Ngân sách tài khoản

Ngân sách tài khoản giúp bạn chỉ định một số tiền cố định mà bạn muốn tài khoản của mình chi tiêu trong một khoảng thời gian cố định. Lựa chọn này dành cho những nhà quảng cáo sử dụng phương thức lập hoá đơn hằng tháng trong chế độ cài đặt thông tin thanh toán.

Lưu ý: Ngân sách tài khoản trước đây được gọi là yêu cầu ngân sách.

  • Để xem trạng thái của một ngân sách bất kỳ, kể cả số tiền còn lại để chi tiêu trong mỗi ngân sách, hãy nhấp vào biểu tượng Thanh toán Biểu tượng thanh toán trong trình đơn bên trái, sau đó nhấp vào Ngân sách tài khoản.
  • Tài khoản sẽ ngừng phân phát quảng cáo nếu đã chi tiêu hết ngân sách hoặc đã đến ngày kết thúc bạn đặt cho ngân sách. Hãy thường xuyên kiểm tra ngân sách tài khoản để đảm bảo quảng cáo vẫn tiếp tục chạy.
  • Nếu đặt ngân sách thành "Không giới hạn," tổng mức chi tiêu của bạn sẽ không bị giới hạn bởi ngân sách tài khoản, mà sẽ phụ thuộc vào ngân sách trung bình hằng ngày bạn đặt cho mỗi chiến dịch.
  • Nếu bạn đặt ngày kết thúc và số tiền cho ngân sách, thì mức chi tiêu hằng ngày sẽ vẫn nằm trong phạm vi ngân sách trung bình hằng ngày, nhưng số tiền ngân sách sẽ là hạn mức bổ sung cho khung thời gian mà bạn đã đặt.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính