Hiệu suất tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo

Google Ads được chia thành 3 lớp (cấp độ): tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo. Khi hiểu rõ các cấp độ này của tài khoản Google Ads, bạn có thể dễ dàng tìm được đúng dữ liệu hiệu suất mà mình đang cần.

Khi lưu tâm đến 3 cấp độ này, bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem dữ liệu hiệu suất để xem dữ liệu tổng quan hay cụ thể theo nhu cầu. Để giúp bạn làm quen, bảng điều khiển bên của tài khoản Google Ads bắt đầu bằng cấp độ rộng nhất ("Tất cả chiến dịch"), tiếp đến là các cấp độ cụ thể hơn ở dưới. Sau khi nhấp vào một chiến dịch, bạn sẽ thấy các nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó.

Tài khoản của bạn được liên kết với một địa chỉ email, mật khẩu và thông tin thanh toán duy nhất. Tuy nhiên, xét về mặt báo cáo, bạn có thể coi tài khoản của mình là một tập hợp các chiến dịch. Nếu bạn muốn xem dữ liệu hiệu suất cho toàn bộ tài khoản của mình, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch trong bảng điều khiển bên của tài khoản Google Ads. Tổng hiệu suất cho tất cả các hàng nằm ở cuối bảng thống kê.

Tính năng giải thích cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những thay đổi lớn trong hiệu suất tài khoản của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Để xem Nội dung giải thích, bạn hãy di chuột qua một chỉ số bất kỳ được gạch chân và nhấp vào Xem giải thích. Khả năng áp dụng tính năng này có thể khác nhau dựa trên các tiêu chí khác nhau như loại chiến dịch hoặc loại chiến lược giá thầu. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về tính năng giải thích

 

Trình chỉnh sửa báo cáo

Trình chỉnh sửa báo cáo là công cụ phân tích cho phép bạn tương tác với dữ liệu của mình thông qua các bảng và biểu đồ đa chiều.

 • Giao diện kéo và thả đơn giản cho phép bạn tạo và chỉnh sửa nhanh các biểu đồ và bảng đa chiều. Nhờ đó, bạn không cần tải dữ liệu xuống để phân tích sâu hơn. 
 • Tính năng phân tích nhiều phân đoạn cho phép bạn chia nhỏ dữ liệu hơn nữa trong các bảng và biểu đồ.
 • Biểu đồ tùy chỉnh cho phép bạn nhanh chóng hình ảnh hóa các mô thức và xu hướng trong dữ liệu của mình.
 • Tính năng lọc và sắp xếp nâng cao cho phép bạn lọc ra các chỉ số được phân đoạn (ví dụ: số lượt nhấp trên thiết bị di động) và sắp xếp theo nhiều cột.

Tìm hiểu cách khám phá dữ liệu bằng Trình chỉnh sửa báo cáo.

Xem dữ liệu cho toàn bộ tài khoản của bạn

Bạn hãy làm như sau để tải báo cáo ngắn gọn về hiệu suất tổng thể cho tài khoản Google Ads của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Tham số.
 4. Nhấp vào nút Chế độ xem để chọn khoảng thời gian mà bạn muốn dùng để sắp xếp dữ liệu thống kê của mình.
 5. Khi bảng thống kê đã có đủ thông tin bạn muốn, hãy nhấp vào biểu tượng tải xuống Biểu tượng tải xuống để tải bảng này xuống dưới dạng một báo cáo.

Mẹo: Sử dụng công cụ chọn loại chiến dịch

Bạn có thể sử dụng công cụ chọn loại chiến dịch để chuyển đổi dễ dàng giữa các chế độ xem báo cáo theo loại chiến dịch, như Mua sắm hoặc Mạng hiển thị. Tùy chọn này xuất hiện dưới dạng một menu thả xuống bên cạnh Tất cả chiến dịch trong menu điều hướng bên nếu bạn có nhiều hơn một loại chiến dịch trong tài khoản. Bạn sẽ chỉ có thể chọn một loại chiến dịch cho trước nếu tài khoản của bạn thực sự chứa loại chiến dịch đó.

Dữ liệu chiến dịch của bạn

Mỗi chiến dịch được tạo từ các nhóm quảng cáo và sẽ có ngân sách cũng như chế độ cài đặt riêng để xác định vị trí hiển thị cho quảng cáo. Mỗi chiến dịch của bạn được liệt kê trong bảng điều khiển bên của tài khoản Google Ads và cũng xuất hiện khi bạn nhấp vào thẻ Chiến dịch ở giữa màn hình.

Xem dữ liệu chiến dịch

Dưới đây là cách xem dữ liệu hiệu suất chiến dịch của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tên chiến dịch mà bạn quan tâm để xem nhóm quảng cáo của chiến dịch đang hoạt động như thế nào. Để xem các chiến dịch cụ thể cho báo cáo của bạn, hãy nhấp vào nút Bộ lọc để thiết lập một bộ lọc chiến dịch.
 4. Khi bảng thống kê đã có đủ thông tin bạn muốn, hãy nhấp vào biểu tượng tải xuống Biểu tượng tải xuống để tải bảng này xuống dưới dạng một báo cáo.

Báo cáo chi tiết chiến dịch cung cấp một phương pháp để xem tính năng và cài đặt nào được bật trong mỗi chiến dịch của bạn. Dưới đây là cách xem báo cáo chi tiết chiến dịch:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab phụ Tham số.
 4. Từ menu thả xuống “Chế độ xem”, chọn Chi tiết chiến dịch.

Dữ liệu nhóm quảng cáo của bạn

Nhóm quảng cáo của bạn chứa một tập hợp các quảng cáo tương tự nhau cũng như các từ và cụm từ (gọi là từ khóa) mà bạn muốn kích hoạt quảng cáo của mình để hiển thị cho người dùng. Khi bạn nhấp vào một chiến dịch, Google Ads sẽ hiển thị cho bạn một chế độ xem hiệu suất được chia nhỏ theo từng nhóm quảng cáo của chiến dịch đó. Bạn cũng có thể xem dữ liệu nhóm quảng cáo bằng cách nhấp vào thẻ Nhóm quảng cáo ở giữa màn hình.

Xem dữ liệu nhóm quảng cáo

Dưới đây là cách xem dữ liệu hiệu suất của nhóm quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chiến dịch.
 3. Chọn nhóm quảng cáo mà bạn quan tâm.
  • Để bao gồm tất cả nhóm quảng cáo từ một chiến dịch cụ thể, hãy nhấp vào tên chiến dịch trong bảng. Bạn sẽ được đưa đến tab "Nhóm quảng cáo" cho chiến dịch đó.
  • Để bao gồm tất cả các nhóm quảng cáo trong tài khoản của bạn, hãy nhấp vào tab Nhóm quảng cáo trong khi đang xem "Tất cả chiến dịch".
  • Để bao gồm nhóm các quảng cáo cụ thể từ các chiến dịch khác nhau, đầu tiên nhấp vào tab Nhóm quảng cáo trong khi đang xem "Tất cả chiến dịch". Sau đó, nhấp vào nút Bộ lọc để thiết lập một bộ lọc nhóm quảng cáo.

Báo cáo chi tiết nhóm quảng cáo cung cấp một phương pháp để xem tính năng và cài đặt nào được bật trong mỗi nhóm quảng cáo của bạn. Sau đây là cách xem báo cáo chi tiết nhóm quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab phụ Tham số.
 4. Từ menu thả xuống “Chế độ xem”, chọn Chi tiết nhóm quảng cáo.

Ví dụ

Hãy xem cách một doanh nghiệp có thể thiết lập các chiến dịch và nhóm quảng cáo trên Google Ads. Tài khoản của một nhà sản xuất sô-cô-la (yum!) muốn quảng cáo sản phẩm của họ để tăng doanh số bán hàng trực tuyến.

Các chủ sở hữu quyết định dùng 2 chiến dịch để quảng cáo. Một chiến dịch quảng bá loại thanh kẹo sô-cô-la mới và chiến dịch thứ hai quảng bá hộp quà tặng ngày lễ của họ. Họ chia mỗi chiến dịch thành các nhóm quảng cáo có liên quan được nhắm mục tiêu. Một trong các nhóm quảng cáo cho chiến dịch thanh kẹo sô-cô-la được dành riêng cho thanh kẹo mâm xôi phổ biến của công ty. Một nhóm quảng cáo khác dành riêng cho thanh kẹo caramel và nhóm thứ ba cho thanh kẹo sô-cô-la ngâm với gừng. Bạn có thể tưởng tượng tài khoản này như sau:

Tài khoản:
Nhà sản xuất sô-cô-la
 
Chiến dịch 1:
Thanh sôcôla
Chiến dịch 2:
Hộp quà cho Ngày lễ tình nhân
Các nhóm quảng cáo:
Thanh sô-cô-la hương mâm xôi
Thanh sô-cô-la hương caramel
Thanh sô-cô-la hương gừng
Nhóm quảng cáo:
Giảm giá 30% hộp quà tặng
Giao hàng miễn phí khi mua hộp quà tặng
Sô-cô-la cao cấp cho Ngày lễ tình nhân

Mỗi nhóm quảng cáo có thể chứa nhiều quảng cáo. Điều này giúp nhà sản xuất sô-cô-la đó so sánh hiệu suất, ví dụ hiệu suất của các văn bản quảng cáo để xem có phiên bản nào tạo ra nhiều lượt nhấp hay lượt mua hơn phiên bản khác hay không.

Khi đã hiểu rõ cấu trúc tài khoản Google Ads của mình, bạn có thể xem và tùy chỉnh dữ liệu trong bảng thống kê rồi tải báo cáo xuống để theo dõi hiệu suất của các chiến dịch, của từng chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false