани.

Несъответствия в данните

Може да забележите един от два типа несъответствия между статистическите данни в профилите си в Google Ads и тези в регистрационните файлове на уеб сървъра си или в проследяващия софтуер на трета страна:

 • Първият тип се наблюдава, когато регистрационните файлове на сървъра или проследяващият софтуер на трета страна показват по-малко кликвания върху рекламите Ви, отколкото статистическите данни в Google Ads.
 • Вторият тип е, когато външна фирма за проверка на кликванията отчете повече невалидни кликвания, отколкото са установени от екипа на Google Ads за качество на рекламния трафик.

Научете повече

Разлики между Google Анализ и Google Ads

Има случаи, когато данните Ви в Google Ads може да се разминават с импортираните от Google Анализ. Някои от най-честите причини са следните:

 • Google Ads проследява кликвания, докато Google Анализ проследява посещения. Има няколко причини тези показатели евентуално да се различават:
  • Посетител може да кликне няколко пъти върху рекламата Ви. Когато човек кликне няколко пъти върху една реклама по време на една и съща сесия, Google Ads записва няколко кликвания, докато Google Анализ разпознава отделните показвания на страници като едно посещение.
  • Човек може да кликне върху реклама, а по-късно, по време на друга сесия, да се върне направо в сайта посредством отметка или запазена връзка. Това ще се отчете като едно кликване в Google Ads, но като няколко посещения в Google Анализ.
  • Посетител може да кликне върху рекламата Ви, но после да размисли и да не изчака цялостното зареждане на страницата, като кликне за преминаване на друга страница или като натисне бутоните за спиране или за връщане назад в браузъра. В този случай Google Анализ няма да регистрира посещение, но Google Ads пак ще отброи кликването.
 • За да бъде таксуването по-точно, Google Ads филтрира автоматично невалидните кликвания в отчетите Ви. Google Анализ обаче отчита тези кликвания като посещения в уебсайта Ви, за да покаже пълния набор от данни за трафика.
 • Сравняването на дълги периоди от време може да включва интервали, в които профилите Ви не са били свързани.
Кликванията превишават импресиите/CTR е над 100%

Макар че в действителност не е възможно да имате повече кликвания, отколкото импресии, понякога отчетите за профила Ви може да показват именно това, или честота на кликване (CTR) над 100%.

Защо се случва това? Първо, отчетите, които виждате в профила си, не са в реално време. Кликванията се актуализират приблизително на всеки час, а импресиите – на няколко часа. Затова е възможно броят на кликванията в отчетите Ви да превиши броя на импресиите, докато отчетите Ви бъдат напълно актуализирани. Това обикновено се случва в края на деня (23:59 ч. в часовата зона, която сте избрали за профила си).

За да бъдат отчетите Ви възможно най-точни, съветваме Ви да ги преглеждате на следващия ден, след като сървърите са приключили с отчитането на кликванията и импресиите.

Второ, тъй като браузърите кешират резултатите от търсенето и рекламите на страниците с тези резултати, технологията ни регистрира само една рекламна импресия на търсене. Отчетите Ви обаче ще показват няколко кликвания, ако посетител кликне върху рекламата Ви повече от един път в кеширана сесия на браузъра.

Може да видите определен брой многократни кликвания в регистрационните файлове на уеб сървъра си. Тези кликвания представляват легитимни посетители, които са използвали рекламите Ви по очакваните начини. Възможно е посетител действително да кликне върху рекламата Ви повече от веднъж. Така например той може да прави сравнение при пазаруване или да се връща в сайта Ви за повече информация. Освен това някои доставчици на интернет услуги задават един IP адрес на няколко души. В такъв случай няколко кликвания от един и същ IP адрес не означават, че някой е кликнал многократно върху рекламата Ви.

Отделните потребители, кликванията и реализациите са отчетени като дробни числа в изгледа „Обхват и честота“ на раздела „Величини“

Тъй като прогнозната честота се определя въз основа на данни от извадка, прогнозата за отделните потребители и последващите им кликвания невинаги е цяло число.

Данните са засегнати от лятното часово време

Часовата Ви зона се отразява върху времето, което се показва в отчетите, и може да окаже влияние и върху други настройки, като например насочването.Статистическите данни в Google Ads винаги ще отразяват местното време в часовата зона, която сте избрали за профила си.

Много държави всяка година коригират официалното време, за да използват по-пълноценно дневната светлина по време на летните месеци. Това често се нарича преминаване към „лятно време” или към „лятно часово време”. Ако часовата зона, която сте задали за профила си, се променя по този начин, графикът и статистическите данни за профила Ви в Google Ads също ще се коригират автоматично. Корекция се извършва и при връщането към астрономическото време в края на лятото.

Ако искате, можете да настроите профила си към Средно гринуичко време (GMT) през цялата година, при което няма промяна към лятно часово време. Трябва да направите този избор по време на регистрирането на профила си.

За да видите часовата си зона:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon], след което в „Настройка“ кликнете върху Предпочитания.
 3. В секцията Часова зона ще е посочена зоната Ви.

В случай че наистина искате да актуализирате часовата си зона, моля, свържете се с нас, за да заявите промяна.

Можем да зададем отново часовата Ви зона само веднъж, затова, моля, изберете новата си часова зона внимателно. Заявките за промяна на часовата зона трябва да бъдат изпратени от потребител с администраторски достъп до профил на мениджър, като часовата Ви зона може да се премества само на изток – например от GMT (Средно време по Гринуич) към IST (Индийско стандартно време). Ако часовата Ви зона вече веднъж е била задавана отново по Ваше искане, няма да можем да направим нова промяна в нея.
Забавяния за дисплейната мрежа на Google

За нови кампании в дисплейната мрежа на Google одобрените реклами започват да се показват след 12 часа. За промени в тази мрежа забавянето варира. По принцип обаче забавянето при влизането в сила на промени в дисплейната мрежа е по-дълго спрямо това за кампании в мрежата за търсене.

Имайте предвид следното

Информацията за ефективността не е налице незабавно и някои отчети се актуализират само веднъж на ден. Научете повече за това, как да определите актуалността на данните си.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false