Ngân sách tài khoản

Tùy chọn này cho phép bạn chỉ định số tiền cố định mà bạn muốn tài khoản của mình chi tiêu trong khoảng thời gian cố định. Tùy chọn này có sẵn cho nhà quảng cáo sử dụng lập hóa đơn hàng tháng làm cài đặt thanh toán.

Lưu ý: Ngân sách tài khoản trước đây được gọi là ngân sách đặt hàng.

  • Để xem trạng thái của bất kỳ ngân sách nào (kể cả số tiền chi tiêu còn lại trong mỗi ngân sách), hãy chuyển đến trang Thanh toán và nhấp vào Ngân sách tài khoản
  • Tài khoản sẽ ngừng chạy quảng cáo nếu ngân sách đã cạn hoặc đã đến ngày kết thúc được lên lịch. Hãy kiểm tra ngân sách tài khoản của bạn thường xuyên để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn luôn chạy.
  • Nếu đặt ngân sách thành "Không giới hạn," tổng mức chi tiêu của bạn sẽ không bị giới hạn bởi ngân sách tài khoản, mà sẽ phụ thuộc vào ngân sách trung bình hằng ngày mà bạn đã đặt cho mỗi chiến dịch.
  • Nếu bạn đặt ngày kết thúc và hạn mức ngân sách, mức chi tiêu hằng ngày vẫn sẽ phụ thuộc vào ngân sách trung bình hằng ngày, nhưng đồng thời cũng tuân theo hạn mức ngân sách mà bạn đã đặt trong khung thời gian quy định.

Tìm hiểu thêm về ngân sách tài khoản

Cách tạo ngân sách tài khoản

Tìm hiểu về phương thức lập hóa đơn hằng tháng

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố