การแสดงผลเกินงบ: คำจำกัดความ

เหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายสะสมใน 1 วันมากกว่าจำนวนเงินงบประมาณรายวันเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม Google Ads จะกันไม่ให้แคมเปญใช้งบประมาณเกินกว่าที่ตั้งไว้ในเดือนดังกล่าวทั้งเดือน

  • การแสดงผลเกินงบจะช่วยชดเชยในวันที่มีการเข้าชมต่ำและไม่ได้แสดงโฆษณาของคุณมากนัก Google มีวิธีช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่พลาดแสดงโฆษณาในวันที่มีการแสดงผลเป็นจำนวนมากคือ Google อาจจะใช้งบประมาณของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ้างในแต่ละวัน ซึ่งเมื่อเกิดแล้ว ค่าใช้จ่ายรายวันรวมอาจสูงกว่างบประมาณรายวันเฉลี่ยถึง 2 เท่าสำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและสูงกว่างบประมาณรายวันสำหรับ Smart Campaign ถึง 4 เท่า (เมื่อคุณไม่ได้ชำระเงินสำหรับ Conversion) หากชำระเงินสำหรับ Conversion ค่าใช้จ่ายรายวันอาจเกินเกณฑ์การแสดงผลเกินงบของคุณ
  • อย่างไรก็ตาม ระบบของเราจะตรวจสอบว่าหลังจากที่ใช้บริการมา 1 เดือนเต็มแล้ว คุณจะไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินเกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้จากจำนวนวันโดยเฉลี่ยใน 1 เดือน (30.4) คูณด้วยงบประมาณรายวันเฉลี่ย
  • หาก Google แสดงโฆษณาเกินงบไปมาก ซึ่งส่งผลให้คุณมีค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่างบประมาณที่กำหนดในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินเต็ม 1 เดือน คุณจะได้รับเครดิตเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ
  • โปรดทราบว่าสำหรับแคมเปญที่หยุดชั่วคราวในช่วงกลางเดือน หรือที่ไม่ได้ทำงานเต็มเดือน คุณอาจพบว่างบประมาณรายวันเฉลี่ยไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินทั้งหมดที่เราเรียกเก็บจากคุณ
Google จะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่เกินเกณฑ์การแสดงผลเกินงบเป็นเครดิตจากการแสดงผลเกิน แต่คุณจะยังคงได้รับมูลค่าจากการแสดงผลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลเกินงบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน

ดูบทความเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว