Badyet ng account

Isang opsyon kung saan puwede kang magtakda ng isang partikular na halaga na gusto mong gastusin ng iyong account sa loob ng isang itinakdang yugto ng panahon. Available ito sa mga advertiser na gumagamit ng buwanang pag-i-invoice bilang setting ng pagbabayad.

Paalala: Kilala dati ang mga badyet ng account bilang mga order ng badyet.

  • Para tingnan ang status ng anumang badyet, kabilang ang halaga ng gastos na natitira para sa bawat isa, mag-navigate papunta sa iyong mga page na Pagsingil at i-click ang Mga badyet ng account
  • Hihinto ang iyong account sa pagpapagana ng mga ad kung naubos na ang iyong badyet o kung naabot mo na ang petsa ng pagtatapos na naitakda mo para sa iyong badyet. Regular na tingnan ang iyong mga badyet ng account para matiyak na tuloy-tuloy na gagana ang iyong mga ad.
  • Kung itatakda mo ang halaga ng iyong badyet sa "Walang limitasyon," hindi malilimitahan ng badyet ng account ang kabuuang gastos mo, at sa halip ay malilimitahan ito ng average na pang-araw-araw na badyet na itinakda mo para sa bawat campaign.
  • Kung may petsa ng pagtatapos at halaga ang isang badyet, kokontrolin pa rin ng mga average na pang-araw-araw na badyet ang pang-araw-araw na gastos, pero ang halaga ng badyet ay nagsisilbing karagdagang limitasyon para sa itinakdang yugto ng panahon.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu