Αξιολόγηση απόδοσης διαφήμισης στο Δίκτυο αναζήτησης

Δημιουργήσατε τη διαφήμισή σας, η οποία είναι ενεργοποιημένη και προβάλλεται. Το επόμενο βήμα σας είναι να βρείτε ποια είναι η απόδοσή της. Μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε, παρακολουθώντας στατιστικά στοιχεία, όπως κλικ και εμφανίσεις. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να αναλογιστείτε τι θέλετε να πετύχετε με την καμπάνια σας, ώστε να εστιάσετε στα στατιστικά στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας.

Αν τώρα αρχίζετε να παρακολουθείτε την απόδοσή σας, ξεκινήστε κάνοντας κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες στο μενού πλοήγησης στα αριστερά στον λογαριασμό Google Ads. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις ή Λέξεις-κλειδιά από το μενού σελίδων στα αριστερά, για να δείτε πίνακες στατιστικών στοιχείων που εμφανίζουν μια ολοκληρωμένη, προσαρμόσιμη προβολή όλων των δεδομένων σας. Μπορείτε να διατηρήσετε την απλή μορφή της αναφοράς ή να εντρυφήσετε περισσότερο, εάν θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για την επιτυχία των καμπανιών σας.

Το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών είναι ένα αναλυτικό εργαλείο που σας δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράτε με τα δεδομένα σας, χρησιμοποιώντας πολυδιάστατους πίνακες και γραφήματα.

 • Μια απλή διεπαφή μεταφοράς και απόθεσης σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε γρήγορα πολυδιάστατους πίνακες και γραφήματα, μειώνοντας την ανάγκη λήψης των δεδομένων σας για βαθύτερη ανάλυση. 
 • Η ανάλυση πολλών τμημάτων σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε τα δεδομένα σας με μεγαλύτερο επίπεδο ευαισθησίας στους πίνακες και τα γραφήματά σας.
 • Τα προσαρμοσμένα γραφήματα σάς επιτρέπουν να οπτικοποιείτε γρήγορα τα μοτίβα και τις τάσεις στα δεδομένα σας.
 • Το σύνθετο φιλτράρισμα και η ταξινόμηση σάς δίνουν τη δυνατότητα φιλτραρίσματος σε τμηματοποιημένες μετρήσεις (π.χ. κλικ από κινητά) και ταξινόμησης σύμφωνα με πολλές στήλες.

Μάθετε πώς μπορείτε να εξερευνήσετε τα δεδομένα σας με το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών.

Κλικ, εμφανίσεις και αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων

Για να σας βοηθήσουμε να λαμβάνετε εύχρηστα δεδομένα παρακολούθησης για τις διαφημίσεις σας που προβάλλονται στο Δίκτυο αναζήτησης, προτείνουμε να παρακολουθείτε τα κλικ και τις εμφανίσεις των διαφημίσεων και των λέξεων-κλειδιών σας. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στατιστικά στοιχεία στις στήλες του πίνακα στατιστικών στοιχείων του λογαριασμού σας. Αν δεν τα βλέπετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο ΣτήλεςΣτήλες, επιλέξτε Τροποποίηση στηλών και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Επίσης, σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τις εξής πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις και τις λέξεις-κλειδιά σας:

Απόδοση διαφήμισης
 • Κατάσταση: Στην αριστερή στήλη του πίνακα στατιστικών στοιχείων, στη σελίδα "Διαφημίσεις και επεκτάσεις", εμφανίζονται σύμβολα που υποδεικνύουν αν οι διαφημίσεις, οι ομάδες διαφημίσεων ή οι καμπάνιες σας προβάλλονται ή είναι σε παύση.
 • Συνάφεια διαφημίσεων: Από τη σελίδα Λέξεις-κλειδιά, προσθέστε τη στήλη Συνάφεια διαφημίσεων. Θα εμφανιστεί μια κατάσταση λέξεων-κλειδιών που μετρά πόσο σχετικές είναι οι λέξεις-κλειδιά με τις διαφημίσεις σας. Εάν ο βαθμός σχετικότητας είναι κάτω από τον μέσο όρο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ίσως θα μπορούσατε να ενημερώσετε το δημιουργικό, ώστε να είναι πιο σχετικό με τις λέξεις-κλειδιά σας ή να διαχωρίσετε την ομάδα διαφημίσεων σε πολλές ομάδες διαφημίσεων, στις οποίες οι διαφημίσεις ενδέχεται να είναι πιο σχετικές με τις λέξεις-κλειδιά σας.

Για να επιτυγχάνεται μια συνολικά καλή απόδοση των διαφημίσεων, μην αφιερώνετε ιδιαίτερα πολύ χρόνο στην ανάλυση των διαφημίσεων σε επίπεδο βαθμού ευαισθησίας. Αντ' αυτού, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές:

 • Ορίστε τη ρύθμιση εναλλαγής διαφημίσεων σε "Βελτιστοποίηση"
 • Προσθέστε τουλάχιστον τρεις διαφημίσεις στις ομάδες διαφημίσεών σας
 • Ενεργοποιήστε τουλάχιστον τρεις επεκτάσεις διαφημίσεων
Απόδοση λέξης-κλειδιού
 • Κατάσταση: Στην αριστερή στήλη του πίνακα στατιστικών στοιχείων, στη σελίδα "Διαφημίσεις και επεκτάσεις", εμφανίζονται σύμβολα που υποδεικνύουν αν οι διαφημίσεις, οι ομάδες διαφημίσεων ή οι καμπάνιες σας προβάλλονται ή είναι σε παύση.
 • Κατάσταση λέξεων-κλειδιών: Η στήλη Κατάσταση του πίνακα στατιστικών στοιχείων στη σελίδα Λέξεις-κλειδιά σάς ενημερώνει αν οι λέξεις-κλειδιά σας είναι κατάλληλες για προβολή. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από την κατάσταση μιας λέξης-κλειδιού, για να δείτε μια σύνοψη της κατάστασής της. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο κουμπί Λεπτομέρειες λέξης-κλειδιού και κατόπιν επιλέξτε Διάγνωση λέξεων-κλειδιών, για να δείτε πληροφορίες για πολλές καταστάσεις λέξεων-κλειδιών ταυτόχρονα.
 • Δείκτης ποιότητας: Σε αυτήν τη στήλη μπορείτε να παρακολουθείτε τους Δείκτες ποιότητας των λέξεων-κλειδιών.  Η στήλη δεν είναι ορατή από προεπιλογή στους πίνακες στατιστικών στοιχείων των νέων λογαριασμών, αλλά μπορείτε να την εμφανίσετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά στο μενού σελίδων στα αριστερά, κατόπιν στο εικονίδιο Στήλες Στήλες και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Τροποποίηση στηλών από το αναπτυσσόμενο μενού. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δείκτης ποιότητας και επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το στοιχείο Δείκτης ποιότητας.
 • Όροι αναζήτησης: Μπορείτε να δείτε τους πραγματικούς όρους αναζήτησης που αύξησαν την επισκεψιμότητα στις διαφημίσεις σας στη σελίδα Λέξεις-κλειδιά. Κάντε κλικ στην επιλογή Όροι αναζήτησης στο επάνω μέρος της σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όροι αναζήτησης στο αναπτυσσόμενο μενού που θα εμφανιστεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, για να προσδιορίσετε ποιες λέξεις-κλειδιά έχουν την καλύτερη απόδοση και να βρείτε νέες λέξεις-κλειδιά τις οποίες θα προσθέσετε στον λογαριασμό σας. Αν διαπιστώσετε ότι μη συναφείς όροι ενεργοποιούν τη διαφήμισή σας, μπορείτε να προσθέσετε τους όρους αυτούς ως αρνητικές λέξεις-κλειδιά, για να αποτρέψετε την εμφάνιση της διαφήμισής σας για τους συγκεκριμένους όρους.
Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων με βάση τους στόχους της καμπάνιας

Είναι πάντα σημαντικό να έχετε υπόψη τους στόχους της καμπάνιας σας, όταν ανατρέχετε στα στατιστικά στοιχεία του λογαριασμού σας. Ανάλογα με το τι θέλετε να πετύχετε, ορισμένα στατιστικά στοιχεία θα είναι συναφή και πολύ χρήσιμα, ενώ άλλα μπορεί να είναι λιγότερο χρήσιμα. Επιλέξτε έναν στόχο από την παρακάτω λίστα, για να δείτε περισσότερες προτάσεις σχετικά με το τι πρέπει να παρακολουθείτε:

Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων για διαφημίσεις για κινητά σε συσκευές προηγμένης τεχνολογίας

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Τμήμα Τμήμα και επιλέξτε Συσκευή, για να δείτε τα δεδομένα στην καμπάνια σας τμηματοποιημένα ανά συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συγκρίνετε στατιστικά στοιχεία, όπως κλικ, εμφανίσεις ή μετατροπές, για προσωπικούς υπολογιστές και κινητές συσκευές προηγμένης τεχνολογίας. Η τμηματοποίηση των δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποιες καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων, διαφημίσεις ή λέξεις-κλειδιά έχουν την καλύτερη απόδοση για έναν συγκεκριμένο τύπο συσκευής, ειδικά για καμπάνιες που συνδυάζουν προσωπικούς υπολογιστές και κινητές συσκευές.

Συμβουλή

Μπορείτε να δείτε την απόδοση των σελίδων προορισμού για ολόκληρο τον λογαριασμό ή για συγκεκριμένες καμπάνιες και ομάδες διαφημίσεων. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναφοράς  στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Προκαθορισμένες αναφορές (παλαιότερα Ιδιότητες). Στη συνέχεια, επιλέξτε Βασικές και έπειτα Τελικό URL.  

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας