Hiệu suất tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo

Google Ads được tổ chức thành ba lớp (cấp): tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo. Bằng cách tự mình làm quen với các cấp khác nhau của tài khoản Google Ads, bạn có thể dễ dàng tìm được dữ liệu hiệu suất chính xác mà bạn đang tìm kiếm.

Hãy lưu ý ba cấp này, bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem của dữ liệu hiệu suất của bạn để làm cho chế độ xem rộng hoặc cụ thể như bạn muốn. Để giúp bạn điều hướng, bảng điều khiển bên của tài khoản Google Ads bắt đầu với cấp rộng nhất -- "Tất cả chiến dịch" -- và thu hẹp tập trung khi bảng điều khiển di chuyển xuống. Sau khi nhấp vào chiến dịch riêng lẻ, bạn sẽ thấy nhóm quảng cáo nằm trong mỗi chiến dịch.

Tài khoản của bạn được liên kết với một địa chỉ email, mật khẩu và thông tin thanh toán duy nhất. Vì mục đích báo cáo, mặc dù hữu ích khi nghĩ rằng tài khoản của bạn là một tập hợp các chiến dịch. Nếu bạn muốn xem dữ liệu hiệu suất cho toàn bộ tài khoản của mình, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch trong bảng điều khiển bên của tài khoản Google Ads. Tổng số tất cả các hàng được liệt kê ở cuối bảng thống kê của bạn.

Trình chỉnh sửa báo cáo

Trình chỉnh sửa báo cáo là công cụ phân tích cho phép bạn tương tác với dữ liệu của mình thông qua các bảng và biểu đồ đa chiều.

 • Giao diện kéo và thả đơn giản cho phép bạn tạo và chỉnh sửa nhanh các biểu đồ và bảng đa chiều. Nhờ đó, bạn không cần tải dữ liệu xuống để phân tích sâu hơn. 
 • Tính năng phân tích nhiều phân đoạn cho phép bạn chia nhỏ dữ liệu hơn nữa trong các bảng và biểu đồ.
 • Biểu đồ tùy chỉnh cho phép bạn nhanh chóng hình ảnh hóa các mô thức và xu hướng trong dữ liệu của mình.
 • Tính năng lọc và sắp xếp nâng cao cho phép bạn lọc ra các chỉ số được phân đoạn (ví dụ: số lượt nhấp trên thiết bị di động) và sắp xếp theo nhiều cột.

Tìm hiểu cách khám phá dữ liệu bằng Trình chỉnh sửa báo cáo.

Xem dữ liệu cho toàn bộ tài khoản của bạn

Dưới đây là cách có bản tổng quan nhanh về hiệu suất Google Ads tổng thể của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Tham số.
 4. Nhấp vào nút Chế độ xem để chọn khoảng thời gian mà bạn muốn sử dụng để tổ chức số liệu thống kê của mình.
 5. Khi bảng dữ liệu thống kê trông giống như bạn muốn, chỉ cần nhấp vào nút tải xuống Biểu tượng tải xuống để tải xuống bảng thống kê làm báo cáo.

Mẹo: Sử dụng công cụ chọn loại chiến dịch

Bạn có thể sử dụng công cụ chọn loại chiến dịch để chuyển đổi dễ dàng giữa các chế độ xem báo cáo theo loại chiến dịch, như Mua sắm hoặc Mạng hiển thị. Tùy chọn này xuất hiện dưới dạng một menu thả xuống bên cạnh Tất cả chiến dịch trong menu điều hướng bên nếu bạn có nhiều hơn một loại chiến dịch trong tài khoản. Bạn sẽ chỉ có thể chọn một loại chiến dịch cho trước nếu tài khoản của bạn thực sự chứa loại chiến dịch đó.

Dữ liệu chiến dịch của bạn

Chiến dịch riêng lẻ có ngân sách và cài đặt riêng để xác định vị trí hiển thị cho các quảng cáo của bạn và được tạo thành bởi tập hợp các nhóm quảng cáo. Mỗi chiến dịch của bạn được liệt kê trong bảng điều khiển bên của tài khoản Google Ads của bạn và các chiến dịch cũng xuất hiện khi bạn nhấp vào tab Chiến dịch ở giữa màn hình.

Xem dữ liệu chiến dịch

Dưới đây là cách xem dữ liệu hiệu suất chiến dịch của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tên chiến dịch mà bạn quan tâm để xem nhóm quảng cáo của chiến dịch đang hoạt động như thế nào. Để xem các chiến dịch cụ thể cho báo cáo của bạn, hãy nhấp vào nút Bộ lọc để thiết lập bộ lọc chiến dịch.
 4. Khi bảng dữ liệu thống kê trông giống như bạn muốn, chỉ cần nhấp vào nút tải xuống Biểu tượng tải xuống để tải xuống bảng thống kê làm báo cáo.

Báo cáo chi tiết chiến dịch cung cấp một phương pháp để xem tính năng và cài đặt nào được bật trong mỗi chiến dịch của bạn. Dưới đây là cách xem báo cáo chi tiết chiến dịch:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab phụ Tham số.
 4. Từ menu thả xuống “Chế độ xem”, chọn Chi tiết chiến dịch.

Dữ liệu nhóm quảng cáo của bạn

Nhóm quảng cáo của bạn chứa một tập hợp các quảng cáo tương tự cũng như các từ và cụm từ, được gọi là từ khóa, mà bạn muốn kích hoạt quảng cáo của mình hiển thị. Khi bạn nhấp vào một chiến dịch, Google Ads sẽ hiển thị cho bạn chế độ xem hiệu suất của chiến dịch được chia nhỏ theo các nhóm quảng cáo riêng lẻ của chiến dịch. Bạn cũng có thể xem dữ liệu nhóm quảng cáo bằng cách nhấp vào tab Nhóm quảng cáo ở giữa màn hình.

Xem dữ liệu nhóm quảng cáo

Dưới đây là cách xem dữ liệu hiệu suất của nhóm quảng cáo của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Chọn nhóm quảng cáo mà bạn quan tâm.
  • Để bao gồm tất cả nhóm quảng cáo từ một chiến dịch cụ thể, hãy nhấp vào tên chiến dịch trong bảng. Bạn sẽ được đưa đến tab "Nhóm quảng cáo" cho chiến dịch đó.
  • Để bao gồm tất cả các nhóm quảng cáo trong tài khoản của bạn, hãy nhấp vào tab Nhóm quảng cáo trong khi đang xem "Tất cả chiến dịch".
  • Để bao gồm nhóm các quảng cáo cụ thể từ các chiến dịch khác nhau, đầu tiên nhấp vào tab Nhóm quảng cáo trong khi đang xem "Tất cả chiến dịch". Sau đó nhấp vào nút Bộ lọc để thiết lập bộ lọc nhóm quảng cáo.

Báo cáo chi tiết nhóm quảng cáo cung cấp một phương pháp để xem tính năng và cài đặt nào được bật trong mỗi nhóm quảng cáo của bạn. Sau đây là cách xem báo cáo chi tiết nhóm quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab phụ Tham số.
 4. Từ menu thả xuống “Chế độ xem”, chọn Chi tiết nhóm quảng cáo.

Ví dụ

Hãy xem cách một doanh nghiệp có thể thiết lập chiến dịch và nhóm quảng cáo Google Ads của mình. Tài khoản thuộc về một nhà sản xuất sô-cô-la (ngon tuyệt!) muốn quảng cáo sản phẩm của mình để tăng doanh số bán hàng trực tuyến.

Chủ sở hữu quyết định tổ chức nỗ lực quảng cáo của họ vào hai chiến dịch. Một chiến dịch quảng bá loại thanh kẹo sô-cô-la mới và chiến dịch thứ hai quảng bá hộp quà tặng ngày lễ của họ. Họ chia mỗi chiến dịch thành các nhóm quảng cáo có liên quan được nhắm mục tiêu. Một trong các nhóm quảng cáo cho chiến dịch thanh kẹo sô-cô-la được dành riêng cho thanh kẹo mâm xôi phổ biến của công ty. Một nhóm quảng cáo khác dành riêng cho thanh kẹo caramel và nhóm thứ ba cho thanh kẹo sô-cô-la ngâm với gừng. Tài khoản này sẽ giống như bên dưới:

Tài khoản:
Nhà sản xuất sô-cô-la
 
Chiến dịch 1:
Thanh kẹo sô-cô-la
Chiến dịch 2:
Hộp quà tặng Ngày lễ tình nhân
Nhóm quảng cáo:
Thanh kẹo mâm xôi
Thanh kẹo caramel
Thanh kẹo gừng
Nhóm quảng cáo:
Hộp quà giảm giá 30%
Giao hộp quà miễn phí
Sô-cô-la cho Valentine xa xỉ

Mỗi nhóm quảng cáo có thể chứa nhiều quảng cáo. Điều này giúp nhà sản xuất sô-cô-la so sánh chẳng hạn như hiệu suất cho văn bản quảng cáo khác nhau và xem một phiên bản tạo nên nhiều lần nhấp hơn hoặc doanh số cao hơn phiên bản khác hay không.

Khi bạn quen với cấu trúc tài khoản Google Ads của mình, bạn có thể xem và tùy chỉnh dữ liệu trong bảng thống kê và tải xuống báo cáo để theo dõi hiệu suất chiến dịch, các chiến dịch riêng lẻ và nhóm quảng cáo -- cũng như quảng cáo và từ khóa của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố