การแสดงผลเกินงบ: คำจำกัดความ

ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2017 เป็นต้นไป แคมเปญต่างๆ จะใช้จ่ายเกินงบประมาณรายวันเฉลี่ยได้สูงสุด 2 เท่า ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการโฆษณา เช่น จำนวนคลิกและ Conversion

คุณใช้จ่ายเกินงบประมาณรายวันได้สูงสุด 2 เท่าในวันที่มีการเข้าชมสูง แล้วระบบจะทำให้การใช้จ่ายสมดุลด้วยการนำไปเฉลี่ยกับวันที่คุณมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่างบประมาณรายวัน อย่างไรก็ตาม สำหรับแคมเปญที่คุณจ่ายสำหรับ Conversion ก็อาจมีค่าใช้จ่ายรายวันเกินงบประมาณรายวันไปมากกว่า 2 เท่าได้

โปรดทราบว่าเราจะไม่เรียกเก็บเงินคุณเกินจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน ซึ่งก็คือจำนวนวันเฉลี่ยใน 1 เดือน (30.4) คูณด้วยงบประมาณรายวันเฉลี่ย

เหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายสะสมใน 1 วันมากกว่าจำนวนเงินงบประมาณรายวันเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม Google Ads จะกันไม่ให้แคมเปญใช้งบประมาณเกินกว่าที่ตั้งไว้ในเดือนดังกล่าวทั้งเดือน

  • การแสดงผลเกินงบจะช่วยชดเชยในวันที่มีการเข้าชมต่ำและไม่ได้แสดงโฆษณาของคุณมากนัก Google มีวิธีช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่พลาดแสดงโฆษณาในวันที่มีการแสดงผลเป็นจำนวนมากคือ Google อาจจะใช้งบประมาณของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ้างในแต่ละวัน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น คุณอาจมีค่าใช้จ่ายรวมรายวันสูงกว่างบประมาณรายวันเฉลี่ยถึง 2 เท่าสำหรับแคมเปญที่ไม่ได้จ่ายเงินสำหรับ Conversion  แต่หากเป็นแคมเปญที่จ่ายเงินสำหรับ Conversion ค่าใช้จ่ายรายวันก็อาจสูงกว่างบประมาณรายวันเฉลี่ยไปเกินกว่า 2 เท่าได้
  • อย่างไรก็ตาม ระบบของเราจะตรวจสอบว่าหลังจากที่ใช้บริการมา 1 เดือนเต็มแล้ว คุณจะไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินเกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้จากจำนวนวันโดยเฉลี่ยใน 1 เดือน (30.4) คูณด้วยงบประมาณรายวันเฉลี่ย
  • หาก Google แสดงโฆษณาเกินงบไปมาก ซึ่งส่งผลให้คุณมีค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่างบประมาณที่กำหนดในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินเต็ม 1 เดือน คุณจะได้รับเครดิตเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ
  • โปรดทราบว่าสำหรับแคมเปญที่คุณหยุดชั่วคราวในช่วงกลางเดือน หรือที่ไม่ได้ทำงานเต็มเดือน คุณอาจเห็นความไม่สอดคล้องระหว่างงบประมาณรายวันเฉลี่ยกับจำนวนเงินทั้งหมดที่เราเรียกเก็บจากคุณ
อะไรก็ตามที่เกินกว่า 2 เท่าของงบประมาณรายวันจะได้รับการคืนเงินเป็นเครดิตจากการแสดงผลเกิน แต่คุณจะยังได้รับมูลค่าจากการแสดงผลที่แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลเกินงบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน
ดูบทความเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว